Токар Т. О. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ КРЕМІНЩИНИ

Токар Тетяна Олександрівна

Кремінська школа - гімназія Кремінської районної ради Луганської області

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ КРЕМІНЩИНИ

Тлумачення прізвищ – питання, яке цікавить усіх,оскільки прізвища супроводжують людей з народження і до самої смерті. Парадоксально,що не дуже милозвучні чи навіть образливі за значенням прізвища наші співвітчизники змінюють на інші рідко. Прізвище стає частиною сприйняття індивіда самим собою і тими, хто його оточує. Звуковий,морфемний склад прізвища,а згодом і його значення відступають на задній план "Стирання” первинного значення має негативні наслідки. Люди взагалі не замислюються, звідки прийшло прізвище, що воно значить.

Питання аналізу українських прізвищ в аспекті лінгвокраїнознавства є важливим саме зараз, оскільки агресивний наступ чужомовних слів напозначення предметів технічного застосування, поширення жаргонної лексики автоматично витісняють з ужитку слова, які були близькими і звичними для наших дідів, внаслідок чого прізвища, утворені від цих слів, стають абсолютно незрозумілими.

Результати анкетування серед молоді м.Кремінної показали, що більшість опитуваних (86%) не знають походження власного прізвища, тому ми вирішили дослідити етимологію(походження) прізвищ кремінян. Об'єктом дослідження були близько 320 прізвищ жителів міста Кремінної(за телефонним довідником ) На основі дослідження історичних, лінгво-географічних, діалектних матеріалів ми провели власні спостереження і прийшли до таких висновків.

Лексичною базою прізвищ виступають характерні для всієї української системи розряди онімної лексики й семантичні групи апелятивів. На основі лексико-семантичної характеристики встановлено допрізвищеве значення твірних основ прізвищ. Виявлено, що всі антропооснови розподіляються на дві основні групи: відонімні(утворені від власних назв) (86прізвищ,27%) та відапелятивні(утворені від загальних назв) (235прізвищ,73%). Перевага відапелятивних прізвищ в антропоніміконі м.Кремінної ілюструє його специфіку (наше місто знаходиться в промисловому регіоні).

Дослідження відонімних прізвищ виявило два різновиди антропооснов: відіменні(72 прізвища) та відтопонімні(13 прізвищ) .Варто зазначити, що базою для створення відіменних слугувало ім’я батька, бо саме він вважався главою української родини: Остап→ Остапчук, Остапенко; Сава→ Савчук, Савченко. Також утворювалися прізвища і від пестливо- зменшувальних форм імен; Матвійченко←Матвійко, Омельченко ←Омелько. Зовсім невелика група прізвищ, утворених від жіночих імен.(Таке могло статись, якщо дружина багатша за чоловіка або залишилася вдовою: Євдошенко←Євдоха (Євдокія); Фещенко ← Феська (Федосія). Ще одне джерело виникнення українських прізвищ-місце проживання основоположника роду. Але інколи важко встановити, що було первинним :прізвище чи топонімічна назва. Ямпольський←Ямполь, Ямполовка (назви населених пунктів у Донецькій області);Бабич← Бабичі (назва селища); Коломієць←місто Коломия; Полтавський, Полтавець ← місто Полтава. Хочеться думати, що назва нашого містечка Кремінна(від кремінь) теж зафіксовано у прізвищі Кременець.

Розподіл апелятивної лексики за групами здійснено в межах категорій nominapersonalia(200,62%) таnominaіmpersonalia(37,12%) від загальної кількості

.Категорія nomina personalia об’єднує 5 лексико-семантичних груп:

 1. назви людей за внутрішніми та зовнішніми ознаками. Довгань – людина висока на зріст (довга), Коротун, Коротич, Коротенко – людина низенька (коротка), Зубенко,Зуб – хто мав великі зуби або беззубий. Танцюра ← танцювати - людина веселої вдачі; Буйнак – людина буйної вдачі; Жигилій ←жигати, запальна людина. Липка – набридлива, нав’язлива людина; Недбайло ← не дбати, безтурботна людина. Ця група найчисельніша-всього 84прізвища (36%);

