Буднік А. С. ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В ПРАВОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Буднік А. С.

студент Vкурсу

Національного університету державної податкової служби України

 

ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В ПРАВОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ

 

Демократичні перетворення, спрямовані на формування громадянського суспільства, розбудову правової держави, в якій, згідно з Конституцією, людина, її життя і здоров’я, честь, гідність, недоторканність та інші права і свободи визнаються найвищою соціальною цінністю.
Слід зазначити, що для реалізації основних прав і свобод людини та громадянина недостатньо проголосити їх на конституційному і законодавчому рівнях, а й реально за допомогою соціальних, матеріальних, право регулюючих та правоохоронних заходів забезпечити гарантії їх реального існування, що особливо важливо для такої форми реалізації прав і свобод, як їх використання.

 

Права людини в цивілізованому суспільстві дуже різноманітні і неоднорідні. Людина, її життя, свобода, честь і гідність, особиста недоторканість є найвищою цінністю. Звідси – визнання, дотримання і захист прав та свобод людини і громадянина – це головний обов’язок правової держави. Правовий статус людини і громадянина надає кожній особі доступ до користування суспільними благами, створює можливість самовираження, реалізації власних здібностей, тощо. Держава повинна захищати права індивіда за умов гарантування достатнього захисту суспільних інтересів. Одним із найважливіших та найскладніших питань в юридичній практиці є питання, пов’язані із охороною та захистом прав і свобод людини і громадянина. У повному обсязі права можуть бути забезпечені й захищені лише в демократичній державі, кінцевою метою діяльності якої є забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

 

Адміністративно-правове забезпечення, яке найяскравіше проявляється у відносинах з органами виконавчої влади є одним із пріоритетних заходів реалізації прав і свобод людини та громадянина. Вивчення питань щодо з’ясування поняття та змісту механізму адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини і громадянина заслуговує на особливу увагу. Саме за рахунок його існування та ефективної дії можливе отримання державних управлінських послуг та забезпечення і захист порушеного права. Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина охоплюють різноманітні за змістом і об’єктом суспільні відносини, в процесі виконавчо-розпорядчої діяльності, обов’язковими учасниками яких є громадяни. Вони представляють собою врегульовану адміністративно-правовими нормами діяльність уповноважених органів (посадових осіб) в сфері державного управління, спрямовану на вірне розуміння і застосування діючого законодавства, що визначає права та свободи громадян.

 

До способі захисту прав та свобод людини і громадянина належать:

 

а) конституційне право громадян на оскарження;

 

б) судовий контроль та нагляд по захисту прав та свобод громадян;

 

в) загальний нагляд прокуратури, представництво прокурором інтересів громадян в адміністративному судочинстві [1, с.218].

 

Перелік прав та свобод громадян повинен відображати потреби суспільства, стимулювати розвиток державно-правових відносин, правової культури громадян.

 

Система конституційних прав та свобод людини і громадянина включає в себе громадські, політичні, соціальні, економічні, культурні права та свободи. Система, на наш погляд, охоплює всі напрямки життєдіяльності держави в сфері економіки, політики. культури, вона дає можливість відслідковувати динамізм їх розвитку.Крім того, проблематичність здійснення багатьох прав і свобод зумовлена нездатністю економіки забезпечити всім належні умови для їх здійснення. Тому подальше поглиблення економічних перетворень з метою переорієнтування нашої економіки на загально соціальні потреби, збалансування свободи ринкових відносин із забезпеченням соціальної справедливості та захищеності громадян є одним з найважливіших завдань.

 

У сфері адміністративно-правового регулювання за ступенем сприяння органів виконавчої влади й інших суб’єктів відносин права і свободи людини та громадянина класифікуються так:

 

1) права і свободи, що безпосередньо реалізуються громадянами та іншими фізичними особами;
2) права і свободи, що реалізуються за сприяння органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
3) права і свободи, що гарантуються адміністративно-правовим захистом органів держави;
4) права і свободи, що реалізуються за сприяння громадських організацій  [2, с. 86].

 

Право на захист є найважливішим, природним, невід'ємним правом громадянина, а держава його легалізує, тобто формулює, уточнює обсяги, закріплює процедуру реалізації, внаслідок чого воно стає регульованим законом, юридичним правом. Створення скоординованої системи гарантій особистих прав громадян – необхідна умова становлення держави. Основною гарантією прав громадян є діяльність існуючих у країні спеціальних організаційно-правових інститутів. Вони функціонують як зі своєї ініціативи, так і в зв'язку з надходженням до них звернень громадян. Отже, можна стверджувати, що в Україні створено умови для реалізації прав і свобод людини і громадянина через визначення системи органів та посадових осіб різних рівнів, які захищають права і свободи людини і громадянина.

 

Література:

 

    1. Бородін І.Л. Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина. Монографія. – Херсон. : Вид-во “Олді - плюс”, 2003. - 218 с.

    2. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод людини та громадянина: Навч. посіб. / І.О. Ієрусалімова, І.О. Ієрусалимов, П.М. Павлик, Ж.В. Удовенко. – К.: Знання, 2007. – 223 с.

    3. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

    4. Рабінович П.М., Хавронюк M.I. Права людини i громадянина: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2004. - С. 246.

Tags:

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.