Юркова Н. О., Павленко М. П., Бєлкін І. В. РОЛЬ І ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В СУСПІЛЬСТВІ

Юркова Н. О., Павленко М. П., студенти

Науковий керівник: Бєлкін І. В. асистент кафедри товарознавства та маркетингу

ВТЕІ КНТЕУ, м. Вінниця

 

РОЛЬ І ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В СУСПІЛЬСТВІ

 

В останні півтора десятиріччя одним із головних факторів, що прискорює формування і розвиток інформаційного суспільства, є Інтернет. Він став не лише глобальним засобом комунікацій без територіальних і національних кордонів, але й ефективним інструментом ведення бізнесу, досліджень, впливу на аудиторію. Зі вступом світової економіки в економічну кризу роль Інтернету лише зросла, оскільки завдяки застосуванню мережевих інформаційних технологій багато товаровиробників спромоглося не лише знизити витрати на просування і збут продукції, але й розширити існуючі і освоїти нові ринки збуту, підвищити ефективність і адресність взаємодії зі споживачами та іншими економічними контрагентами. Особливо значного поширення набуває застосування інформаційних інтернет-технологій у маркетингу як методології і практично-орієнтованого інструментарію ведення бізнесу[1,с. 553-562.]. Питання Інтернет-маркетингу є предметом наукових досліджень таких іноземних авторів, як Ф.Котлер , У. Хенсона , А. Хартмана, Д. Еймора та ін. В них досліджується феномен віртуальної економіки, тенденції її розвитку, віртуальне мікро- та макромаркетингове середовище, WEB-можливості для ведення бізнесу, природа, формування та специфіка функціонування комплексу маркетингу в Інтернет-просторі, використовувані віртуальними компаніями бізнес-моделі. Інтернет-маркетинг - це процес, який направлений на задоволення потреб споживачів із застосуванням інтернет-технологій та управління інструментами маркетингу [5]. Інтернет-маркетинг сьогодні є одним з найперспективніших напрямів розвитку в Україні. Не дивлячись на фінансову кризу та спад виробництва, саме ця сфера є такою, що динамічно розвивається в умовах кризи. На жаль, керівники українських компаній і підприємств в цілому мало приділяють увагу цьому напряму. На нашу думку головна причина підприємницької інертності полягає в нерозумінні особливостей і перспективи інтернет-маркетингу та його вплив на розвиток бізнесу. Особливість середовища Інтернет пов'язана з активною роллю споживачів, обумовленою контролем над пошуком інформації за рахунок різних механізмів пошуку та навігації. Інтерактивний характер середовища мережі дозволяє підвищити ефективність взаємодії учасників комунікації [3, с.320]. Розглянемо переваги Інтернет-маркетингу: 1. Глобалізація. Онлайновий маркетинг доступний як малим, так і середнім фірмам незалежно від їх «віку» і географічного місцезнаходження. Він дає можливість пошуку і доступу до інформації, а також надання власних товарів і послуг із будь-якої точки Земної кулі. 2. Інформація. Інтернет пропонує для маркетингових досліджень практично будь-яких процесів такі можливості, які не пропонує жодне інше джерело інформації. Приватні і юридичні особи швидко і легко одержують величезний об'єм інформації про компанії, їхню продукцію, конкурентів, партнерів і т.д., що дозволяє зробити вибір. Доступ до інформації здійснюється практично миттєво і безмежно.Дешевизна, оперативність та відносна (а іноді й повна) анонімність отримання інформації відкривають перед маркетологами нові можливості. 3. Зручність для споживачів. Можливість швидко користуватися інформацією, замовляти товари і послуги в будь-який час доби, не виходячи з дому. 4. Зниження рівня впливу на споживача. Споживач не піддається впливу раціональних і емоційних чинників переконання як близьких, родичів та друзів, так і продавців. Зберігається конфіденційність покупки й одержання інформації. 5. Швидка адаптація до ринкових умов. Постачальники можуть оперативно доповнювати торгівельні пропозиції, регулювати ціни і характеристики продукції. Інтернет дозволяє слідкувати за тенденціями розвитку переваг споживачів. Більш того, він здатен їх формувати. 