к. е. н., Фурман І. В., Химич Г. М. ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

к. е. н., Фурман І. В., старший викладач кафедри фінансів та кредиту

Химич Г. М.

Вінницький національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

В умовах становлення і розвитку України важливе значення набуває побудова ефективної кредитної системи, оскільки на сьогоднішній день кредит є рушійною силою розвитку виробництва та бізнесу.

Аграрна сфера економіки дедалі більше потребує фінансових вкладень, необхідних для оновлення та технічної модернізації виробництва, зокрема для закупівлі нової сільськогосподарської техніки й будівництва об'єктів комерційного і виробничого призначення.

У сучасних умовах основним видом кредитного обслуговування аграрних підприємств є банківські кредити короткострокового та середньострокового характеру. Попит сільськогосподарських товаровиробників на кредитні ресурси не задовольняється повною мірою. Основна причина - відсутність у сільськогосподарських товаровиробників належної застави, а також висока плата за кредитні ресурси.

Дослідженням проблеми розвитку та вдосконалення кредитних відносин в аграрній сфері присвячені праці ряду науковців та практиків, таких як В. І. Аранчій [1], П. П. Богачик [2], О. Б. Немкович [3], І. Б. Юрчик [5] та ін.

Метою дослідження є вивчення особливостей кредитування аграрних підприємств на сучасному етапі й розроблення пропозицій щодо стимулювання інвестиційного кредитування банками проектів в АПК.

Сутність кредитних відносин полягає в системі економічних відносин між суб’єктами ринку щодо надання позики у грошовій або товарній формах на умовах, передбачених договором, який визначив би умови отримання та повернення кредиту, форму повернення, розмір відсоткової ставки, графік сплати, права та обов’язки.

За даними Міністерства аграрної політики, протягом 2010 року сільське господарство залучило у комерційних банків кредитів на суму понад 2 млрд грн, що на 33% більше, ніж у 2009 році, що свідчить про зростання довіри банків до сільськогосподарського виробника у вигляді надання йому кредитів та впровадження різноманітних кредитних програм саме для аграрного сектору економіки.

Підприємства аграрного сектору України отримали у 2011 р. Банківські кредити на суму 10,6 млрд грн, що в 1,6 рази більше за минулорічний показник. Про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю газеті "Урядовий кур'єр". За словами Миколи Азарова, у 2011 р. урядом активізовано кредитування підприємств аграрного сектору комерційними банками: понад 2,2 тис. господарств отримали кредити, 552 з яких залучили пільгові кредити на суму 2,9 млрд грн.

Потужним фінансовим фактором успішного врожаю стало те, що вперше весною Аграрний фонд через форвардні контракти авансував селянам 1,5 млрд грн.

Загалом на підтримку АПК в держбюджеті на 2011 було передбачено 13,1 млрд грн, а всього для Мінагрополітики України -17,6 млрд. грн. За словами прем'єр-міністра, ці заходи дали можливість сільськогосподарському товаровиробнику закласти на 1 га посівів зернових близько 3,7 тис. грн, що на 54% вище за рівень минулого року.

Проте, за оцінками вчених, загальний дефіцит оборотних коштів і капітальних вкладень у сільськогосподарське виробництво на сьогодні становить близько 90 млрд грн, наголосив Микола Азаров.

Статистика свідчить, що у розвинутих країнах 70% оборотних коштів на розвиток аграрного сектору формується за рахунок банківського кредитування, в Україні ж ця частка становить лише 20%. Проблеми кредитного забезпечення аграрної галузі зумовлюють необхідність удосконалення кредитного механізму [ 3 ].

Відомо, що кредитна мотивація комерційних банків визначається внутрішніми й зовнішніми чинниками, основними з яких є: наявність кредитоспроможних потенційних позичальників, відповідної ресурсної бази у кредитора, стан розвитку банківської системи, спрямованість грошово-кредитної політики Національного банку України, макроекономічні й монетарні передумови розвитку кредитних відносин у країні. Більшість сільськогосподарських підприємств потенційних позичальників — є непривабливими суб’єктами кредитних відносин через низьку кредитоспроможність [ 1 ].

 

Повний варіант статті Tezi-Himich.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.