кандидат технічних наук, Карабиньош С. С. ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ВИРОБІВ ІЗ АНІЗОТРОПНИХ МАТЕРІАЛІВ

УДК 631.3:360.172.21

 

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ВИРОБІВ ІЗ АНІЗОТРОПНИХ МАТЕРІАЛІВ

кандидат технічних наук, Карабиньош С. С.

Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіПУ), Україна, м. Київ

 

Дослідження напруженого стану виробів із анізотропних матеріалів проведено в Гентському Університеті (Бельгія) та кафедрі надійності НУБіПУ. Встановлено, що застосування сучасних анізотропних матеріалів для сільськогосподарських потреб має певні особливості матеріалів, які пов’язані з виникненням напружень при експлуатації цих деталей. Дослідження таких напружень має значний науковий інтерес.

Ключові слова, деформація, напруження, установка, голографування, деталь, анізотропні матеріали, сільськогосподарське виробництво.

 

Карабиньош С. С. ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АНИЗОТРОПНЫХ МАТЕРИАЛОВ / Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (НУБіПУ), Украина, г. Киев

Исследование напряженного состояния изделий из анизотропных материалов проведено в Гентском Университете (Бельгия) и на кафедре надежности НУБіПУ. Установлено, что применение современных анизотропных материалов для сельскохозяйственных потребностей имеет определенные особенности, которые связаны с возникновением напряжений при эксплуатации этих деталей. Исследование таких напряжений представляет значительный научный интерес.

Ключевые слова, деформация, напряжение, установка, голографування, деталь, анизотропные материалы, сельскохозяйственное производство.

 

Karabinosh S. S. RESEARCH OF THE TENSE STATE OF WARES FROM ANISOTROPIC MATERIALS / the National University of Life and Environmental of Ukraine, Ukraine, Kyiv

Research of the tense state of wares from anisotropic materials is conducted in Ghent University (Belgium) and on the department of reliability of НУБіПУ. It is set that application of modern anisotropic materials for agricultural necessities has certain features that is related to the origin of tensions during exploitation of these details. Research of such tensions presents considerable scientific interest.

Keywords, deformation, tension, setting, голографування, detail, anisotropic materials, agricultural production.

 

Вступ

За останнє десятиріччя в нашій країні та Західній Європі в сільському господарськоому виробництві знаходять широке застосування вироби (деталі) із пластикових, металополімерних, композиційних матеріалів. У водо- газозабезпеченні тваринницьких ферм, сільскогосподарських підприємств все більшу роль відіграють магістральні сітки із пластикових поліетиленових труб. Безвідмовність машин та їх складових частин характеризуєтся міцнісними та несучими можливостями їх матеріалів, величиною зовнішнього навантаження та інше.

Дані дослідження

Ймовірність безвідмовної роботи поверхні деталі Pijk визначається в загальному порядку стаціонарністю і ординарністю процесу залежить від величини деформації навантаженого тіла виробу. Вона визначається тільки подовженістю t ділянок, і не залежить де буде розміщено цю ділянку [1, 2]. Як було встановлено, Pijk визначається мінімумом знайденої деформації на поверхні навантаженого тіла і як показують комп'ютерні голограми-- мінімальним значенням цієї мікродеформації. Вона визначається тільки подовженістю t ділянок, і не залежить де буде розміщено цю ділянку [1, 2, 5]. Як було встановлено, Pijk визначається мінімумом знайденої деформації на поверхні навантаженого тіла і як показують комп'ютерні голограми-- мінімальним значенням цієї мікродеформації. Це легко пояснити виходячи із стохастичної імовірнісної природи міцнісних характеристик поверхневих контактних шарів матеріалу, які і визначають роботоздатність виробу. Відомо [1, 2, 3, 4], що практично не існує рівноміцністних поверхневих шарів металу. За рахунок наявності в них недосконалостей, недолікв та дефектів контактна міцність значно змінюється від точки до точки, від січення до січення. Особливо, це яскраво відтворено для деталей, які пройшли відновлення та ремонт. Міцність таких поверхонь визначиться інтегральною характеристикою, що визначається із виразу:

(1)

де -допустимі (стандартні) та виявлені в процесі експерименту напруження, мПа;

А(t) – випадкова функція, що зв’язує навантаження F(t) із дійсними напруженнями σ(t) на протязі проміжку часу dt у всьому діапазоні навантажень;

F(t)- величина дійсного дискретного навантаження навантаження

 

Повний текст за посиланням Stattya-Karabinosh.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.