Вербицька У. Ю. ОСОБЛИВОСТІ ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ

УДК: 711.728

 

ОСОБЛИВОСТІ ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ

Вербицька У. Ю.

Національний університет "Львівська політехніка", Україна, м. Львів

 

У статті описано особливості житлового середовища у центральних частинах великих міст, основні проблемні моменти для створення комфорту проживання та тенденції їх вирішення у сучасному будівництві та реконструкції. Головною проблемою, яка розглянута у даній статті є висока щільність існуючої забудови у центрі міста і її вплив на формування житлового середовища.

Ключові слова: житло, центр міста, щільність забудови, комфорт житлового середовища, підземні простори, озеленення.

Вербицька У. Ю. Особенности жилой среды в центральной части города и современные тенденции его развития / Национальный университет "Львовская политехника", Украина, г. Львов

В статье описаны особенности жилой среды в центральных частях крупных городов, основные проблемные моменты для создания комфорта проживания и тенденции их решения в современном строительстве и реконструкции. Главной проблемой, которая рассмотрена в данной статье является высокая плотность существующей застройки в центре города и ее влияние на формирование жилой среды.

Ключевые слова: жилье, центр города, плотность застройки, комфорт жилой среды, подземные пространства, озеленение.

Verbytska U. Y. Features of housing environment in the central part of the city and its development current trends / National University "Lviv Polytechnic", Lviv, Ukraine

This article describes the features of the living environment in the central parts of major cities, major problem points for creating a comfort room and tendencies of their solution in modern building and reconstruction. The main problem which discussed in this paper is a high density of existing buildings in the city center and its influence on designing of habitat.

Keywords: accommodation, city center, density FAR, comfort of living environment, underground spaces, greening.

 

Вступ

Сьогодні одне із найбільш інтенсивних будівництв у великих містах ведеться на територіях їх центральних частин. Це пов’язано, з одного боку, з привабливістю для інвесторів розміщення об’єктів в районах з уже розвиненою міською інфраструктурою і високою концентрацією населення, а з іншого боку, з історично складеним уявленням про престижність об’єктів нерухомості в центральних районах міст. За думкою античного містобудівника Гіподама Мілетського загальноміський центр розглядається як місце зосередження суспільної діяльності населення, соціальних контактів і спілкування, а також духовної культури людини. [1, с. 69] Території загальноміського центру це поліфункціональна система, де спостерігається концентрація суспільних та соціальних функцій: ділових і представницьких комплексів, багатофункціональних центрів дозвілля і розваг, центри спілкування, рекламно-експозиційні, фінансово-торгівельні, культурно-освітні, бізнес-центри та ін. Але вагому частину центральної частині міста займають території із житловою функцією. Як видно на Рисунку 1 житлова функція тісно пов'язана із іншими компонентами забудови центральної частини міста. (рис.1)

 

Повний текст за посиланням Verbicka-Stattya.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.