Романова Р. І. РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РЕААЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Викладач Романова Р. І.

Луцький коледж рекреаційних технологій і права

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РЕААЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її у європейський та

світовий простори, нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії вимагають радикальних змін у галузі навчання іноземних мов, статус яких у нашій країні постійно зростає. Основною метою навчання іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетенції, що означає оволодіння мовою як засобом міжкультурного спілкування, розвиток умінь використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

В сучасній світовій методиці викладання англійської мови широко використовується метод проектів. Він є одним із самих популярних методів, що застосовуються у сучасних загальноосвітніх школах США, Європи та у багатьох приватних і експериментальних школах України і світу. Метод проектів дозволяє органічно інтегрувати знання учнів з різних галузей для вирішення окремо взятої практичної проблеми, стимулюючи при цьому розвиток творчих здібностей учня.

В основі проекту лежить якась проблема. Щоб її вирішити учні або студенти повинні не тільки знати мову, а й володіти великим об’ємом різноманітних предметних знань, необхідних для вирішення даної проблеми. Крім того студенти повинні володіти певними інтелектуальними, творчими, комунікативними уміннями. До них можна віднести уміння працювати з інформацією, аналізувати інформацію, уміння працювати з різноманітним пошуковим матеріалом.

Як відомо, основною проблемою вивчення англійської мови є те, що поза аудиторією студенти практично не мають можливості спілкуватися іноземною мовою. Використання проектної методики в процесі навчання дозволяє в більшій мірі застосовувати мовні знання та мовні навички. Виконання проекту виходить за межі заняття та вимагає багато часу, але при цьому можна вирішити цілий ряд важливих завдань. А саме:

-студенти отримують можливість здійснювати творчу роботу в межах даної теми, самостійно здобувати необхідну інформацію не тільки з підручника, а й інших джерел;

-студенти в проекті взаємодіють один з одним та з викладачем. Викладач виступає при цьому не лише контролером, але й консультантом;

-посилюється індивідуальна та колективна відповідальність учнів за конкретну роботу в межах проекту;

-у проекті враховуються інтереси та індивідуальні здібності студентів.

Я переконана, що елемент творчості робить проектну роботу дуже індивідуальною. Адже працюючи над проектом, студенти проводять невеличку дослідницьку роботу. Вони шукають інформацію в книгах, спілкуються з іншими людьми, знаходять ілюстрації, фотографують. В процесі проектної роботи відповідальність покладається на самого студента як індивіда. Найважливіше те, що студент, а не викладач визначає що буде містити проект, в якій формі і як пройде його презентація. Студенти різного рівня мовленнєвого розвитку можуть зробити свій власний проект оригінально і неповторно, відповідно рівню своїх знань та можливостей.

Інтернет є незамінним для самостійного пошуку інформації студентами в межах роботи над проектом. Викладач може підібрати в мережі різноманітну,водночас навіть суперечливу інформацію з проблеми, яка підлягає дослідженню та обговоренню. Підбираючи такі матеріали для невеликих груп студентів, викладач може запропонувати їм вибрати відповідну інформацію для обговорюваної теми і погодитись з нею або ж навпаки оскаржити її,безумовно, аргументовано.

Під час роботи над проектом використовуються практично найрізноманітніші можливості і ресурси Інтернету. Пошук необхідної інформації приводить учасників проекту до віртуальних бібліотек, до бази даних, у віртуальне кафе чи музей, на різноманітні інформаційні та освітні сервери. Живе спілкування з реальними партнерами реалізується за допомогою електронної пошти,чат технологій. Необхідність підготовки спільного проекту

вимагає звертання до текстових, графічних редакторів, застосування різних програм, які дають змогу використовувати графіку, анімацію, тобто мультимедійні засоби. Таким чином проект стає міждисциплінарним.

Інтернет-комунікації надають також унікальну можливість для удосконалення навичок письма. Крім цього за допомогою ресурсів мережі студенти можуть поповнювати свій словниковий запас і набувати знань з країнознавства, знайомитись з мовним етикетом, з особливостями мовної поведінки різних народів в умовах спілкування, з особливостями культури країни, мову якої вивчають. Як результат, в студентів формується стійка мотивація іншомовної діяльності на основі систематичного виростання «живих» матеріалів і обговорення проблем, що цікавлять усіх і кожного.

Під час роботи з комп’ютерними технологіями змінюється і роль викладача, основна задача якого – підтримувати і скеровувати розвиток особистості студентів, їх творчий пошук. Відносини з студентами базуються на принципах співпраці і спільної творчості. Необхідним стає збільшення самостійної індивідуальної та групової роботи студентів, збільшення об’єму практичних і творчих робіт пошукового і дослідницького характеру. Саме в співпраці Інтернету і заняття часто використовується проектна робота, в процесі якої студенти шукають спосіб вирішення комплексної багаторівневої задачі.

Отже, метод проектів гарний тим , що студенти працюють над тими ж завданнями, з якими стикаються у реальному житті. Якість вивчення мови при цьому значно вища , ніж при використанні інших методів навчання іноземних мов.

Література:

1. Подопригорова Л.А. «Використання Інтернет в проектній методиці», ІМвШ, 2008, №5

2. Полат Е.С. Интернет на уроках иностранного языка// Иностранные языки в школе. – 2001. - №2. – С 17-28

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.