канд. технічн. наук, Сиротенко О. П. ХАРАКТЕРИСТИКА КУТОВИХ ПАРАМЕТРІВ ЛАЦКАНІВ ПІДЖАЧНОГО ТИПУ КОМІРІВ В ЖІНОЧОМУ ВЕРХНЬОМУ ОДЯЗІ

канд. техн. наук, Сиротенко О. П.

Хмельницький національний університет

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КУТОВИХ ПАРАМЕТРІВ ЛАЦКАНІВ ПІДЖАЧНОГО ТИПУ КОМІРІВ В ЖІНОЧОМУ ВЕРХНЬОМУ ОДЯЗІ

 

 

Основним конструктивно-дкоративним елементом коміра піджачного типу є лацкан, який визначає параметри коміра та несе основне композиційне навантаження у виробі. В жіночому верхньому одязі зустрічається чотири основні різновиди конструкцій лацканів: 1 - класичний з чітко або нечітко вираженою точкою переходу горловини в лінію розкепу; 2 - з нагрудною виточкою, переведеною у лінію розкепу; 3 - з відрізним лацканом та виточкою по лінії перегину лацкана (у виробах з фігурною лінією перегину лацкана); 4 - «ластівчин хвіст».

 

Характеристику їхніх основних лінійних параметрів висвітлено в [1]. Однак зазначена сукупність лінійних параметрів є недостатньою для повної характеристики модельних особливостей лацкана і вимагає введення додаткових параметрів – кутових. Враховуючи подібність конструкцій вище вказаних різновидів лацканів для їх візуальної характеристики доцільно встановлювати величини: верхнього кута лацкана по лінії перегину (α), який вимірюється між лінією перегину лацкана та лінією розкепу; нижнього кута лацкана по лінії перегину (β) – який вимірюється між лінією перегину та зовнішнім краєм лацкана; зовнішнього кута (γ) – який вимірюється між лінією уступу та зовнішнім краєм лацкана. Враховуючи особливість конструкції лацкана типу «ластівчин хвіст» (наявність перелому між лінією розкепу та уступу в точці уступу) для його характеристики доцільно ввести ще один додатковий параметр – величину внутрішнього кута, який вимірюється між лінією розкепу та уступу (ω) в точці уступу.

 

В класичних конструкціях лацканів величина зовнішнього кута залежить від ширини лацкана та рівня верхньої точки зовнішнього краю лацкана відносно верхньої або нижньої точки його перегину, величина верхнього кута по лінії перегину – від ширини лацкана та рівня верхньої точки зовнішнього краю лацкана відносно нижньої точки його перегину. В лацканах крою «ластівчин хвіст» величина верхнього кута залежить від висоти точки уступу відносно верхньої точки лінії перегину та її віддалення відносно лінії перегину, величина зовнішнього кута – від ширини лацкана та висоти верхньої точки зовнішнього краю лацкана, від висоти точки уступу та її віддалення відносно верхньої точки лінії перегину та від виду застібки (центральна, зміщена), величина внутрішнього кута залежить від тих же параметрів, що й величина зовнішнього та верхнього кута по лінії перегину.

 

Форма лацканів всіх кроїв окрім крою «ластівчин хвіст» близька до трикутника, тому між параметрами його кутів спостерігаються залежності притаманні різностороннім трикутникам – сума всіх кутів трикутника (лацкана) рівна 180° [2], тому збільшення параметрів одного з них призводить до зменшення параметрів інших. Перпендикуляр опущений з вершини зовнішнього кута лацкана на лінію його перегину розбиває лацкан на два прямокутні трикутники, які мають один спільний катет. Враховуючи геометричні закони співвідношень між сторонами та кутами прямокутних трикутників [2] вдалося встановити залежність між основними параметрами лацкана. Відповідно величину зовнішнього кута у лацканах вище вказаних кроїв розраховуюит за формулою:

 

γ = 180° – arctgb/h – α (1)

 

де γ – зовнішній кут;

 

α – верхній кут лацкана по лінії перегину;

 

b – ширина лацкана;

 

h – висота зовнішнього кута лацкана.

 

В лацканах крою «ластівчин хвіст» конструкція лацкана складається з двох трикутників - перший з яких аналогічний за будовою до класичного, а другий добудовується до нього на ділянці уступу таким чином, що вони мають спільний зовнішній контур. Якщо з вершини зовнішнього та внутрішнього кутів опустити перпендикуляри на лінію перегину лацкана, то утворюються два прямокутні та один різносторонній трикутник. В межах кожного із зазначених трикутників зберігаються вище згадані геометричні закони, однак залежність між параметрами лацкана крою «ластівчин хвіст» виражена в більш складній формі. Відповідно величину зовнішнього кута розраховують за формулою:

 

γ = ω – arctgb/h – α (2)

 

де ω - внутрішній кут лацкана.

 

Обміри моделей жіночого верхнього одягу, представлених в журналах «Burda» та «Ателье» за період 2008-2012 років вказують на те, що параметри кожного із розглянутих кутів характеризується межами варіювання. Основні конструктивні ознаки, які впливають на композиційне сприйняття форми лацкана це: довжина лацкана по лінії перегину, його ширина від лінії перегину до верхньої точки зовнішнього краю лацкана, величина зовнішнього кута лацкана. В конструюванні одягу прийнято розглядати три основні діапазони змінюваності даного кута для комірів класичного крою: гострий (48-85°), прямий (85-95°), тупий (95-115°). Відповідно параметри всіх інших кутів доцільно розглядати відносно трьох вказаних груп.

 

Результати проведених досліджень вказують на наступні межі змінюваності кутових параметрів лацкана

(табл. 1)

 

Таблиця 1 – Параметрична характеристика діапазону варіювання кутових параметрів лацкана

 

 

Описова характеристика кута

Величина зовнішнього кута, °

45-85

85-95

95-115

Величини верхнього, нижнього та внутрішнього кутів°

 

Класичний крій лацкана, однобортна застібка

Верхній кут

80-88

56-80

50-95

Нижній кут

18-21

15-36

15-24

 

Класичний крій лацкана, двобортна застібка

Верхній кут

57

40-90

45-75

Нижній кут

16-17

19-31

17-28

 

Крій «ластівчин хвіст», центральна застібка

Верхній кут

35-65

63-70

40-60

Внутрішній кут

100-140

165-175

127-175

Нижній кут

10-23

21-23

14-25

 

Крій «ластівчин хвіст», зміщена застібка

Верхній кут

46-66

 

 

Внутрішній кут

105-144

 

 

Нижній кут

11-20

 

 

 

 

 

Вказані межі варіювання конкретизують модельні видозміни кутових параметрів лацканів і виражають їх взаємний зв'язок. Комбінація цих параметрів призводить до формування конкретної геометричної форми лацкана. В подальших дослідженнях доцільним є визначення геометричних груп форм лацканів та встановлення відповідних їм меж змінюваності кутових параметрів.

 

Література:

 

  1. О.П. Сиротенко, А.Л. Славінська. Розробка уніфікованої схеми побудови лацканів комірів піджачного типу / Вісник ХНУ. – 2012. - №6. – Технічні науки. – С. 95-100.

  2. В.Н. Боровик, В.П. Яковець. Курс вищої геометрії: Навч. посібник. - Суми: ВТД "Університетські книги", 2004. - 464 с.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.