Шульга Н. В. ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ВСТУП СТУДЕНТІВ З ЕТНІЧНИХ МЕНШИН ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Шульга Н. В.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ВСТУП СТУДЕНТІВ З ЕТНІЧНИХ МЕНШИН ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

За останні два десятиліття, етнічне населення меншості в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії зросло та більш урізноманітнилось. Досвід меншин, їх досягнення в освіті, навчанні та місце на ринку праці також змінилися. В той же час зросли можливості для представників різних етнічних груп в освітній галузі, зокрема вступ до університетів й отримання вищого ступеня кваліфікації. Проте зросли й вимоги до випускників вищих навчальних закладів країни відповідно до потреб світової економіки. Сучасні випускники мають більш широкий вибір професій, ніж у минулому.

Групи етнічних меншин порівняно добре представлені в секторі вищої освіти Великої Британії. Існують різні варіації вступу до вищих навчальних закладів у різних етнічних груп та їх подальших досягненнях на ринку праці. Виділяють фактори впливу на представництво етнічних меншин у вищій освіті, їх кар’єрний зріст, вибір дисциплін навчання, соціальне й навчальне середовище студентів, як фактори, що відносяться до поняття «етнічність».

Згідно із даними дослідження «В чому різниця? Більш широкий погляд на студентів та випускників етнічних меншин», проведеного науковцями Бристольского університету, представництво етнічних меншин в секторі вищої освіти Великої Британії поділяється на навчання в університетах до 1992 року і навчання після 1992 р., коли розширився ряд професій відповідно до вимог сучасної світової економіки. У дослідженні вказано, що студенти з етнічних меншин згруповані в певних університетах у Лондоні, здебільшого після 1992 року. Їх відношення є досить значним в декількох університетах, але в тій же мірі є низьким у інших (приблизно 10 % від половини всіх студентів), відсоток студентів з етнічних меншин, які навчалися до 1992 року є незначним. [1, 14-15]. У дослідженні також проведено огляд етнічних меншин у вищій освіті на рівні Лондону та його передмість, а також відображено вимоги різних університетів до вступу, різні види запропонованих дисциплін й попередніх досягнень студентів з етнічних меншин, тобто їх успішність в школі.

Виділяють ряд факторів впливу на вступ етнічних меншин до вищих навчальних закладів Великої Британії.

Основними факторами впливу на подальше навчання етнічних меншин в секторі вищої освіти та на вибір професії є попередні освітні досягнення студентів (успішність у школі) та прохідний бал до ВНЗ. Успішність в школі також впливає на університетську модель навчання різних етнічних груп. Так, наприклад, китайські студенти зазвичай обирають висококваліфіковані професії і приходять з незалежних шкіл, в той час як чорношкірі студенти карибського походження є старшими за віком при вступі до університетів, та, переважно, не обирають освітніх кваліфікацій вищого рівня, зараховуються до університетів після коледжів та охоче навчаються в університетах створених після 1992 року, де вибір професій значно ширший, ніж у навчальних закладах до 1992 року.

Попередні освітні досягнення студентів та прохідний бал при вступі є визначними факторами вибору професії, проте існує ряд ключових факторів, які визначають альтернативи студентів представників етнічних меншин продовжувати своє навчання в університетах, зокрема:

Фактор впливу сімейного середовища – це потужний фактор впливу на студентів для досягнення успіху через здобуття професії. Вплив сімейного середовища також відіграє велику роль у виборі певних професійних курсів навчання таких, як, наприклад, медицина, право, бізнес, ІТ-технології, тощо.

Фактор очікування від економічних здобутків, кар’єрного зросту. Окремі потенційні студенти етнічної меншості мають більш позитивне ставлення щодо переваг та результатів вищої освіти, ніж середньостатистичні білошкірі студенти.

Фактор фінансування студентського навчання неє визначальним в окресленні майбутніх пріоритетів вищої освіти у студентів з етнічних меншин в порівняння із білими студентами більшості, проте існує різниця між групами меншин в питанні фінансової перспективи. Наприклад, умови проживання, вік студента, його соціально-економічний клас, батьківська підтримка, тощо.

Ефект сімейного соціального середовища, особливо батьківський соціально-економічний статус та досвід навчання у секторі вищої освіти є однією з важливих складових вибору студентів з етнічних меншин, але не є обов’язковим для всіх етнічних груп. Приналежність до певної етнічної групи – це один із різновидів факторів впливу на здобуття студентом вищої освіти. Деякі фактори взаємодіють між собою. Зокрема, сильна позитивна батьківська підтримка в прагненні до отримання вищої освіти пом'якшує деякі негативні ефекти, як наприклад, приналежність до нижчого соціально-економічного

класу. Цей факт пояснює чому, незважаючи на приналежність до нижчого соціально-економічного класу, в середньому, студенти з етнічних груп обирають ступені кваліфікації зі стаціонарною формою навчання.

Фактори вибору спеціальності та вибору дисциплін часто взаємопов’язані, оскільки вибір студентом певного курсу навчання є основною причиною того, чому він обирає певний навчальний заклад.

До інших чинників, які впливають на рішення студентів навчатися в університетах, відносять: зручне розташування університету від місця проживання, рейтинг університету, відзиви випускників та політику навчального закладу по відношенню до студентів з етнічних меншин.

Отже, вищеперераховані фактори впливу на вступ студентів з етнічних меншин до вищих навчальних закладів Великої Британії формують університетську модель навчання цих студентів, що є предметом подальших досліджень в галузі полікультурної освіти.

Література:

  1. Why the difference? A closer look at higher education minority ethnic students and graduates/Hellen Connor, Claire Tyers, Tariq Modood. – University of Bristol, Institute for employment studies, 2004. – 192 p.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.