Растворов В. О., Черняков С. О. ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ФОНДОВОГО РИНКУ У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ

Бакалавр, Растворов Владислав Олександрович

Бакалавр, Черняков Сергій Олександрович

Національний Технічний Університет України

«Київський Політехнічний Інститут»

ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ФОНДОВОГО РИНКУ У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ

Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності має винятково важливе значення для вітчизняної промисловості, адже вона забезпечує відтворення основних фондів, конкурентоспроможність вітчизняного виробництва на внутрішньому і зовнішньому ринках промислової продукції.

Інвестиційний капітал надходить до підприємства з двох джерел – власних і запозичених коштів. Власними коштами для підприємства є нерозподілений прибуток та амортизаційні відрахування, запозиченими - тимчасово вільні кошти (збереження) суб’єктів підприємницької діяльності та населення. Прямо перетворюватися в інвестиції можуть лише власні кошти, а запозичені повинні пройти певний опосередкований шлях, який лежить через фондовий ринок.

Розвиток фондового ринку має першочергове значення для збільшення інноваційного потенціалу економіки, тому що сплеск активності на фондовому ринку створює додаткові можливості для залучення компаніями інвестиційного капіталу шляхом додаткової емісії акцій. Окрім того, можливість залучення банківського кредиту, як правило, залежить від курсової вартості акцій компанії, тобто розвитку ринку акцій. І навпаки, падіння котирувань на фондовому ринку уповільнює розвиток виробництва, зменшує можливості для компаній залучати кошти шляхом нового випуску акцій.

Фінансування інвестицій в реальний сектор економіки за допомогою ринку цінних паперів, залучення з цією метою через фондовий ринок неспекулятивних вітчизняних та іноземних капіталів мають стати найважливішим джерелом нового економічного зростання. Завдяки ринку цінних паперів буде створено фінансовий механізм для запуску інвестицій, які забезпечать виживання і відновлення промисловості [8, с.138].

Ринок облігацій є важливим елементом фондового ринку. Забезпечуючи залучення коштів інвесторів через систему облігаційних позик, ринок облігацій формує інвестиційну базу фондового ринку і тим самим сприяє його перспективному розвитку. [9, с. 115 - 121].

Отже, можливості використання облігацій для додаткового залучення коштів значно ширші. Корпоративні облігації є найефективнішим інструментом для довгострокового фінансування й ефективним джерелом фінансування поточних чи перспективних проектів підприємства.

З розвитком вітчизняного фондового ринку, зокрема, такого його сегменту як ринок облігацій залучення підприємствами кредитних ресурсів надасть можливість поліпшити не лише ступінь надходження їх до підприємства, а й створити конкуренцію банківському кредитуванню. А це сприятиме зниженню процентної ставки за банківськими кредитами, поліпшенню умов кредитування, створенню передумов для розвитку довготермінового банківського кредитування та інших видів залучення кредитних ресурсів.

Отже, роль ринку цінних паперів у формуванні інноваційного потенціалу економіки України полягає в залученні в перспективні галузі промисловості тимчасово вільних грошових ресурсів. Для вирішення питання активізації інноваційної діяльності промислових підприємств необхідною передумовою є розвиток фондового ринку, створення сприятливого інвестиційного клімату в державі. Для досягнення цієї мети вважаємо за необхідне:

• захистити права інвесторів через прийняття Закону України „Про акціонерні товариства”, внесення змін до Закону України "Про господарські товариства" з метою запобігання корпоративних конфліктів;

• зосередити торгівлю корпоративними цінними паперами на організованому ринку та забезпечити його прозорість;

• забезпечити інформаційну прозорість фондового ринку, удосконалити систему розкриття інформації з метою отримання наявними та потенційними інвесторами надійної інформації про об'єкти інвестування й вартість цінних паперів для ефективного розподілу капіталу;

• підвищити прозорість діяльності емітентів цінних паперів, пристосовувати структуру інформації про емітентів до міжнародних стандартів звітності.

Література:

1. А. І. Сухоруков. Проблеми інноваційної безпеки України // Стратегічна панорама. – 2002. - №2.

2. Інвестування української економіки: Монографія/ За ред. А.І. Сухорукова. - К.: НІПМБ, 2005. – 440 с.

3. Гальчинський А., Льовочкін С. Становлення інвестиційної моделі економічного зростання України// Економіка України. - №6, 2004.

4. Калина А.В. Фондовий ринок: Навч. посіб. для дистанційного навчання /Калина А.В., Кощеєв О.О.; За наук. Ред.. В.С.Яцкова. – К.: Вид-во «Університет «Україна», 2006. – 208с.

 

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.