Луцяк В. В., Дзісь О. В., Клоченко Т. П. МАРКЕТИНГОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Науковий керівник: Луцяк В. В.

Дзісь О. В., студентка

Клоченко Т. П., студентка

ВТЕІ КНТЕУ

МАРКЕТИНГОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Маркетинговий успіх підприємства формується насамперед виваженою товарною політикою і підкріплюється відповідно обґрунтованою ціною. У комплексі маркетингу ціна є особливим інструментом, оскільки безпосередньо утворює прибуток, що дозволяє підприємству вилучити на свою користь частку знов створеної вартості.

На доцільність використання ринкової ціни як ефективного економічного засобу в процесі маркетингової діяльності підприємства вказують в своїх наукових працях М. Афанасєв, М. Бейкер, А. Войчак, В. Герасимчук,Н. Норіцина, В. Кардаш, Б. Карлоф, Ф. Котлер, І. Ліпсіц, А. Романов, С. Безкоровайна та ряд інших авторів. На думку більшості вітчизняних та зарубіжних економістів, сутність маркетингової орієнтації процесу ціноутворення полягає в першочерговому забезпеченні потреб та вимог споживачів. При цьому ціна в процесі реалізації продукції повинна створювати підприємству умови для одержання необхідної величини прибутку з позиції його підприємницької діяльності на конкурентному ринку.

Ціну традиційно розуміють як певну кількість грошових одиниць, яку покупець повинен заплатити, для того щоб одержати одну одиницю конкретного товару або послуги. Для покупця , що одержує той чи інший товар, ціна є «економічною жертвою», оскільки покупець завжди порівнює свої грошові витрати з корисністю придбання[2]. Для продавця ціна є винагородою за його працю, а для підприємства – найважливішим показником внаслідок впливу на розмір виторгу від реалізації, прибуток, структуру виробництва, становище підприємства на ринку[2] .

Вдала ціна не завжди може компенсувати низьку якість товару, немодний дизайн, поганий розподіл і неефективне просування, проте неефективне ціноутворення, безсумнівно, перешкоджає фінансовому успіхові підприємства.

Встановлюючи принципи, правила, критерії, відповідно до яких відбувається формування ціни на продукцію, підприємство орієнтується, по-перше, на необхідність визначення такого рівня ціни, за якого можливе одержання запланованого прибутку; по-друге, на встановлення такої ціни, за якої чиниться позитивний вплив на споживачів і процес реалізації продукції на ринку.

Орієнтація на маркетингове ціноутворення передбачає:

- Визначення цінності товару для споживача;

- Здійснення кількісного аналізу попиту;

- Оцінку і врахування чинників цінової чутливості споживачів.

Споживча цінність товару базується на його корисності та визначається як економія або задоволення, що їх здобуває споживач унаслідок утилізації придбаного ним блага, тобто це та корисність, яку це благо дає споживачеві. Важливо розуміти, що саме цінність товару або послуги, яку відчуває споживач, ініціює бажання здійснити обмін грошових коштів споживача на пропонований товар. І що вищою відчувається цінність товару, то більше вона перевищує вартість товару, то більший економічний зиск має покупець товару[1].

Важливим елементом маркетингового ціноутворення є кількісний аналіз попиту. Такий аналіз передбачає визначення цінової еластичності попиту, тобто вимірювання коефіцієнту еластичності. Показник цінової еластичності безпосередньо пов’язаний із валовим доходом підприємства, тобто у разі еластичного за ціною попиту зниження ціни призводить до збільшення валового доходу, у разі зростання ціни – до зменшення валового доходу.

Маркетингове ціноутворення передбачає проведення дослідження еластичності попиту на товари підприємства, визначення коефіцієнтів цінової еластичності та прогнозування динаміки цін і доходів, на базі аналізу попиту і цін.

За таких цінових умов важливим аспектом маркетингового ціноутворення є визначення чинників чутливості споживачів до цінових параметрів товару і, головне, до зростання цих параметрів, що дає змогу випробувати певні прийоми, використання яких здатне не тільки суттєво знизити чутливість споживачів, а й забезпечити прибуткову діяльність підприємства[2].

Отже, чинники чутливості покупців до цінових параметрів є досить різноманітними, що дає змогу обирати саме той чинник і відповідний інструмент впливу, які у сукупності забезпечать сприятливу цінову реакцію ринку та прибуткову діяльність підприємства.

Таким чином, в сучасних ринкових умовах варто приділити більше уваги ціноутворенню на підприємстві. Адже зазвичай підприємство опиняється в скрутному становищі аналізуючи всі фактори ціноутворення та власні витрати при встановленні ціни.

Література:

1. Норіцина Н. Маркетингове ціноутворення як чинник прибуткової діяльності підприємства / Н. Норіцина //Маркетинг в Україні. – 2012. − №5. – С. 41.

2. Безкоровайна С. Встановлення ціни у роздрібній торгівлі /С. Безкоровайна // Актуальні проблеми економіки. – 2011. − №2. – С. 24−30.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.