 2. назви людей за родом діяльності. Наприклад, Бондар, Бондаренко ←бондар ( майстер з виготовлення діжок,дерев’яних відер тощо. Приємно було дізнатися, що у Кремінній є не тільки носії такого прізвища, але й майстер, який володіє цим давнім ремеслом. Таке прізвище (Бондар) носив серед ремісників головний майстер. Його помічник – Бондаренко[3]. З’ясували, що прізвище Токар має інше, не сучасне значення. У старовину, в селах існували точильники, токарі,які точили ножі, коси ,виточували дерев'яний посуд. Хочеться виокремити підгрупу «козацьких» прізвищ, бо саме козаки були першими поселенцями на Кремінщині: Запорожець – запорозький козак , Козаченко← козак (вільна людина, що втекла на східні землі захищати Україну від загарбників), Джур, Джуран ← джура (зброєносець при козацькій старшині), Сердюк –охоронець гетьмана, Осауленко ← осаул (офіцерський чин у козачих військах). Всього 68прізвищ (29%);

 3. назви людей,що вказують на місце походження,проживання. А саме: прізвища на означення національності предка:Москаленко, Литвин, Ляшенко. Прізвища від назв народностей, діалектних груп: Поліщук –уродженець Полісся.Бойко, Мазур назви діалектних груп Західної України.. Прізвища, які загально вказують на місцевість проживання.Завгородній ← живе за огорожею села; Луговий – живе у лузі або власник лугу. Землянський ← хто живе у землянці. Трохи неочікуване ще одне тлумачення походження цього прізвища знаходимо у словнику П. Чучки. У поляків так називали особу шляхетського стану, яка володіла земельною власністю[4]. Всього22 прізвища( 9%)

 4. назви людей за сімейним станом(указують на родинні стосунки). Наприклад, Позняк – пізня, довгоочікувана дитина. Булах, Прийма ← приймак (чоловік,який після одруження живе в домі дружини; хлопець, який виховується в чужій родині;названий син.). Всього 7прізвищ( 3%)

 5. назви людей за соціальною ознакою. Шляхтич – людина, яка належить до дрібного дворянства. Бурлаки – селяни, які втікали від пана й погоджувалися на будь-яку роботу аби заробити на життя. Заволока, Приходько - чужі люди, які прийшли з іншої місцевості. Всього 6 прізвищ (2,5%)

У категорії nomina impersonalia(таких прізвищ зафіксовано 37 або12% від загальної кількості аналізованих антропонімів) можна виокремити такі лексико-семантичні групи:

  1. назви тварин, рослин і птахів, а саме:Когут, Соколенко,Хмель, Буряк ,Калиниченко,Козенятко;це найчисельніша група .Всього 14 прізвищ;

  2. назви предметів хатнього вжитку.Наприклад:Макогін – це дерев'яний товкач, яким розтирають у макітрі мак..Бербенець-бербениця, дерев'яна діжка для молока [1]. Всього 9 прізвищ; 3)назви страв, напоїв, продуктів харчування Так,.Солонина,Борщук.Всього 4 прізвища;4)назви абстрактних понять. Скарга –можливо,так називали людину, яка часто скаржилася на свою долю. Журба- мабуть, людина, яка потрапила в скрутні життєві обставини. Всього 3 прізвища; 5)назви явищ природи;Мороз – 1прізвище;6)назви іграшок, забав та інших розваг. Ляленко←лялька; Копиштакопиш (паличка у формі лопатки для копання землі у дітей). Всього 2 прізвища; 7)назви хвороб(народні)-Ковтун – 1прізвище;8)назви одягу, взуття, тканини.Бурковський←бурковина (вовняна сукня); Коломайко←коломайка (назва тканини). Всього 2 прізвища.

Отже, антропонімікон м.Кремінної є складовою частиною загальнонаціональної антропосистеми української мови, поєднує в собі як загальноукраїнські, так і регіональні особливості.

Література:

 1. Етимологічний словник української мови в 7 томах.-К.:Наук. думка ,1982

 2. Обухова В.М. Українські прізвища як джерело лінгвокраїнознавчої інформації /dspace.nbuv.gov.ua
 1. Редько Ю.К. Довідник українських прізвищ.-К.:Радянська школа,1968

 2. Чучка П.П. Прізвища закарпатських українців.Історико –етимологічний словник.-Львів: Світ,2005

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.