Вовчок Г. М. ВИХОВНА ФУНКЦІЯ ІЛЮСТРАЦІЇ ДИТЯЧОЇ КНИГИ

Вовчок Г. М.

Магістрантка Інституту реклами, Україна, м. Київ

УДК 7.74: 01

 

ВИХОВНА ФУНКЦІЯ ІЛЮСТРАЦІЇ ДИТЯЧОЇ КНИГИ

 

Мистецтво ілюстрування дитячої книги розглянуто як один із методів виховання, що допомагає глибше й краще сприймати текст. Акцентовано увагу на проблемі стилізації в ілюстраціях дитячої книги, і зокрема візуалізації її персонажів, та подальший вплив такої ілюстрації на розвиток дитини.

Ключові слова: книжкова ілюстрація, стилізація, електронна книга, інтерактивна книга.

 

Актуальність теми. Виховний аспект дитячої книги та її здатність впливати на формування дитячої свідомості поки що не втратили своєї вагомості. Також доволі складним аспектом є співпраця письменника та художника-дизайнера, чия діяльність присвячена найменшим читачам. Основною метою їхньої спільної роботи є задоволення потреб дитини. Великою проблемою сучасної дитячої книги та загалом книговиробництва сьогодні стала саме ілюстрація, зокрема її зображальні засоби, що представляє своєрідне, складне явище художньої культури. Вона завжди розглядалася як найбільше творіння людини-генія, шедевр техніки, засіб інформації і передачі знань.

Мета статті – проаналізувати виховну функцію ілюстрацій дитячих книг.

Дитяча книга, впродовж всього свого історичного розвитку була культурною основою, засобом міжособового спілкування, емоційного і розумового дитячого розвитку, формування її особистості. Тому є дуже вагомим завданням з раннього віку привчати дітей до мистецтва читання, до книги. Однак, при залученні маленьких читачів до читання не менш важливим є розглядання книжкової ілюстрації, сприйняття та усвідомлення відбувається не тільки при перечитуванні тексту.

Завдання художника-дизайнера полягає не лише у тому, щоб створити гарну картинку, а й здійснити підхід до дитячої книги як до цілісного організму, усвідомлювати взаємозв'язок ілюстрації дитячої книги і літературних текстів, чого дуже бракує сучасній дитячій літературі. Тільки в поодиноких випадках зустрічаються достойні примірники. Сьогодні, нажаль, сучасна дитяча книга стала лише комерційним об’єктом та втратила всі художні якості. Отже, актуальність обраної теми дослідження підтверджується необхідністю проведення аналізу сучасного книжкового ринку дитячої літератури (зокрема, основних тенденцій розвитку ілюстрування української дитячої книги) з метою визначення шляхів її вдосконалення за допомогою досвіду видавців та сучасних методів, урізноманітнення використання сучасних технологій в продукції, пошуку нових яскравих ідей дизайнерів та художників.

Дитяча література – це література, спеціально призначена для дітей до 15-16 років і здійснює мовою художніх образів завдання виховання та освіти дітей. Крім цього існує поняття «дитяче читання», до сфери якого можуть входити твори, спочатку призначені авторами для дорослих, такі як знамениті казки А. С. Пушкіна, Шарля Перро, Григорія Сковороди, Леоніда Глібова, Шашкевича, Гауфа, Ганса Християна Андерсена, братів Грімм , а також «Робінзон Крузо» Даніеля Дефо, «Дон Кіхот» Сервантеса, «Подорож Гуллівера» Джонатана Свіфта і багато інших, причому для дітей адаптують і спрощено переказують складну літературу, подібну останнім згаданим прикладам [2].

Період дошкільного віку дитини – це найбільш сприятливий період ознайомлення дітей з образотворчим мистецтвом, це безпосередньо впливає на розвиток їх творчих здібностей, уяви. Книга є першим твором мистецтва для ознайомлення, а ілюстрації до книг – видом образотворчого мистецтва, з якими зустрічаються діти дошкільного віку [5].

