Топчій Н. ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЯК ЗАСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОМПАНІЇ

Топчій Наталія

Магістрантка Інституту реклами, Україна, м. Київ

УДК 7.74: 01

 

ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЯК ЗАСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОМПАНІЇ

 

У статті розглядається проблема комплексної розробки та створення фірмового стилю, як засобу ідентифікації компанії в умовах нинішніх соціокультурних змін. Авторкою статті акцентовано увагу на важливих чинниках фірмового стилю у процесі залучення постійного споживача. Визначено основні функції та призначення фірмового стилю з точки зору ефективного формування іміджу підприємства.

Ключові слова: фірмовий стиль, імідж, комплексна розробка.

 

Постановка проблеми. У наш час активної глобалізації всіх галузей економіки надзвичайно гостро стає проблема конкурентоздатності на ринку вже існуючих, а особливо нових компаній. На сьогоднішній день актуальність реклами поза сумнівом, вона грає ключову роль розвитку ринкової економіки та є її принциповим елементом. На думку професіоналів [1; 7], рекламу можна розглядати як форму комунікації, яка пробує перевести якість продуктів і постачальники послуг, також ідеї мовою потреб і запитів споживачів. Реклама – найдієвіший інструмент у спробах компанії донести інформацію до клієнтів, мотивувати їхню поведінку, привернути увагу до запропонованих послуг, створити позитивний стиль самої компанії, продемонструвати суспільну значущість.

Метою даної статті є розкриття значення фірмового стилю та його сутнiсть як засобу ідентифікації компанії з точки зору реклами.

Варто підкреслити, що поняття "фірмовий стиль" визначається як конкретна практична форма реалізації системного дизайну, що об’єднує у собі методичну послідовність цілісного процесу розробки концепції естетично-художньої візуалізації складного соціокультурного об’єкту та логічне програмування цілей організації системи діяльності з реалізації і впровадження [4; 6].

Соціокультурні процеси у своєму розвитку змінили останнім часом комунікативну діяльність людини та вплинули на необхідність розробки власного фірмового стилю майже кожного підприємства, організації. Завдяки розвитку всесвітньої мережі Інтернет у сучасному світі дизайнер має змогу займатися розробкою фірмового чи корпоративного стилю за допомогою дистанційної роботи з замовником. Що полегшило та пришвидшило процес співпраці, розширило можливості замовника у виборі того чи іншого дизайнера.

В умовах конкурентного середовища для кожного підприємства питання формування ефективного фірмового стилю стає найбільш актуальним, оскільки фірмовий стиль становить певним чином формалізовану систему ідентифікації підприємства. Всі функції фірмового стилю, так або інакше, пов'язані зі створенням позитивного образу підприємства, який повинен запам'ятовуватися і бути привабливим для його споживачів. У цілому фірмовий стиль дозволяє своєму користувачу (власнику) [3]:

а) виділитися серед конкурентів, стати таким, що добре запам'ятовується і впізнається;

б) демонструвати спадкоємність діяльності, позиціонування;

в) підтримувати сформовану довіру у споживачів та партнерів по бізнесу.

Використання фірмового стилю дозволяє підприємству уніфікувати візуальні засоби маркетингової стратегії, підвищити ефективність їхнього впливу на цільову аудиторію.

Фірмовий стиль, як комплексна реклама, для того, щоб бути конкурентоздатним на сучасному ринку, вимушений постійно еволюціонувати та шукати нові прийоми. Тобто "зовнішній вигляд" організації покращує імідж оскільки забезпечує повторення, завдяки якому реклама досягає успіху. Використання постійної колірної гами, постійного логотипу, постійної типографіки та повторення всіх цих елементів на упаковках, автомобілях доставки, рекламних матеріалах у місцях продажів тощо, роблять фірмовий стиль важливою складовою реклами. Це спеціально розроблена схема, яка охоплює все, що стосується створення візуального образу. Основними елементами фірмового стилю є корпоративні кольори, логотип або знак та типографіка. Фірмовий стиль додатково включає особливий вигляд приміщень організації, стосується усього, що друкується, а також таких численних дрібничок, як посуд, серветки, значки тощо [4]. І зовсім непросте завдання найти по-справжньому оригінальні кольори, стилістичне вирішення, шрифтову композицію. Але якщо цю мету досягнуто, то можна вважати, що створено конкурентоздатний гармонійний і сучасний образ. І чим привабливіший цей образ, тим більше можливостей відкриває для себе керівництво фірми, розробляючи стратегію її розвитку. Отже, міняти фірмовий стиль без суттєвої причини та ретельного обмірковування є помилкою. Як правило, змінюють його з двох причин: модернізація або фундаментальні зміни в організації, наприклад її приватизація, чи зміна власника.

