кандидат економічних наук, доцент, Акмаєва Н. В., Міскевич М. О. ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК, ЕМІТОВАНИХ УКРАЇНСЬКИМИ БАНКАМИ

УДК 336.717.18

 

ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК, ЕМІТОВАНИХ УКРАЇНСЬКИМИ БАНКАМИ

кандидат економічних наук, доцент, Акмаєва Н. В., Міскевич М. О.

Донбаський державний технічний університет, Україна, Алчевськ

 

Існує багато ознак, за якими можна класифікувати платіжні картки. Банківські платіжні картки (БПК) виконують функції одночасно, розрахункового, касового, депозитного і кредитного інструменту. Безготівкові розрахунки БПК займають значне місце в системі розрахунків багатьох промислово розвинених країн. В останні роки різноманітні види БПК стали застосовуватися і на території України.

Ключові слова: платіжна картка, емісія, транзакція, еквайринг, термінал, банкомат, емісія.

 

Акмаева Н.В., Мискевич М.А. Использование платежных карт, эмитированных украинскими банками Донбасский государственный технический университет, Украина, Алчевск

Существует много признаков, по которым можно классифицировать платежные карточки. Банковские платежные карточки (БПК ) выполняют функции одновременно, расчетного, кассового, депозитного и кредитного инструмента. Безналичные расчеты БПК занимают значительное место в системе расчетов многих промышленно развитых стран. В последние годы различные виды БПК стали применяться и на территории Украины.

Ключевые слова: платежная карта, эмиссия, транзакция, эквайринг, терминал, банкомат, эмиссия.

 

Akmayeva N.V. Miskevych M.А. The use of payment cards issued by Ukrainian banks Donbass State Technical University, Ukraine, Alchevsk

There are many signs, which can be classified as credit cards. Credit cards (BOD) performing functions simultaneously, payment, cash, deposit and loan instruments. Cashless payments BOD occupy a significant place in the calculations of many industrialized countries. In recent years, various types of BOD were applied in Ukraine.

Keywords: payment card issuance, transaction acquiring, terminals, ATMs, issue.

 

Вступ. Аналіз впровадження безготівкових розрахунків в Україні з використанням платіжних карток. Виявлення тенденції випуску платіжних карток протягом останніх років. Проаналізовано кількість випущених та встановлених банками платіжних засобів.

Мета дослідження: вивчити динаміку розширення сфери платіжних карток в Україні за сучасних умов функціонування фінансового ринку України.

Платіжна картка це спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для здійснення платіжних операцій з рахунку платника або банку, а також інших операцій, установлених договором. Особисті платіжні картки - це ідеальний інструмент управління грошовими коштами фізичних та юридичних осіб. [1,2].

Станом на 1 січня 2014 року 143 банки України є членами внутрішньодержавних і міжнародних карткових платіжних систем та здійснюють емісію та еквайринг платіжних карток. Кількість клієнтів українських банків, які є власниками платіжних карток, складає 49719000 осіб, за даними на 1 січня 2014. Загальна кількість клієнтів українських банків, що мають платіжні картки, протягом 2013 року збільшилася на 5,38 млн.. осіб, у порівнянні з 2012 ром, з 44,339 млн.. до 49,719 млн.[3]

Графічне зображення кількості платіжних карток які перебувають в обігу, відображено на рисунок 1. Станом на 01.01.2014 року їх кількість складає 69 726 тис. одиниць, кількість платіжних карток, емітованих українськими банками, по яких була здійснена хоча б одна транзакція протягом року, протягом 2013 року збільшилася на 2,5 млн. од. - з 33,106 млн. од. до 35,622 млн. од. [3]

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Akmayeva_Mskevich.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.