д. т. н, проф., Лось Л. В., магістр Струтинський О. В. ВИРОБНИЦТВО ТА ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА В УМОВАХ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

д. т. н, проф., Лось Л. В., магістр Струтинський О. В.

Житомирський національний агроекологічний університет

ВИРОБНИЦТВО ТА ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА В УМОВАХ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

В статті наведено аспекти використання біомаси рослинного походження в сільськогосподарському виробництві

Вступ. Покращення еколого-економічної ефективності функціонування аграрного сектора є неможливим без використання безвідходних технологій як процесу, в межах якого вирішується потрійне завдання: виробництво основних видів продукції, переробка побічної продукції рослинного походження (соломи, стебел та ін.) та відновлення родючості грунту.

Аналіз попередніх дослджень.

Розглянувши складові органічного походження в аграрному виробництві [1, 2] можна твердити, що основним компонентом сільськогосподарської органічної сировини рослинного походження є - солома. Попередні дослідження засвідчують, що Житомирщина має достатній потенціал соломи. А потенційно можливий валовий збір соломи можна визначити на основі даних статистичної звітності [4] про валовий збір всіх зернових культур, за співвідношенями між зерновою та незерновою частиною рослин (орієнтовне співвідношення для зернових культур в середньому складає 1:1,4) [3, с. 361] та з використанням технічних коефіцієнтів (технічно досяжний збір соломи зернових в середньому складає 80% від передбачуваного) [3, с. 27, 28]

Основний матеріал

Серед технологічних процесів сушка вологого зерна потребує найбільших енерговитрат, в першу чергу традиційно дорогого рідкого та газоподібного палива, електроенергії. Витрати на сушіння зерна вологістю більшою ніж передбачено стандартами можуть досягти від 220 до 400 гривень на тону, в залежності від вологості зерна та виду палива, що використовується. Такі витрати на сушіння зерна іноді складають від 10 до 30% від вартості готової продукції [5]. Це приводить до підвищення собівартості виробництва зерна, зниження його конкурентоздатності на ринку. Проте, необхідно підбирати технології післязбиральної обробки основної сільськогосподарської продукції, а саме сушіння зерна, з раціональним поєднанням приведених затрат експлуатації та високого коефіцієнту корисної дії теплогенератора. Особливу увагу слід звертати на вибір технологій й обладнання для енергетичного використання твердої біомаси, які визначають величину капітальних витрат. В Україні розроблено технології переробки біомаси, в яких використовуються спеціалізовані установки з конверсії біомаси, зокрема соломи [5]. Для сільськогосподарських підприємств постає проблема вибору палива для сушіння зернових культур з мінімальною витратою грошових ресурсів. Порівняння вартості палива на сушіння 1 тони зерна можна провезти враховуючи необхідну кількість теплоти на сушіння 1 тони зерна, теплотворну здатністю різних видів палива та їх ціну.

 

 Повний варіант статті Tezi-Strutinskiy.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.