Чеканова А. О., Макаренко А. М. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ПОДАТКОВИХ УГОД В СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Чеканова Аліна Олегівна, Макаренко Альона Миколаївна

студентки Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ПОДАТКОВИХ УГОД В СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

У національній системі будь-якої держави є певний набір правил оподаткування платників. Для резидентів, які частково здійснюють діяльність за кордоном, як у формі інвестицій, так і безпосередньо через відкриття відділення (або філії), та нерезидентів - іноземних підприємців, які ведуть діяльність на території цієї держави шляхом створення спільних підприємств, дочірніх фірм, покупки підприємств у резидентів і т. п. Аналіз показує, що, хоча механізми функціонування національних податкових систем розрізняються, у сфері оподаткування доходів і капіталів між ними існує певна уніфікація. Вона може бути або результатом дії взаємних договорів, що укладаються між країнами з питань оподаткування доходів і капіталів, або результатом введення відповідних правил безпосередньо у внутрішнє податкове законодавство країни з урахуванням міжнародної практики.

Наявність і дія міжнародних податкових договорів, з одного боку, гарантує платникам податків недискримінацію, дозволяє уникнути подвійного оподаткування, з іншого - для держав забезпечує можливість взаємних прямих консультацій, обмін інформацією, обмін досвідом та інших контактів для вирішення багатьох спірних питань, а також для контролю за зовнішньоекономічною діяльністю своїх резидентів.

Міжнародні податкові угоди чи договори про виключення подвійного оподаткування вельми поширені в міждержавних відносинах.

Податкові угоди - укладаються з метою усунення міжнародного юридичного подвійного оподаткування, яке робить негативний вплив на міжнародні економічні відносини.

Міжнародні податкові відносини - це сфера міжнародних відносин, в яких суб'єктами виступають держави і платники податків. У свою чергу міжнародне податкове право це сукупність міжнародно-правових, а в широкому сенсі і національних норм, що регулюють відносини з оподаткування, в яких присутній іноземний елемент.

У світовій практиці існує три стандарти договору про уникнення подвійного оподаткування (англ. double taxatio treaties):

- договір, розроблений ООН, зазвичай укладається між розвиненою і країною, що розвивається;

- так званий «багатосторонній договір», призначений для підписання кількома країнами;

- договір, розроблений Організацією економічного співробітництва та розвитку для двох розвинених країн.

Міжнародні податкові угоди мають важливі наслідки для податкового планування. Крім того, що вони виконують свою пряму функцію, тобто полегшують міждержавну комерцію і знімають подвійне тягар податків, деякі їх положення дозволяють додатково знижувати податки шляхом цілеспрямованого структурування бізнесу.

Насамперед йдеться про положення, що відносяться до податків у джерела на так звані пасивні доходи: дивіденди, відсотки, роялті, а також на доходи від міжнародних перевезень. Зазвичай при виплатах таких доходів закордонному партнеру резидент деякої країни повинен утримати і виплатити в казну своєї держави податок за визначеною ставкою. При наявності ж договору між двома цими країнами ставка може бути істотно зменшена або ж податок у джерела може зовсім не стягуватися. Міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування відносяться до норм колізійного права. До числа завдань, які ставить перед собою держава, яка укладає такі угоди, належать такі:

1. розмежування податкової юрисдикції щодо доходів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

2. упорядкування взаємовідносин учасників зовнішньоекономічної діяльності з податковими органами країн, які уклали угоди;

3. визначення схеми уникнення подвійного оподаткування;

4. встановлення механізму усунення подвійного оподаткування в тих випадках, коли право оподаткування певного виду доходу зберігається за обома державами, що уклали угоду;

5. захист платників податків від дискримінаційного оподаткування при здійсненні діяльності в країні, яка уклала договір з країною його постійного місця перебування;

6. встановлення порядку взаємного обміну інформацією з метою дотримання угоди;

7. вироблення механізму і взаємних варіантів процедур запобігання ухилення від оподаткування та зловживання положеннями угоди.

Як зазначає М. Н. Кобзар-Фролова «угода застосовується до осіб, які є резидентами однієї або обох договірних держав і поширюється на податки на доходи і майно, що стягуються у Договірній Державі, незалежно від способу їх стягнення»[3]

Література:

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI – Відомості Верховної Ради України - 2011 р., № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17 /, стор. 556, стаття 112

2. Гурова И.С. Сущность международных налоговых соглашений. – Сборник тез докладов Международной заочной научно-практической конференции «Тенденции развития современного международного права». – Новосибирск, 3.10.12 год. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/4139-2012-10-10-15-54-17

3. Кобзарь-Фролова М.Н. Роль и значение международных договоров в предупреждении налоговой деликтности // Финансовое право.— 2010. — № 4. — С. 32—34.

 

Tags:

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.