Снісаренко К. С. ЩОДО НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ПРОСТИТУЦІЇ

Снісаренко К. С.

здобувач кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Навчально – наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ

ЩОДО НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ПРОСТИТУЦІЇ

Проституція, як соціальне явище, має не набагато меншу історію, ніж саме людство. Вона загальновизнано є однією з найдавніших професій. Ставлення суспільства до цього виду «діяльності» у різні часи та в різних країнах було різним, проте, незалежно від ставлення до неї людства, дана діяльність була, є і залишається невід’ємною частиною життя будь-якого суспільства.

Щодо наслідків проституції, то вони, переважно, носять негативний характер, який проявляється у наступному:

- по – перше, в результаті заняття проституцією наноситься подекуди непоправна шкода здоров’ю жінок, які нею займаються, (венеричні захворювання, ВІЛ/СНІД, вплив наркотичних засобів та алкогольних напоїв на організм жінки). Окрім венеричних захворювань та ВІЛ/СНІДу, жінки секс – бізнесу часто хворіють на різного роду гінекологічні захворювання. Їх організм з часом просто зношується, чому сприяє велика кількість статевих контактів, нічне життя, перебування у постійному стресі, моральному та фізичному напруженні;

- по – друге, виходячи із віктимологічних особливостей, особи, які займаються проституцією, враховуючи специфіку їх діяльності, доволі часто стають жертвами цілого ряду злочинних проявів – частіше за все, насильницьких та злочинів проти волі, честі та гідності, зокрема: вбивства, тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, зґвалтування, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, торгівля людьми та інші;

- по –третє, безперервне заняття подібним промислом для жінки означає постійне перебування у стресовому стані, обумовленим фізичним і психологічним виснаженням, відсутністю умов для повноцінного перепочинку, загрозою бути спійманою [1, c. 58].

- по – четверте, постійне заняття проституцією часто є причиною того, що жінки, які нею займаються, не мають сім’ї (за результатами соціологічних досліджень, основна частина проституток – це незаміжні дівчата) [2, c. 19]. Це, в свою чергу, взагалі руйнує усталене століттями поняття про шлюб, сім’ю, дітей.

Особливу увагу хотілося б приділити негативному впливові, який спричиняється щодо неповнолітніх осіб, які займаються проституцією. За даними соціологічних досліджень, які були проведені стосовно соціального аналізу секс-бізнесу в Україні, неодноразово згадувалось про дівчат молодшого віку, починаючи з 10-ти років, які залучені до надання секс-послуг. У Херсоні та Ужгороді найнижча вікова межа для осіб, залучених у заняття проституцією, становить лише 12-14 років. Неповнолітні учасниці комерційного сексу та їх оточення, зазвичай, дотримуються суворої конспірації. Майже третина тих, хто працює у секс-бізнесі, залучалися до нього до свого повноліття [3, c. 58]. Це є вкрай негативною тенденцією, адже саме пубертатний період, коли завершується фізич¬не та психічне формування організму та особистості люди¬ни, є найбільш «вразливим» до негативного фізичного та психічного впливу. Активне, безладне статеве життя в цей час завдає шкоди молодо¬му, часто ще не сформованому організму, а умови та обставини, що супроводжують за¬няття проституцією, в кінцевому результаті, можуть призвести до моральної спусто¬шеності, деградації особистості молодих людей.

Крім того, особливо небезпечним та руйнуючим є вплив проституції на дитину у випадку, якщо її було насильно втягнуто до заняття цією діяльністю шляхом застосування психічного насильства, примусу, погроз, обману, шантажу чи ряду інших діянь. У цих випадках спостерігається викривлення сексуальної свідомості, і, як наслідок, виникає порушення фізичного і психічного здоров'я неповнолітніх та малолітніх осіб.

Підводячи підсумок, слід зазначити, що проституція, як соціальне, фонове для злочинності явище чинить негативний, подекуди, руйнуючий вплив на тих осіб, які нею займаються. Вказаний вплив може бути як фізичним, так і психічним, проте в кінцевому результаті призводить до руйнації морального стану всього суспільства, враховуючи всезростаючу кількість осіб, які залучені до заняття проституцією. З одного боку – це особи, які займаються проституцією, з другого – особи, які організовують заняття проституцією, з третього – особи, які користуються послугами проституток. Тобто, коло осіб, на яких тим чи іншим чином поширюється негативний вплив проституції, не обмежується лише особами, які нею займаються, що призводить до широкомасштабних негативних наслідків для всього суспільства.

Література:

1. Іщенко І. В. Проституція як соціальна хвороба в Україні періоду НЕПу (1921-1928рр.): соціально - психологічні та демографічні аспекти / І. В. Іщенко // Грані. – 2001. – № 3 (17). – С. 52-60.

2. Туманов В. Бордель от Жириновского / В. Туманов // Природа и человек ХХI. – 2008. – № 11. – С. 18-21.

3. Балакірєва О. Діяльність громадських організацій з профілактики ВІЛ/СНІДу серед жінок секс-бізнесу. За результатами проекту «Створення мережі неурядових організацій, які працюють із жінками секс-бізнесу в Україні» / О. Балакірєва. – К. : Вид-во Українського інституту соціальних досліджень, 2000. – 176 с.

Tags:

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.