6. Зниження витрат компанії. Інтернет-маркетинг дозволяє зменшити витрати на збереження і страхування товарів, внутрішній документообіг, витрати на командировки та інше. 7. Побудова партнерських відносин компанії зі споживачем. Компанії мають можливість більш тісних контактів, створення форумів та телеконференцій та ведення діалогів у режимі реального часу, швидкого реагування на запити споживачів і вимоги партнерів, що постійно змінюються. 8. Просування товарів і послуг, бренду компанії. Реклама і PR компанії практично не мають як територіальних меж, так і меж у часі. Велике значення набувають партнерські програми та обмін посиланнями, формування лінкообміну [2, с.184.]. Однак, Інтернет має і обмеження. До значущих для маркетолога можна віднести такі: 1. Збільшення конкуренції. Відсутність кордонів, вихід на світовий віртуальний ринок робить значно більшим як кількість споживачів, так і конкурентів. Як і в традиційному бізнесі, необхідно витримати конкуренцію по запропонованим цінам та асортименту товарів. Більше того, доступність до широкого контенту на web-сайті компанії робить її вразливою для конкурентів завдяки можливості максимально витягти ділову інформацію. 2. Значних вкладень потребує перше входження у Інтернет-бізнес. Крім того, воно, особливо в українських умовах, супроводжується великими різноманітними ризиками з високим рівнем невизначеності, тривалим періодом повернення інвестованого капіталу. 3. Продукція, котру споживачі не хочуть придбати за допомогою Мережі. До таких товарів відносяться, наприклад, нестандартизовані продукти харчування, дорогі меблі, взуття, ювелірні вироби та ін. Це категорії товарів, для котрих найважливішими споживацькими властивостями є смак, аромат, осяжні характеристики, індивідуальність та ін. 4. Проблеми виконання замовлень. Для багатьох компаній у напружені періоди закупівель існують такі проблеми, як затримка доставки продукції, переплутані товари та адреси, вихід з строю web-сайтів від перевантаження при різкому збільшенні відвідуваності. 5. Небезпечність. Продовжує залишатися великою проблемою як для індивідуальних, так і корпоративних користувачів. Небезпека крадіжок грошей з рахунку залишається достатньо високою. На думку, І. Успенського [4] інтернет-маркетинг є сукупністю маркетингових досліджень та комплексу маркетингу «4Р». А Филіпп Котлер як чинник розвитку маркетингу (нарівні з іншими) називає збільшення можливостей передачі інформації (спочатку вивіски і написи на стінах, потім газети, винахід радіо і телебачення). Виникнення ж інтернет-маркетингу пов'язане з виникненням Інтернету і швидким збільшенням кількості користувачів мережі. За допомогою інтернет- маркетингу у підприємств з’явилась можливість більш точного охоплення цільової аудиторії за рахунок розміщення інфомації на тематичних Інтернет –сайтах та можливість аналізувати поводження відвідувачів на сайті. Висновки: Інтернет більш ніж будь-який окремий продукт або технологія схожий на живу систему. Щодня в ньому спостерігаються ріст, зміни, стиск інформаційних продуктів і мережевих процесів. Підприємці й розробники перебувають у постійному творчому процесі, намагаючись відшукати всі нові способи використання старих прийомів або пропонуючи зовсім нові шляхи взаємодії в Мережі. Успішні спроби такого роду стимулюють людей усе більше займатися мережевою творчістю, що залучає більше інвесторів і споживачів. У такому безупинно мінливому динамічному режимі створюється віртуальний світ споживачів і постачальників, у якому з'являються нові товари, можливості, формується Новий економічний та соціальний простір.

 

Література:

1. Бойчук І.В. Інноваційні підходи до застосування Інтернету в маркетинговій діяльності підприємств / І.В. Бойчук // Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «ТД «Папірус», 2010. – С. 553-562.

2. Литовченко І.Л. Інтернет-маркетинг. Навч. посібник.-К.: ЦУЛ, 2008.-184 с. 3. Оксанич А.П., Петренко В.Р. Костенко О.П. Інформаційні системи і технології маркетингу: Навч. посіб.-К.:Професіонал, 2008.-320 с.

4. Успенский И.В. Интернет-маркетинг : учеб. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aup.ru/books/m80/.

5.Інтернет-маркетинг: [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.