Діти, які вчаться читати, за допомогою ілюстрацій простежують сюжет книги перегортуючи сторінку за сторінкою. Доповнюючи і поглиблюючи зміст книжки, пробуджуючи у дитини відчуття та емоції, спричинені в нас художнім твором, і, нарешті, збагачуючи і розвиваючи їх зорове сприйняття, книжкова ілюстрація виконує і естетичну функцію. Втілюючи ідейний зміст літературних творів у художніх образах, яскравих, виразних, конкретних, мистецтво ілюстрації стає одним з найсильніших методів виховання. Ілюстрація допомагає глибше й краще сприймати текст, швидше запам'ятовувати зміст, дає знання про світ. Разом з тим, ілюстрація володіє унікальними художніми якостями самостійного виду образотворчого мистецтва, із усіх його видів є першим справжнім твором, які входять у життя дитини [4].

Книга відіграє велику роль у формуванні особистості дитини. Вона перш за все відповідає на велику кількість питань, які виникають в її уяві від природної допитливості, розвиває й поглиблює знання. Тому ілюстрація в дитячій книзі безумовно дуже важлива. Книжкова ілюстрація має розкривати літературний твір. Художник-дизайнер є співавтором письменника у дитячій книзі, він не просто ілюструє літературний твір, але дає пояснення, виражає через малюнок своє бачення подій, інтерпретує яскраві та неповторні образи. Отже, книжкова ілюстрація має вагомий вплив на формування почуттєвого сприйняття світу дитини, розвиває у ній естетику, що дає поштовх прагнення до краси, формує художній смак, допомагає розвитку уяви дитини та розширює її простір.

Існують різні засоби візуалізації: стилізація, формалізація, трансформація і т. п. Стилізація – декоративна трансформація природних форм за допомогою різних прийомів та підпорядкування всіх ілюстрацій одній стилістиці. Саме цього потрібно дотримуватись, створюючи такі ілюстрації та з думкою, що вона буде в руках у дитини, та саме цього найчастіше не вистачає в них.

Досліджуючи специфіку дитячої книги, було виявлено проблему сучасної стилізації в ілюстраціях. На перший погляд, про героїв книги в ілюстрації можна сказати, що їх образ буде сприйнятий дитиною позитивно, але проблема полягає в їх непізнаваності, персонажі схожі на аморфні тварини. Після перегляду таких зображень у дитини може виникнути багато хибних уявлень та чимало запитань. Такий чинник є не менш важливим для розвитку дітей, які будуть дивитися книгу. Ілюстрація дитячої книги має своє минуле і сьогодення, її взаємозв'язок з літературним текстом створює той неповторний синтез, який називається дитячою книгою, і залишає в душі дитини незгладимий слід на все життя [6].

Нове покоління дитячої електронної книги – це анімовані книги для планшетних комп’ютерів. Їхні переваги полягають у тому, що така книга не є лише іграшкою, а вона здатна навчати, розвивати дитину за допомогою новітніх технологій. Також вона насичена яскравими ілюстраціями. Такі книги зручні тим, що вони адаптують дитину до сучасного світу, адже складно уявити сьогодні наш світ без всіх новітніх технологій.

Створення дитячої електронної книги – дуже складний процес. Це синтез роботи художника, дизайнера та програміста. Перш за все, ці троє людей повинні бути єдиним «організмом» та працювати злагоджено, щоб створити, дійсно, гарну та корисну для дитини книгу. Тільки в цьому випадку вірогідна якнайповніша реалізація естетичних багатств книги, можливостей, що надаються нею в плані художньої дії на читача. Розглядають дитячу книгу як гармонійне поєднання рівноправних учасників – ілюстрації і літературних текстів і можливості освіти на цій основі новітніх технологій та структури функціонуючого цілого в органічній єдності предмету і образу.

