Гомзякова О. Ю. ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Гомзякова Ольга Юріївна

Миколаївський інститут права

Національного університету «ОЮА»

ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Фразеологізми справедливо вважають одним із невичерпних джерел посилання експресивності та поглиблення логізації викладу. Вони збагачують наше уявлення про навколишню дійсність, відчутно поповнюють словниковий склад мови. Фразеологізми як яскравий стилістичний засіб, здатний зробити мову сильною і красивою, образною і переконливою. Проведене дослідження ще раз довело наскільки багатою та різноманітною є фразеологія англійської та української мови.

Переклад фразеологізмів – це особлива проблема, адже передати їх слово в слово зазвичай неможливо, через те, що вони являють собою єдиний образ, звідси – необхідність їх розгляду, як єдине семантичне ціле; а заміна їх словами в прямому значені може спричинити зникнення атмосфери звичних читачу образів.

Проблеми фразеології у мовознавстві активно досліджуються в роботах О. І. Чередниченко, Д. В. Ужченко, В. Я. Теклюк, А. І. Молоткова та інших вчених. Ними неодноразово зазначалося, що їх недоречне або неправильне використання робить мову не тільки убогою, але і стилістично неграмотною. Доречно ж застосовані фразеологізми оживляють і прикрашають як усне мовлення, так і літературні твори.

Виділяють такі основні способи перекладу образних ФО:

1. Фразеологічний еквівалент. Такі образні фразеологічні одиниці в рідній мові, які повністю відповідають по змісту якому-небудь англійському фразеологізму і які базуються на одному з ним образі перекладаються за допомогою еквівалентів (інтернаціональні вирази, які несуть біблійно-міфологічний чи літературний характер): An old dog will learn no new tricks. – Старого пса новим фокусам не навчиш.

2. Фразеологічні аналоги. Кількість образних фразеологічних одиниць, які співпадають по змісту та образності в англійській та рідній мовах, порівняно невелика. Значно частіше перекладачеві треба використовувати український фразеологізм, аналогічний по змісту англійському, але, який базується на іншому образі, як наприклад:

Absence makes the heart grow fonder – Відстань посилює почуття.

A friend in need is a friend indeed – При горі та в лиху годину пізнаєш вірну людину. // У пригоді пізнати приятеля.

3. Дослівний переклад (калькування) фразеологічних одиниць. Іноді перекладач, намагаючись зберегти образність оригіналу при перекладі фразеологізму, який немає ні еквіваленту, ні аналогу в рідній мові, вдається до дослівної передачі образу в іноземній фразеології. Такий спосіб може бути застосований в тому випадку, якщо в результаті калькування отримаємо вираз, образність якого легко сприймається українським читачем та не створює враження непридатності загальноприйнятим нормам української мови. Іноді при дослівному перекладі англійського фразеологізму використовують вставні слова: як говориться, як кажуть; ніби підкреслюючи цим, що іноземна мова приведена дослівно. Дослівний переклад не є фразеологічним перекладом, бо він не використовує готові фразеологічні одиниці, які є у мові перекладу, а кожного разу створює новий образний зворот, чужий рідній мові, хоча зрозумілий:

What is sauce for the goose is the sauce for the gander. – Що для гуски приправа, те й до гусака приправа.

4. Описовий переклад. Якщо англійський фразеологізм не має в рідній мові еквіваленту або аналогу, а дослівний переклад міг би привести до малозрозумілого буквалізму, перекладачеві необхідно відмовитись від передачі образності та використовувати описовий переклад – з поясненням змісту фразеологічної одиниці за допомогою вільного сполучення слів:

One man’s meat is another man’s poison. – Про смаки не сперечаються.

5. Контекстуальні заміни при перекладі полягають в тому, що перекладач намагається знайти таку українську ФО, яка хоча і не відповідає по значенню англійському еквіваленту, але з достатньою точністю передає його зміст у даному конкретному контексті:

You can take a horse to the water, but you cannot make him drink. – Силою не будеш милою.// Силою колодязь копати – води не пити.

Ask no questions and you will be told no lies – Багато знати будеш, швидко постарієш.

При відсутності безпосередніх відповідників вихідний фразеологізм можна перекласти шляхом пошуку аналогічної фразеологічної одиниці, яка має спільне значення з вихідним.

Як правило, фразеологічні одиниці поділяються на образні та необразні. Такий розподіл проходить через всі основні категорії стійких одиниць і тісно пов’язаний зі способами їх перекладу. Необразна фразеологія зазвичай не представляє значних складнощів для перекладача. До цієї групи фразеологічних одиниць відносяться в основному фразеологічні співвідношення, а також невелика група фразеологічних єдностей та порівнянь.

В англійській мові існує велика кількість фразеологічних співвідношень, які являються еквівалентами слів, тому багато з них при перекладі заміняються відповідним словом з української мови. В першу чергу це відноситься до широко розповсюджених в англійській мові дієслівних сполук типу to have a rest, to have a shave та інше., котрі на українську мову перекладаються, як правило, лексичною одиницею з тим же значенням – відпочити, поголитися і т.ін. Інші англійські фразеологічні сполуки перекладаються на українську мову еквівалентними сполуками: to break silence – порушити тишу, to take into account – брати до уваги та інше.

Основні проблеми в області перекладу стійкого словосполучення все ж пов’язані з перекладом образної фразеології , яка додає мові жвавості, різнобарвності, гнучкості. Такі фразеологічні одиниці заключають в собі багатство експресивно-стилістичних відтінків, які додають мові яскравості, емоційності. Тому завданням перекладача є не тільки передача змісту фразеологічної одиниці, але й донесення до українського читача її образності та експресивності. Переклад образної фразеології набагато складніший, це обумовлено необхідністю вирішувати в процесі роботи наступне: додавати чи не додавати метафоричності та чи є обов’язковим зберігання стилістичних і конотативних особливостей певної одиниці перекладу, при цьому не втрачаючи з поля зору її семантики, але при неминучості втрат, правильно вирішувати чим жертвувати – образом чи змістом фразеологічної одиниці. Переклад образної фразеології представляє для перекладача значні складнощі ще й тому, що частина може сприйняти фразеологічну одиницю за вільну сполуку слів чи, враховуючи характер образу, не правильно пояснити його значення. Складність полягає ще й в тому, що в контексті англійський автор нерідко вживає не всю фразеологічну одиницю,а лише якусь її частину. Частина скороченої фразеологічної одиниці може бути правильно зрозумілою тільки тоді, коли перекладачу відома її повна форма.

Література:

1. Алехина А.И. Фразеологическая единица и слово. – Минск 1991.

2. Виноградов В.С. Введение в переводоведение. – Москва 2001.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.