Шундіна О., Соколюк В. ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВИКА ТА ЧИННИКИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Шундіна О., Соколюк В.

Буковинський державний фінансово-економічний університет

 

ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВИКА ТА ЧИННИКИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Актуальність теми. На сьогоднішній час на фінансовому ринку України налічується близько 446 страхових компаній, проте лише половина з них має досить великі обсяги статутних фондів і резервів, що свідчить про їх фінансову надійність. Це зумовлено такими чинниками як незначна клієнтська база страховиків, нерозвиненість довгострокового страхування життя, недосконалість надійних фінансових інструментів, недостатній рівень кадрового та наукового забезпечення страхового ринку. Тому необхідно більш детальніше розглянути оновні показники фінансової надійності страхових компаній, а також чинники які її забезпечують.

Аналіз досліджень і публікацій. Питання фінансової надійності страховиків та умови її забезпечення розглядаються в працях таких дослідників, як О. Гаманковоъ, С. Осадця, Т. Артюха, В. Базилевича та Л. Гутко. Також значна увага приділяється проблемам і перспективам розвитку страхового ринку, класифікації видів страхування, фінансовій стійкості страхових компаній.

Метою статті є дослідження основних фінансових показників страхових компаній України та аналіз їх ефективності для забезпечення надійності страховиків, а також визначення основних чинників, які не неї впливають.

Виклад основоного матеріалу. Фінансовою надійністю страховика називають спроможність страховика виконати страхові зобов’язання, прийняті за договорами страхування та перестрахування у випадку впливу несприятливих чинників. Економічною умовою фінансової надійності страховика є наявність співвідношення між величиною страхових зобов’язань компанії та розміром коштів, які є в її розпорядженні [1].

Проведемо аналіз основних показників фінансової надійності деяких страхових компаній України (Табл. 1) [3].

Таблиця 1

Аналіз фінансових показників діяльності страхових компаній України за 6 місяців 2013 року.

тис.грн.

Страхова компанія:

Виплати

 Премії

Резерви

 Активи

Власний капітал

 Гарантійний фонд

АХА Страхування

180 312,00

354 378,00

353 902,00

883 292,00

448 788,00

186 813,00

 Інго Україна

146 471,40

239 653,90

478 117,20

1 080 337,00

374 798,80

91 304,70

 Провідна

137 980,60

288 486,60

308 915,00

880 551,00

178 848,00

143 409,00

 Оранта

84 897,60

233 142,60

267 531,80

1 194 232,60

812 450,40

12 817,20

 Альфа Страхування

46 976,00

229 556,20

101 342,00

279 243,00

162 696,00

61 827,00

 Лемма

8 130,60

217 197,20

206 582,90

2 307 927,70

1 737 872,50

1 187 872,50

Українська Страхова Група

111 109,90

214 925,80

285 497,90

489 078,30

152 822,40

42 322,40

 Альянс

5 601,00

204 702,00

70 575,00

1 401 404,00

941 481,00

556 005,00

 Кремень

10 833,20

192 339,30

305 149,50

2 017 535,50

1 703 063,50

1 686 063,50

 Аска

81 640,00

189 723,20

539 674,00

887 400,00

208 106,00

21 743,00

 

Проаналізувавши дані табл. 1 бачимо, що найвищий показник щодо виплат належить страховій компаній «АХА Страхування» і становить 180312,00 тис.грн, що  на 174711,00 тис.грн. більше ніж у компанії «Альянс». Також провідне місце щодо страхових виплат займають такі компанії як «Провідна» та «Інго Україна». Варто зазначити що компанія «АХА Страхування» займає перше місце і по такому показнику як премії, який становить 354378,00 тис.грн., що значно перевищує показнкии в інший страхових компаніях.

Щодо обсягу резервів, то такі страхові компанії як «Аска», «Інго Україна» та «АХА Страхування» займають перші місця в рейтингу серед зазначених компаній. А найнижчий показник спостерігається в страховій компанії «Альянс» і становить 70575,00 тис.грн., що приблизно на 86,9% менше ніж обсяг резервів компанії «Аска».

Не менш важливу роль в надійності стрхової компанії відіграють активи. Проте слід зазначити, що серед представлених у таблиці компаній, найменший обсяг активів належить «Альфа Страхуванню» (279243,00 тис.грн). Цей показник є досить низьким і значно відрізняється від обсягу активів інших страхових компаній.

Проаналізувавши також власний капітал і гарантійний фонд, слід звернути увагу на такі страхові команії як «Лемма» і «Кремень». Саме їм належать найбільші обсяги цих показників.

Отже, можна зробити висновок, що лідерство на ринку страхування за кількістю виплат та страхових резервів займає страхова компанія «АХА».

Найважливішою особливістю фінансової діяльності страховика є формування резервних фондів для забезпечення фінансової стійкості страхових операцій і виконання своїх зобов’язань перед страхувальниками. На рис. 1 наведено динаміку росту резервів страхових компаній за останні чотири роки [3]. 

 

Повний варіант тексту за посиланням Stattya_ShundnaSokolyuk.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.