Сучасну дитину, сьогодні, важко чимось здивувати, тому книга має бути з нульовим вмістом банальностей такою, щоб могли б зачитатися і дорослі. Дитяча книга має бути сучасною. Поняття «сучасність» та «актуальність» досить широке, але в нашому випадку це книга, що йде в ногу з часом як за змістом, так і за ілюстраціями. Казка має бути інтерактивною, з поєднанням старих добрих традицій та новітніми технологіями, наприклад такими, як планшетний комп’ютер. За допомогою таких поєднань, вона стає справжньою «живою» книгою з інтерактивними елементами для читання та розвитку мовлення дитини. Також це є гарним способом руйнування стереотипу для батьків стосовно шкідливості сучасної техніки для дітей. Така книга, як просторово тимчасова організація, здатна комплексно впливати на свідомість і відчуття дитини, що розвивається, формуючи одночасно можливості глибокого освоєння словесного і образотворчого мистецтва [3].

Разом із потужним розвитком новітніх технологій, які спрямовано більше на розважальну функцію, варто виділити саме навчальну та розвиваючу функції. Такі книги поєднують в собі відеогру та оповідання, у такий спосіб читачі мають можливість відчути себе героями таких книжок. Також однією з переваг електронних книг є те, що вони озвучуються, таким чином кожен персонаж оповідання має свій голос та може розмовляти з дитиною. Така книга містить музичний супровід, який може змінюватись. Тому відбувається безпосередня взаємодія між дитиною та персонажами книги. Разом з тим, відбувається процес прийняття перших рішень дитини, вона має вибирати яким шляхом піти, та є можливість спостерігати за наслідками прийнятих рішень. Важливим чинником є те, що підчас взаємодії з такою книгою дитина отримує велике задоволення, адже інтерес до неї міг зникнути, та не проявлялася ніяка зацікавленість.

У Всесвітній мережі з’являється все більша кількість сайтів, які пропонують такий продукт, незважаючи на той факт, що ця сфера почала розвиватися лише 2012 року. Дизайн інтерактивної книги досить вільний та не має особливих обмежень. Формат задається автоматично за розміром екрану, може бути будь-яким за змістовим навантаженням і призначенням. Не можна відокремлено показувати художні прийоми, щоб найменші читачі оцінювали навики та вміння дизайнера. Дизайн дитячої книги повинен мати художню виразність, яка може захопити уяву дитини за допомогою навіть безсюжетних деталей для розкриття основної теми літературного твору.

Читання інтерактивних книг може стати на користь, навіть якщо дитина читає багато друкованих. Незважаючи ні на що, кожного разу перечитування такої книги є корисним для мозку. Дитина при прослуховуванні книги не лише запам’ятовує нові слова, але й вчиться їх правильній вимові, що є, без сумнівів, ще однією перевагою. При допущенні помилки при вимові, завжди можна повернутися та почати знову, щоб отримати бажаний результат. Інтерактивні книги також допомагають закласти основу для майбутніх знань з шкільних предметів, таких як: математика, наука і географія. Це дозволяє не тільки розвивати навички прийняття рішень, а й навички користування комп'ютером у ранньому віці.

Висновки. Отже, досліджено і проаналізовано виховні функції ілюстрації дитячої книги та їх вплив на розвиток дитини та визначено основні вимоги до дитячих видань. Виявлено невідповідне стилізування в ілюстраціях дитячої книги, що до вікових особливостей дітей та особливостей їх сприйняття. Також з’ясовано, що з розвитком новітніх технологій виникає новий вид дитячої книги – інтерактивна книга, що має навчальну, розважальну та розвиваючу функції.

 

Література:

1. Ганкин Э.З. Художник в современной детской книге. – М., 1977. – 115 с.

2. Кудрявцева Л.С. Художники детской книжки: пособие для студентов средних и высших педагогических учебных заведений / Л.С.Кудрявцева.– М.: Издательский центр "Академия", 1998. – 208 с.

3. Панов В.П. Иллюстрация в книге/ В.П.Панов. – М.: Юный Художник, 2001. – 233 с.

4. Полевина Е.В. Эстетическая функция иллюстрации в детской книге: дисс. канд. пед. наук /Полевина Елена Викторовна. – М., 2003. – 235 с.

5. Пчелинцева Е.В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества/ Е.В.Пчелинцева. – Н.-Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2006. – 32 с.

6. Шпаков А.П. Художник і книга/ А.П.Шпаков. – К.: Мистецтво, 1973. – 248 с.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.