Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net Как правильно варикоз лечить

к. е. н., Буряк О. П. ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИЧИНИ БАНКІВСЬКИХ КРИЗ

к. е. н., доц., Буряк О. П.
Львівська комерційна академія
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИЧИНИ БАНКІВСЬКИХ КРИЗ
Впродовж кількох століть поспіль у вітчизняній та світовій економіці регулярно відбуваються банківські кризи. Найчастіше вони не завершуються тільки втратами самих банків та їх вкладників, але й справляють згубний вплив на економіку в цілому, призводять до загострення соціальної напруги в суспільстві. За оцінками вчених, загальні втрати ВВП від фінансово-банківської кризи становлять в середньому 5-10%, а на відновлення його до кризового рівня потрібно 2-3 роки [1, с. 52]. Прикладом може бути фінансово-банківська криза 2008 р., яка лише впродовж цього ж року завдала економіці близько 5 трлн. дол. США збитку [2]. Під час цієї кризи число безробітних у світі збільшилось на 20 млн. осіб [3, с. 46]. Значний вплив банківська криза мала і на політичну сферу, оскільки породила масові політичні акції протесту. І нарешті, ще одним негативним наслідком кризи стала втрата довіри населення до банків і національної валюти.
Для того, щоб розробити ґрунтовні підходи до подолання кризових явищ в економіці і забезпечити недопущення нових, необхідно проаналізувати причини, що провокують виникнення криз. Недосконалість методології й інструментарію дослідження причин, які сприяють накопиченню кризового потенціалу в банківських системах, і є тією головною проблемою, що спричиняє вибір неефективних стратегій регулювання банківської діяльності.
В сучасній економічній науці існує ціла низка підходів щодо пояснення причин виникнення банківських криз. Так, А. Г. Куликов вважає, що основною причиною кризи є «відрив банківської системи від реальної економіки» [4, с. 193]. Натомість А.А. Суетін стверджує, що «як правило, банківські кризи провокує надмірна кредитна експансія під час тривалого економічного піднесення» [5, с. 8]. Ми підтримуємо обидві точки зору, вважаємо, що кризу може спровокувати як поява диспропорцій («відрив») між фізичною (натурально-речовою) і монетарною (фінансовою) сферами економіки, так і кредитна експансія – досвід переконливо доводить, що зростання кредиту, яке більше, ніж у 2 рази перевищує зростання ВВП може вважатися сигналом потенційної загрози банківської кризи.
О. І. Барановський зазначає, що першопричинами банківських криз є: «накопичення надлишкової ліквідності, відсутність належного банківського нагляду, економічний спад, високі кредитні ризики, нерівномірний розподіл активів і капіталу між банками різних груп, інфляційний тиск на економіку» [6, с. 419]. Своє бачення причини банківської кризи має С. Лямець [7], погляди якого поділяє В. М. Геєць: учені стверджують, що причиною банківських криз може бути кредитування банками потенційно можливих банкрутств, яке дестабілізує банківський сектор економіки. Ми цілком поділяємо думку, що кредитувати некредитоспроможних клієнтів неприпустимо. І проблема полягає ще й в тому, що банки, рятуючи потенційних банкрутів, не тільки ризикують власними капіталами, а й в тому, що вони гальмують процес реструктуризації економіки і поглиблюють кризу в банківській системі. Водночас до причин банківських криз доцільно включати суперечність між завданнями кредитного стимулювання економіки, забезпечення цінової стабільності та завданнями банківського нагляду, яка періодично проявляється дуже гостро.
В цілому, в сучасній економічній літературі на тему походження банківських криз існує ціла низка думок, найпоширенішими з-поміж яких є такі: безвідповідальна поведінка інвесторів, які брали на себе непомірно великі кредитні борги з метою «зірвати» величезні прибутки на іпотеці і цінних паперах; змова світових банкірів, яка виражається у неконтрольованій доларовій емісії ФРС; шахрайські дії мільярдерів; перегулювання фінансових, у т.ч. банківських, ринків, яке зайшло надто далеко; розвиток олігополістичного рейтингового ринку, який «змушує інвесторів опиратися при своїх рішеннях про майбутні інвестиції тільки на кредитний рейтинг, не проводячи свого аналізу»; економічний спад та негаразди у реальному секторі економіки, спад виробництва, погіршення платоспроможності позичальників банків; проінфляційна грошово-кредитна та фіскальна політика уряду; інституційні особливості сучасних кредитних, валютних та фондових ринків, з якими пов’язана банківська діяльність; погана якість активів; неспівставно великі операційні витрати; наявність прихованих збитків.
Отже, за різноманітністю причин появи банківська криза є складним багатофакторним явищем, яке потребує системного комплексного аналізу. Глибоке вивчення причин та умов виникнення банківських криз має допомогти державним регуляторам у розробці правильної стратегії і тактики управління національною банківською системою і максимально запобігти банківським кризам та їх руйнівним наслідкам, які у ринковій економіці були, є і будуть. Однак слід пам’ятати, що причини банківських криз зазвичай не бувають одиничними, а є поєднанням певної сукупності причин, які для кожної кризи є різними.
Література:
1. Bordo M., Eichegreen B., Klingebiel, Martinez-Peria M.S. Is the Crisis Problem Crowing More severe? // Economic Policy. 2001. Voc. 16, Apr. P. 51-82.
2. Швайко М. Світова фінансова криза / М. Швайко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://soskin.info/ea/2008/11-12/200803.html
3. Рустамов Э. Финансовые кризисы: источники, проявления, последствия / Э. Рустамов // Вопросы экономики. - 2012. - № 4. - С. 46-66.
4. Куликов А. Г. Деньги, кредит, банки : учебник / А. Г. Куликов. . – М.: КНОРУС, 2009. – 656 с.
5. Суэтин А.А. Финансовая экономика: подъем, стабильность, спад/ А. А. Суэтин. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. – 256 с.
6. Барановський О. І. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання : монографія / О. І. Барановський. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 754 с.
7. Лямець С. Банки почали кредитну гонку / С. Лямець [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/publications/2010/10/19 /252765/

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.