Останнім часом великою популярністю користуються еко-товари, на яких розміщується реклама. Так, до категорії даних товарів відносяться еко-сумки багаторазового використання, які замінюють одноразові поліетиленові пакети. Дана категорія товару стала популярною серед молоді, завдяки яскравому зовнішньому вигляду та зручності у використанні, а також відповідає тенденціям розвиненого свідомого суспільства, зважаю чого на проблеми екології та бажання кожного особисто сприяти їх вирішенню. Цим маркетинговим ходом успішно користуються відомі бренди («Львівська майстерня шоколаду», «Інтертоп», етно-фестиваль «Трипільське коло»).

В умовах розвитку інформаційних та промислових технологій, будь-яка людина користується у повсякденному житті носіями інформації, такими, як флеш-карти. І, якщо на такий носій помістити логотип, то він буде багато разів протягом дня потрапляти на очі і самому власнику і, наприклад, його колегам в офісі тощо. Таким чином, нанесене на «флешку» зображення фіксується в підсвідомості користувача і у визначений момент впливає на вибір товару саме тієї торгової марки. Останнім часом таку продукцію широко представлено на щорічних виставках реклами REX у м. Києві.

Найбільш ефективними є маркетингові заходи нецінової конкуренції, до яких належать процеси розроблення і просування фірмового стилю підприємства, зокрема його торгової марки, торгового знака та бренда як такого. Вітчизняний споживач лояльний до відомих торгових марок, марочних товарів і готовий платити більше за такий товар – носій фірмового стилю підприємства.

На думку багатьох експертів у сфері маркетингу, кожний з елементів комплексу маркетингових комунікації має за мету просування не тільки товару чи його виробника, а в цілому фірмового стилю підприємства [5]. Поряд з фірмовим знаком і шрифтом фірмовий колір має виняткове значення для ідентифікації фірми. Вважається, що колір найбільше сприяє встановленню контакту між фірмою і покупцем. Колір сприймається і запам’ятовується значно швидше, ніж зображувальна і письмова інформація [2].

Серед основних функцій фірмового стилю – функції довіри, ідентифікації та ефективності реклами. Постійні елементи фірмового стилю економлять час споживача, спрощують для нього процес здійснення покупки або споживання послуг і викликають позитивні емоції, що асоціюються з ім'ям і чином підприємства. Однак, якщо реальний і штучно створений образи перебувають у суперечності, то маркетингові заходи можуть принести більше шкоди, ніж користі. На закінчення, необхідно ще раз підкреслити, що фірмовий стиль відіграє неоціненну роль для ідентифікації підприємства. У свою чергу торгова марка зі усталеною репутацією забезпечує стабільний обсяг виробництва і доходів. Стійка марка надзвичайно живуча, забезпечена унікальністю образів і ця властивість згодом дає величезну економію коштів тим, що не потребує додаткових затрат на різноманітні види реклами. Це обумовлюється тим, що споживач впізнає будь-яку продукцію даної торгової марки по знайомому вже знаку, який викликає довіру і служить засобом ідентифікації компанії.

 

Література:

1. Фірмовий стиль: навч.-методичний комплекс/ Є.А.Антонович, А.Б.Максимова; за наук. ред. проф. Є.А.Антоновича. – К. : НАКККіМ, 2012. – 48 с.

2. Прищенко С.В. Проблеми колірної гармонії в сучасній рекламній графіці України// Збірник наук. праць Академії мистецтв України «Мистецтвознавство України». – К.: СПД Пугачов, 2006. – Вип. 6-7. – С. 448-458.

3. Минервин Г.Б. Дизайн: иллюстрированный словарь-справочник/ под ред. Г.Б.Минервина, В.Т.Шимко. – М. : Архитектура-С, 2004. – 288 с.

4. Розенсон И.А. Основы теории дизайна: учебник/ И.А.Розенсон. – 2-е изд.– СПб.: Питер Пресс, 2013. – 251 с.

5. Ромат Е.В. Реклама. Общие вопросы: учебник для вузов/ Е.В.Ромат – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 43.

6. Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники: учеб. пособие для архитектурн. и дизайнерск. специальностей: [в 2 кн.] / В.Ф.Рунге. – М.: Архитектура-С, 2006. – Кн. 1.– 367 с.

7. Сьомкін В. Дизайн. Тенденції та напрямки розвитку: монографія/ В.В.Сьомкін. – К.: Альтерпрес, 2009. – 523 с.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.