Гомза О. О., Столяр Н. О., Луцяк В. В. БРЕНД ЯК ГОЛОВНА ЗАПОРУКА УСПІХУ ПІДПРИЄМСТВА

Студенти: Гомза Олена Олексіївна, Столяр Настасія Олегівна

Науковий керівник: доцент Луцяк Віталій Васильович

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

БРЕНД ЯК ГОЛОВНА ЗАПОРУКА УСПІХУ ПІДПРИЄМСТВА

Бренд – це символічно втілений комплекс інформації, пов'язаний з певним продуктом або послугою. Він є сукупністю об’єктів авторського права, товарного знаку і фірмового найменування. Зазвичай включає назву, логотип та інші візуальні елементи (шрифти, схеми кольорів, символи тощо) [3].

Дана тема є актуальною, оскільки люди вибирають саме той товар, який має найбільш виразний, оригінальний зовнішній вид, що є головною запорукою успіху даної фірми.

Дослідженню розвитку брендових стратегій присвячено багато робіт відомих вчених, зокрема Д. Аакера, Ф. Котлера, Г. Чармессона, Л. Чернатоні та ін. Серед вітчизняних науковців бренд і су¬часні тенденції його розвитку розглядали Н. Мойсеєва, В. Пустотін, Е. Смирнов та ін.

Правильна брендингова стратегія товару може настільки захопити покупця, що згодом той і сам не помітить, як поповнить ряди шанувальників конкретної торгової марки. Спеціалісти стверджують: щоб бренд запам'ятався, йому потрібно не менше 8-10 контактів з споживачем. Досягти подібних результатів цілком реально, однак для цього доведеться докласти максимум зусиль і виконати всі необхідні вимоги, що висуваються до дизайну упаковки.

Процес створення бренду - це, з одного боку, творча, а з іншого - складна та клопітка робота, що складається з цілої низки етапів дослідження ринку та його конкурентного середовища, вивчення потреб споживачів та їх вимог щодо існуючих брендів, їх складових, формування такого бренда, який би був невід’ємною частиною підприємства (товару даного підприємства), доповнював і завершував його імідж у свідомості споживачів.

Формування бренда складається з декількох етапів:

1. позиціювання бренда на ринку (місце бренда в уявленні споживачів по відношенню до інших конкурентів і вважається позицією бренда);

2. формування стратегії бренда (розробляються програми стратегічного напряму, які підприємство використовує для створення цінності свого бренда);

3. розробка ідеї бренда (ідея бренда як завершальний елемент створення образу та іміджу підприємства повинна привернути увагу споживача, захопити його своєю унікальністю та не схожістю з конкурентами);

4. пошук імені бренда (серед усіх складових елементів ім'я бренда (або бренд-неймінг) має найбільше значення, адже воно найчастіше асоціюється з назвою підприємства);

5. тестування бренда (до виходу на ринок ім’я бренда тестується, тобто оцінюється відношення споживачів до різних варіантів назви марок, зображення, дизайну. Під час тестування також проводиться оцінка ефективності комунікацій бренда з цільовою аудиторією, сприйняття його властивостей і пропонованих ним переваг);

6. бренд-трекінг (цим терміном сучасні дослідники реклами і маркетингу позначають методи виміру ефективності рекламної кампанії, а також використання бренд) [4].

Сила і життєздатність бренду прямо пропорційна тому, наскільки оригінальним і привабливим для споживачів є його ідентичність. До виразності, так чи інакше, прагнуть всі, тому що кожна торгова марка займає певне місце в думках споживача і володіє своїми ідентифікуючими ознаками. Звичайно, будь-який виробник мріє переконати своїх покупців

Щодо характеру бренду, то він взаємовідносний характеру людини, він дає покупцям чітке уявлення про конкретну торговельну марку, викликає до неї стійку симпатію чи негатив. Характер є основою стабільного зростання бренду і робить саме безпосередній вплив на зміцнення його відносин зі споживачем. Недарма найбільш помітну роль в сучасному бізнесі відіграють бренди з яскраво вираженим характером і своїм «обличчям» (Nike, Соса-Со1а і т. д.). Ці торгові марки стали для споживачів не просто черговим «вигідним придбанням» - вони уособлюють незвичайні настрої і створюють унікальну атмосферу навколо себе. У них є щось особливе, що змушує покупців постійно обговорювати їх, вірити їм [1].

Отже, проаналізувавши якість впливу брендів, можна зробити висновок, що найбільше значення мають такі чинники, як кваліфікація агентів з продажу рівень сервісу, престижність і оформлення місць реалізації, вміст опублікованих у засобах масової інформації матеріалів, присвячених фірмовому товару (послузі) і роботі з ним (нею).

Для того, щоб зробити свій бренд успішним і популярним, необхідно проводити ґрунтовні дослідження, користуючись первинною і вторинною інформацією, що відображає досвід створення бренду; комплексно і кваліфіковано впроваджувати результати досліджень на всіх етапах життєвого циклу бренду. Адже якщо ваша торгова марка з самого початку сповна наділена позитивними характеристиками в очах споживача - це не просто додасть бренду свій власний характер, але й зробить його менш уразливим по відношенню до основних конкурентів і їх маркетинговій політиці.

Література:

1. Эмоциональный брендинг - в теории и на практике / О. Громова // Маркетинг и реклама. – 2012. – № 7/8. – С. 60-63

2. Проверка без боя. Маркетинговый аудит бренда / О. Громова // Маркетинг и реклама. — 2012. — № 4. — С. 40-43.

3. Упаковано с умом. Правила грамотного дизайна упаковки / Ольга Громова // Маркетинг и реклама. - 2012. - № 9. - С. 32-36

4. Формування бренду туристичних підприємств / С. Мельниченко, О. Авдан // Вісник КНТЕУ. – 2012. - №6. – С. 35 – 43

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.