д. т. н, проф., Лось Л. В., Шульжик О. М. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ХАРАКТЕРИСТИК СОЛОМИ НА ТОВЩИНУ КІЛЬЦЕВОЇ МАТРИЦІ ГРАНУЛЯТОРА

д. т. н, проф., Лось Л. В., магістр Шульжик О. М.

Житомирський національний агроекологічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ХАРАКТЕРИСТИК СОЛОМИ НА ТОВЩИНУ КІЛЬЦЕВОЇ МАТРИЦІ ГРАНУЛЯТОРА

В статті наведено принципи пресування матеріалів в кільцевій матриці гранулятора та розглянуто вплив параметрів соломи на довжину каналу проштовхування

Вступ. В даний час для виробництва паливних гранул з біомаси застосовують вальцеві преси безперервної дії з кільцевою або плоскою матрицею, робочі органи яких здійснюють обертальний рух. У зв'язку з цим робочий процес вальцового преса має свої істотні особливості.

Аналіз попередніх досліджень досліджень. Кільцева матриця з радіально розташованими каналами обертається за годинниковою стрілкою. З внутрішньою поверхнею матриці стикається пресуючий валець (ролик), що обертається в тому ж напрямку. У зону захвату між внутрішньою поверхнею матриці і зовнішньою поверхнею ролика, що зближуються, подається матеріал, який спочатку ущільнюється, а потім запресовується в канали матриці і проштовхується через них. Моноліти, що виходять з каналів, при зустрічі з нерухомим ножем обламуються, утворюючи готові гранули [1].

У пресах великої продуктивності матриці мають значні розміри, і їх роблять нерухомими. Активними робочими органами стають ролики, що приводяться в рух від електродвигуна через водило. Ніж також обертається із зовнішнього боку матриці [2].

Таким чином, у вальцовом пресі з кільцевою (або плоскою) матрицею стадії стискування матеріалу передує стадія зіштовхування його з майданчиків перемичок, сумарна площа яких в грануляторах сягає 50-60% від всієї площі робочої поверхні матриці. Ця стадія грає важливу роль в технологічному (подрібнення) і енергетичному відношенні [3].

В круглій матриці "пуансоном" стає стовпчик з пресованого матеріалу, розташований над каналом. Коли зусилля з боку цього стовпчика перевершить протидію моноліту в каналі, останній зрушиться з місця; почнеться стадія проштовхування, і стовпчик з камери стискування переміститься в канал. При цьому із зменшенням протидії тиску (тертя спокою змінилося тертям руху) напруженість в камері стискування також зменшується, і матеріал із щілини від створюючої F вільно "перетікає" в канал пресування. Втискування матеріалу в канал і проштовхування по каналу продовжується до тих пір, поки зазор між роликом і матрицею над даним каналом не досягне мінімально допустимої величини. Для грануляторів зазор приймають рівним 0,3-0,5 мм. Великий зазор небажаний, оскільки це веде до даремних витрат енергії на повторні стискування шару, розташованого на внутрішній поверхні матриці, при подальших циклах пресування [4, 5].

Мета досліджень. Встановити вплив характеристик сировини рослинного походження (соломи) на товщину кільцевої матриці гранулятора

Результати досліджень. За результатами досліджень походить, що задана щільність пеллет (від 1000 до 1450 кг/м3) а також початкова щільність соломи (50 до 140 кг/м3) не впливає на довжину каналу проштовхування, тобто товщину матриці.

 

Tezi_Los-Shulzhik.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.