Скоробагатько А. В. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТЕРОРИЗМ В ПРАВОВОМУ РОЗРІЗІ

Скоробагатько Анастасія Володимирівна

Інститут міжнародних відносин

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТЕРОРИЗМ В ПРАВОВОМУ РОЗРІЗІ

В сучасному світі існує багато способів керування, маніпуляції і навіть легкого гіпнозу через весь мережевий вимір інформації. Маніпулятивні інформаційні технології набувають дедалі ширшого використання, як на рівні малих компаній, так і на державному рівні: завдяки їм ведуться інформаційні війни, знищення опонентів (конкурентів), вплив на маси і багато інших дій. Але останнім часом великої популярності набув інформаційний тероризм.

Однозначного визначення тероризм в міжнародному вимірі ще не існує, бо кожна держава це трактує з різних сторін, тому важко прийти до спільного рішення. Але можна зробити невеликий порівняльний аналіз трактування термінів «тероризм» та «міжнародний тероризм» у правовій системі кожної з аналізованих держав.

Етимологія терміну «тероризм» показує, що коріння цього терміну проростають із латинського слова "terror", що в перекладі означає страх, жах. Справді, необхідним елементом, який існує в будь-якій терористичній акції, являє собою залякування політичного противника, або тих людей, які виступають в ролі жертв тероризму.

Процес глобалізації призвів до транснаціоналізації інфраструктури тероризму, вільному переміщенню фінансів, збройних сил. Все це стало приводом появи в науковій літературі терміну «міжнародний тероризм», визначення якого також має певні труднощі об’єктивного та суб’єктивного характеру. Так, на VII Конгресі ООН у 1990 році в доповіді ГС ООН було сказано: «Міжнародний тероризм можна охарактеризувати як терористичні акти, при створенні яких виконавці планують свої дії, отримують певні вказівки, приїздять з різних країн, рятуючись втечею, шукаючи притулок, або отримують допомогу в будь-якій формі не в тій країні або країнах, де вони скоюють цей акт ». Особливо ГА ООН підняла питання про ліквідацію міжнародного терористичного акту після події, яка відбулася 11 вересня 2001 року.

Одним з найнебезпечніших видів інформаційного тероризму є ментальний тероризм, а саме маніпулювання людьми. Масова маніпуляція — прихований вербальний, зображальний, жестово-руховий вплив на суспільство, метою якого є поширення масових настроїв, формування громадської думки, її корекція. Масова маніпуляція також пов’язана з прихованою для громадян актуалізацією чи зміною їхніх установок, ціннісних орієнтацій або вчинків. Ефективність маніпуляції визначається ступенем несвідомого наслідування або ступенем рефлексії й саморегуляції членів маси на основі оманливих уявлень про причини й наслідки того, що відбувається. Велике значення для ефективної масової маніпуляції має масове зараження, яке передує маніпуляції або відбувається паралельно з нею[3].

Терористичні акти одноразові і мають знищуючу силу. Частіше в таких випадках інформаційні терористи мають тільки одне на меті – досягти якомога швидше потрібної цілі і наробити побільше галасу.

Медіа-інформаційний тероризм є особливим різновидом психологічного терору, який відносять до інфраструктурного, а саме - зловживання інформаційними системами, мережами та їх компонентами для здійснення терористичних дій та інших віднесених до них акцій.

Такий різновид тероризму характеризується як множина інформаційних війн та спеціальних операцій, пов’язаних із національними або транснаціональними кримінальними структурами й спецслужбами іноземних держав[2].

Інформаційний тероризм здійснюється в області, що охоплює політичні, філософські, правові, естетичні, релігійні й інші погляди й ідеї, тобто в духовній сфері, там, де ведеться боротьба ідей.

Країни намагаються контролювати інформаційний потік і на правовому рівні. Особливо така закрита країна як Китайська Народна Республіка, де заборонено використання багатьох сайтів (вони просто заблоковані), особливо соціальні мережі – facebook, youtube…

Здавалось би, закритий доступ до певних соціальних мереж, для чого?! Тому, що будь-яка подія з’являється та обговорюється скоріше у соціальних мережах, а потім у новинах, що може зашкодити «інформаційному сприйняттю» населення держави, та зіграти роль не на користь держави.

Постає питання: чого нам очікувати, яким буде тероризм завтрашнього дня?

Все буде залежати від результатів розвитку світового співтовариства, соціальних процесів, які в ньому відбуваються, зростання самосвідомості мешканців планети та ряду інших факторів. Можна, уявити, що сучасний світ стане більш залежним в мірі глобалізації і більш уразливим до викликів та загроз різного характеру, які набули транснаціонального виміру. Їх вплив буде породжувати нові соціальні проблеми, гострі суперечки, які в свою чергу продукують такі явища, як поширення зброї масового знищення, організована злочинність, незаконна міграція, викрадення людей, незаконний обіг зброї та ін. В результаті людство може опинитися перед обличчям глобальної небезпеки, де перша скрипка буде належати тероризму з його можливими проявами в будь - який момент.

Збереженню тероризму сприяють етнічні причини, насамперед це розрив соціально-економічного розвитку країн «золотого мільярда».

Існують правові причини збереження тероризму, які обумовлені внесенням поправок в норми міжнародного права сучасними наддержавами, шляхом визначення об’єктів збройного втручання у внутрішні справи суверенних держав.

Наявність тероризму в майбутньому обумовлюється також релігійними причинами, основа якого полягає в наявності агресії західного лібералізму проти мусульманства. Тероризм існував століттями, зазнав декілька фаз від пожвавлення до вщухання на деякий час. Тероризм – одна з форм соціального протесту в сучасних умовах. На сьогоднішній день він практично неефективний і розрахований лише на тимчасові поступи держав – учасників глобалізму. Тероризм поки існує, але поступово втрачає свої позиції в світі. Йому на зміну прийдуть нові політичні сили, більш радикальні та організовані в формі демократичних рухів нового типу, основною метою яких стане досягнення серйозних радикальних змін. Такі демократичні рухи зможуть досягти визначених результатів в соціальному перетворенні світової спільноти, що ознаменується використанням принципово нових засобів та методів в інформаційному просторі[5].

Зараз є популярним організовувати мітинги, страйки, навіть терористичні акти через соціальну мережу. То як же нам вберегти себе від інформаційного тероризму?! Тільки самі ми можемо сприймати весь потік інформації, але не просто його сприймати та втягувати як губка, а аналізувати та робити свої висновки.

Література:

1. Борьба с преступным использованием информационных технологий. Резолюция A/RES/56/121 ГА ООН. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://daccess-ods.un.org/TMP/8467463.html

2. Рогова О.В. Культурно-цивілізаційний вимір сучасного тероризму в умовах глобалізації // Політологічний вісник. – 2005. – Вип. 20. – С. 311-319.

3. Рогова О.В. Міжнародний тероризм в інформаційному полі мережевих засобів масової інформації // Нова парадигма. – 2005. – Вип. 47. – C. 118-126.

4. Создание глобальной культуры кибербезопасности. Резолюция A/RES/57/239 ГА ООН. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://daccessods.un.org/TMP/8353689.html

5. Терроризм: взгляд в будущее — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.rau.su/observer/N7_2008/091_097.pdf

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.