Світлична С. О. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОЦЕСІВ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖОПОТОКІВ

Аспірант,Світлична Софія Олександрівна
Українська державна академія залізничного транспорту

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОЦЕСІВ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖОПОТОКІВ

Для забезпечення конкурентоспроможності транспортних систем України важливого значення набуває удосконалення системи взаємодії суміжних видів транспорту при перевезенні вантажів у міжнародному сполученні водними та сухопутними шляхами.

Однією з найбільш складних транспортних систем є транспортний вузол, елементи якого з’єднуються внутрішніми зв’язками та вступають один з одним у певні відносини, які залежать від схеми вузла та технології його роботи [1]. Найбільш потужнім сектором транспортного ринку є об’єкти припортового транспортного вузла (ПТВ) – морські порти, залізничні підходи до них та автомобільні сполучення.

Підвищення ефективності роботи залізничного транспорту при взаємодії з морськими портами та зростання його конкурентоспроможності на транспортному ринку можливе за рахунок змін у взаємовідносинах між усіма учасниками перевезень із комплексним розвитком портової та залізничної інфраструктури, а також впровадженням нових організаційно-інформаційних технологій.

Від якісного функціонування системи організації міжнародних вантажопотоків залежить ефективність роботи як припортового транспортного вузла так і транспортної системи в цілому.

Для визначення теоретичних основ та подальшого експериментального дослідження технології організації міжнародних вантажопотоків при змішаних перевезеннях, необхідно весь процес переміщення імпортних вантажів розбити на етапи з граничними елементам. При цьому для кожного з періодів визначити задачі по вдосконаленню, можливі способи їх вирішення та за допомогою яких методів можна досягти потрібних результатів (табл.) [1, 2, 3].

 

Таблиця – Поетапний розподіл процесу слідування міжнародних вантажопотоків

 

Етапи процесу слідування вантажопотоку

І етап

до моменту прибуття судна з вантажем у порт країни призначення

ІІ етап

прибуття вантажу

в порт

ІІІ етап

переміщення вантажу в середині припортового транспортного вузла

Процес

передача даних про вантаж, що імпортується чи проходить транзитом через нашу державу

визначення необхідних операцій по прибуттю, управління процесом їх виконання

розподіл вантажопотоків за напрямками згідно маршрутам слідування з переміщенням по ПТВ

Задача

визначення «вузьких місць» в роботі системи передачі інформації для подальшої раціоналізації процесу

мінімізація затрат часу на виконання операцій з вантажем, що прибув та вибір раціонального виду транспорту для подальшого вивезення його з території порту

підвищення пропускної та переробної спроможності дільниць ПТВ

Спосіб

моделювання системи функціонування передачі даних на різних етапах організації перевезення у країні відправника

формування оптимізованих технологічних схем виконання операцій по прибуттю та організація узгодженого підведення вантажопотоків

визначення районів ПТВ з «надлишковими» та «дефіцитними» вантажопотоками з встановленням рівноваги в процесі їх розподілу

Метод

мережа Петрі

динамічне програмування; імітаційний метод динамічного узгодження (МДУ); теорія ймовірностей

теорія ймовірностей та математична статистика (кореляція)

 

Перший етап охоплює в більшій мірі управлінську та інформаційну області – це передача даних про вантаж, що імпортується чи йде транзитом через нашу державу (до моменту прибуття судна з вантажем у порт країни призначення). Проводячи дослідження у цій сфері, необхідно вирішити задачу раціоналізації процесу передачі інформаційного потоку.

Під час прибуття вантажу в порт країни призначення відбувається визначення та виконання необхідних операцій по прибуттю - це другий етап перевезення. Мінімізація затрат часу на виконання операцій з вантажем, що прибув та на вивезення його з території порту досягається за рахунок формування оптимального варіанту технологічної схеми переміщення вантажів та їх узгодженого підведення до пунктів накопичення.

Для підвищення переробної та пропускної спроможності дільниць ПТВ на етапі розподілу вантажопотоків за напрямками по маршрутам слідування необхідно визначити райони вузла з «надлишком» та «дефіцитом» вантажів з подальшим встановленням рівноваги у даному процесі.

При поетапному розподілі процесу слідування вантажопотоків із запропонованими фрагментами його вдосконалення, послідовність імітаційних експериментів дозволить побудувати раціональну структуру системи в загальному вигляді.

Наведені вище етапи характеризують систему переміщення вантажопотоків як єдину технологію, проте при вирішенні поставлених задач постає іще одне завдання: удосконалення функціонування припортового транспортного вузла в цілому. Враховуючи дослідження поетапного розподілу організації вантажопотоків, цього можна досягти за рахунок встановлення оптимальних режимів перевезення вантажів на всьому шляху слідування від пунктів зародження до пунктів їх погашення.

Література:

1. Акулиничев В.М. Железнодорожные станции и узлы / В.М. Акулиничев, Н.В. Правдин, В.Я Болотный. – М.: Транспорт, 1992. – 480 с.

2.Персианов В.А. Моделирование транспортных систем / В.А. Персианов, К.Ю. Скалов, Н.С. Усков. – М.: Транспорт, 1972. – 208 с.

3.Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика / В.Е. Гурман. – М.: Высшая школа, 2002. – 479 с.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.