Савчук О. І., Петрук О.Ф. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Савчук Оксана Іванівна

Буковинський державний фінансово-економічний університет

м. Чернівці

Науковий керівник: Петрук О.Ф.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

 

У вітчизняному законодавстві іпотеку, як і інститут застави загалом, закріплено як засіб реального виконання зобов’язань. Іпотека надійно захищає права кредиторів і встановлює високий пріоритет для вимог іпотекодержателя, що пояснює визнання цієї конструкції одним із найефективніших способів забезпечення виконання зобов’язань боржника перед кредитором.

 

Сучасне розуміння інституту іпотеки ґрунтується на розробленій юристами минулих епох (перш за все, Стародавніх Греції та Риму) конструкції іпотеки як правової форми реального забезпечення, при якій річ, яка вважалася заставленою кредитору, до настання строку платежу залишалась би в руках боржника [2].

 

Актуальність темиіпотечного кредитування для України останнім часом набуває все більш пріоритетногозначення в контексті розвитку держави і суспільства. Увага до цієїпроблематики породжена скоріше не намаганням копіюватизарубіжний досвід, а ставиться за мету привести в дію вже створенів Україні економічні та правові передумови для широкомасштабногозапровадження іпотечного кредитування.

 

Теоретичні та практичні положення організації іпотечного кредитування та розвитку земельних відносин займають чільне місце у працях вітчизняних вчених, зокрема: В.М. Парасюк, Кривенко В.Г., Солодовник Т.О., Чиж Н. М., Ляхова О.О.

 

Згідно з Конституцією України коженгромадянин має право на житло і в обов'язки держави входитьстворення умов, при яких він матиме змогу побудувати,придбати або взяти в оренду це житло (ст.47) [1]. Тим не менш,значна частина населення України не забезпечена гіднимижитловими умовами, про це свідчать наступні дані: середня забезпеченість житлом на одну людину в Україні становить 18,3 м куб., в Україні в несприятливих квартирних умовах проживає близько 12 млн. населення;

 

На сьогоднішній день основним способом вирішення настільки складної проблеми може стати довгострокове іпотечнежитлове кредитування.Завдяки іпотеці можливе підвищення якості життя громадян, що розширить їх право та можливості підприємницького самовизначення, дозволить вирішити житлову проблему у державі, зменшити соціальну напруженість у суспільстві [3].

 

Аналіз сучасного стану розвитку іпотечного ринку, який здійснили вітчизняні науковці, свідчить про наявність низки невирішених проблем, які стримують процес ефективного розвитку іпотеки в Україні. Зокрема, встановлено:

 

1) відсутність гарантійних фондів іпотечного страхування

 

2) нерозвиненість інфраструктури ринку житла і житлового будівництва;

 

3) недосконалість правової бази,  які полягають, зокрема, у недіючому реєстрі іпотек, недосконалому законодавчому регулюванні процедур звернення щодо стягнення на предмети іпотеки, які підвищують ризикованість іпотечних угод.

 

4) недовіра населення до українських банків та побоювання щодо втрати свого  житла у разі банкрутства банка-кредитора;

 

5) низька ефективність ринку житлового будівництва;

 

6) неспроможність банківської системи працювати за міжнародними схемами  реінвестування;

 

7) відсутністю розуміння населенням процесів іпотечного фінансування;

 

8) наявність на ринку іпотечного кредитування  в  Україні універсальних  банків, коли в багатьох розвинених країнах, працюють спеціалізовані іпотечні  банки.

 

9) досить  жорсткі  умови  надання  іпотечних  кредитів, особливо щодо  першого  внеску  близько  30-50% вартості  житла та  високі  ставки за  цими  кредитами.

 

10) окремі інші вимоги до позичальників: наявність додаткового забезпечення, високої офіційної зарплатні, кредитної історії – також залишаються суттєвими в іпотечних угодах.

 

11) обмежений платоспроможний попит населення. Грошові витрати та

 

заощадження населення України є надзвичайно низькими.        

 

Сьогодні і вартість, і терміновість іпотечних кредитів навряд чи є прийнятними для всіх верств населення. Зокрема, переважаюча сьогодні ставка з іпотечних кредитів — 14-15% у валюті — навряд чи відповідає заявленій у стандартах мінімальній ставці. Немає в Україні й прийнятих у світовій практиці іпотечних кредитів терміном на 30 і більше років. І причина тут зрозуміла. Фінансуючи іпотечні кредити за рахунок коротких і відносно дорогих ресурсів, зокрема й коштів населення, банки не спроможні встановлювати привабливі параметри. Банки все-таки сподіваються, що параметри іпотечних позик невдовзі стануть привабливішими для позичальників. За наявності довгих пасивів і стабільності ринку нерухомості найближчим орієнтиром для банку буде термін кредиту в 15 років за ставкою 12% у валюті. Загалом іпотечні кредити поки що доступні лише 6% населення.

 

Вирішити ці проблеми можна шляхом:

 

 - створення нових інститутів. Якщо говорити про нові інститути-організації, потреба в яких в Україні вже назріла, то в першу чергунеобхідно приділити увагу формуваннюспеціалізованих іпотечнихбанків;

 

- удосконалення діючих інститутів в основному, це ощадно-позичкові установи (у томувигляді, в якому вони існують в даниймомент в Україні), які поки не виконують більшості функцій,притаманних цим інститутам в процесі іпотечного кредитування врозвинутих країнах;

 

- зміна і доповнення існуючих нормативних вимог. У даниймомент в Україні існує хоч і не значна кількість формальних правил,що регулюють діяльність учасників іпотечного ринку, однак, як і увипадку із інститутами-організаціями, формальні правила такожпотребують змін і доповнень;

 

- не менш важливим і, мабуть, більш складним, представляєтьсязміна багатьох існуючихсьогодні неформальних правил діяльностіучасників іпотечного ринку України. Необхідно поступово змінюватиставлення більшості населення до інституту іпотеки, проводитишироку роз’яснювальну роботу, популяризувати іпотеку [4].

 

Таким чином, іпотечний кредит у перспективі може стати надійним засобом залучення внутрішніх інвестицій для зведення житла в масових обсягах. Вкладення коштів у нерухомість завжди було і є одним із самих надійних шляхів не тільки їх збереження, але й примноження. Іпотечне кредитування житлового будівництва представлятиме безумовний інтерес для потенційних інвесторів.

 

Література:

1.Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – N30. – С. 141.

2.Парасюк В.М. Деякі проблеми виникнення та законодавчого регулювання інституту іпотеки. / В.М. Парасюк// Митна справа – 2011. -№1. – С. 97-100.

  1. Кривенко В.Г. Розвиток системи житлового іпотечного кредитування в Україні:проблеми і перспективи / В.Г. Кривенко // Науковий вісник Національного університету ДПСУкраїни : економіка, право. – 2010. – № 2(49). – С. 29-34.4.

4.Чиж Н. М. Проблеми та перспективи іпотечного кредитування в Україні / Н.М. Чиж // «Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». –2010. - №7(25) [Електронний ресурс] // Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/2010_7_5/40.pdf

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.