Черняков С. О. ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Бакалавр, Черняков Сергій Олександрович

Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут»

 

ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 

Платіжний баланс — важливий макроекономічний показник, що відображає стан зовнішньоекономічної діяльності держави, і на нього впливають різні процеси. Одним з них є приплив іноземного капіталу в банківську систему країни.

Вплив іноземного банківського капіталу на платіжний баланс України можна розділити на два основних типи: пряме (або безпосереднє) і непряме (або опосередковане).

Так, прямий вплив здійснюється у таких напрямках:

1. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в капітал банківських установ. Як відомо, ПІІ характеризуються значною часткою власності (згідно методології Державної служби статистики України - понад 10% статутного фонду) та / або дають право здійснювати управлінський контроль над об'єктом [3]. При залученні зарубіжних інвестицій у вітчизняний банківський сектор відбувається приплив іноземної валюти в країну. Таким чином, безпосередньо процес надходження ПІІ робить позитивний вплив на фінансовий рахунок платіжного балансу.

2. Надходження кредитних і депозитних коштів від материнського банку або з інших джерел і наступне повернення їх повернення. У даному випадку очевидно, що в момент надходження з-за кордону позикових і залучених ресурсів відбувається приплив іноземної валюти і здійснюється позитивний вплив на фінансовий рахунок платіжного балансу України. Але після закінчення певного періоду часу банк-резидент України повинен повернути отримані з-за кордону кошти, тобто тепер вже відбувається відтік іноземної валюти з країни в тому ж обсязі, який надійшов раніше. Таким чином, в даному випадку первісний позитивний вплив на фінансовий рахунок платіжного балансу в результаті залучення кредитних або депозитних коштів через кордон нівелюється через певний проміжок часу.

3. Купівля материнським банком або іншими організаціями боргових зобов'язань банків з іноземним капіталом та їх погашення. Тут вплив на платіжний баланс здійснюється так само, як і в попередньому випадку - спочатку в країну надходять кошти в іноземній валюті (тобто відбувається її приплив), а потім відбувається їх повернення, тобто, сукупний прямий ефект від таких операцій виявляється нульовим.

До факторів непрямого впливу транснаціонального банківського капіталу на платіжний баланс України належать:

1. Виплата доходів від прямих інвестицій у капітал банківських установ. Як правило, інвестування здійснюється з метою отримання доходу або досягнення соціального ефекту. Очевидно, що в даному випадку друга мета (тобто досягнення соціального ефекту) іноземними інвесторами твердження не мають, отже, вони мають намір у довгостроковому періоді повернути вкладені кошти за рахунок отриманого прибутку (винятком є лише «захисне інвестування», здійснюване для контролю над ринками і захисту від конкурентів) і примножити їх. Таким чином, поступово відбуватиметься відтік валюти, що надійшла раніше у вигляді прямих іноземних інвестицій в капітал вітчизняних банківських установ, що створить тенденцію до формування негативного сальдо по фінансовому рахунку платіжного балансу країни.

2. Виплата банками з іноземним капіталом, функціонуючими в Україні, відсотків за раніше отримані від нерезидентів кредитні та депозитні кошти, доходів за борговими зобов'язаннями, купленим нерезидентами. Даний непрямий фактор впливу на платіжний баланс є похідним від зазначених вище факторів прямого впливу, пов'язаних із залученням банками з іноземним капіталом ресурсів (кредити, депозити, продаж боргових цінних паперів) за кордону. Потрібно відзначити, що саме банки з участю іноземних інвесторів є головними реципієнтами закордонних кредитів, депозитів і особливо засобів, залучених за допомогою боргових цінних паперів.

3. Стимулювання імпорту товарів внаслідок здійснення кредитування населення для задоволення споживчих потреб (придбання товарів тривалого користування, автомобілів). Даний фактор, по суті, є прихованим і проявляється у вигляді здійснення споживчого кредитування населення та автокредитування банками з іноземним капіталом. [4].

Вітчизняний ринок банківських послуг функціонально є менш розвиненим порівняно з ринками країн ЄС. Стимулювальним фактором також є переважання країн ЄС у загальній структурі залучених прямих інвестицій в Україну[5].

За оцінками експертів, банки з іноземним капіталом працюють в Україні більш ефективно, ніж банки виключно з місцевим капіталом [5]. Крім того, масовий прихід іноземних банків як у країни Східної Європи, так і в Україну полегшив доступ дочірніх банків до дешевших ресурсів материнських банків та міжнародного ринку капіталу. Банки з іноземним капіталом, основною стратегією яких була орієнтація на максимізацію прибутковості, виявились у привілейованому становищі порівняно з українськими аналогами, що намагалися збільшити свою ринкову частку [2].

Відзначаючи появу нових тенденцій в розвитку вітчизняної банківської системи із приходом іноземних банків, важливо враховувати, що їх діяльність на українському ринку з дешевим кредитним ресурсом, високоякісним обслуговуванням клієнтів сприятиме посиленню впливу на управління процесами використання кредитних ресурсів у реальній економіці. Відповідно, може послабитися вплив на розвиток національної економіки України не тільки вітчизняних комерційних банків, але й Національного банку України. Насамперед це означає, що банківський капітал – як вітчизняний, так і зарубіжний, якщо він функціонує в Україні, повинен забезпечувати ефективний розвиток економіки країни відповідно до визначених урядом стратегічних напрямів.

Література:

1. Гольченко І.Е. Мотиви виходу іноземних банків на ринки країн Східної Європи та наслідки такої експансії для місцевих банків [Текст] / І.Е. Гольченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. тез доповідей X Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 листопада 2007 р.): у 2 т.-2007.- Т.1.- C.162-163.

2. Правик Ю. Банківська система України в період фінансової кризи: впровадження антикризових заходів [Текст] / Ю. Правик// Банківська справа.- 2011.- № 1.- С. 76-89.

3. Методологічні пояснення [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. — Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.

4. Уроки банківської кризи 2008-2009 років і шляхи стратегічної трансформації банківської галузі України : аналітична записка [Електронний ресурс] / Асоціація українських банків. — Режим доступу : http://aub.org.ua/images/analitzapaub.doc.

5. Основні показники діяльності банків України [Текст] // Вісник НБУ. - 2011. - №3. -С. 44.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.