Бобрук А. М. ВПЛИВ ПОЛІТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ГРОМАДЯН НА ЕЛЕКТОРАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ У ВИБОРЧІЙ КАМПАНІЇ 2014 РОКУ В УКРАЇНІ

УДК 32.019.51

 

ВПЛИВ ПОЛІТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ГРОМАДЯН НА ЕЛЕКТОРАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ У ВИБОРЧІЙ КАМПАНІЇ 2014 РОКУ В УКРАЇНІ

Бобрук А. М.

Київський національний університет ім. М. П. Драгоманова,Україна, Київ

 

Проаналізовано дослідження щодо участі громадян у виборах президента України, що заплановані на 25 травня 2014 року, що прогнозують високу активність виборців. Визначено найактуальніші проблеми суспільства, які будуть впливати на електоральні переваги українців під час виборів. Досліджено, що основними бажаними рисами кандидатів в президенти України є чесність, рішучість, мужність, вміння захистити державу та любов до України.

Ключові слова: електоральні переваги,виборча кампанія, політичний імідж, політичні цінності.

Бобрук А.Н. Влияние политических ценностей граждан на электоральные предпочтения в избирательной кампании 2014 г. в Украине /Киевский национальный университет им. Драгоманова, Украина, Киев

Проанализированы исследования относительно участия граждан в выборах президента Украины, которые запланированы на 25 мая 2014, прогнозирующих высокую активность избирателей. Определены актуальные проблемы общества, которые будут влиять на электоральные предпочтения украинцев . Исследовано, что основными желаемыми чертами кандидатов в президенты Украины является честность, решительность, мужество, умение защитить государство и любовь к Украине.

Ключевые слова: электоральные предпочтения, избирательная кампания, политический имидж, политические ценности.

Bobruk A. М. The impact of political values of citizens to electoral preferences in the election campaign of 2014 in Ukraine / Kyiv National Drahomanov University , Ukraine, Kyiv

The participation of citizens in the Ukrainian presidential elections scheduled for May 25, 2014 is analysed and high voter turnout is predicted . Current problems of society which will affect the electoral preferences of Ukrainians are identified. The investigation shows the main features of the desired Ukrainian presidential candidates is honesty , determination, courage , ability to protect the country and love for Ukraine .

Keywords: electoral preferences , election campaign , political image , political values.

Вступ:

Сучасна суспільно-політична криза, що відбувається в Україні, проблеми, пов’язані із агресією з боку Росії, посприяли розвитку політичної культури і свідомості громадян України. Можна припустити, що такі зміни вплинуть й на електоральний вибір, його якісне наповнення, що й визначило мету дослідження.

За останніми даними соціологічних досліджень українці демонструють дуже високий рівень електоральної активності - близько 84 % виборців скоріше готові брати участь у виборах президента України, запланованих на 25 травня 2014 р. [1]. Крім того, українці ставляться до вибору відповідальніше та більш свідомо, ніж під час попередніх виборів. Збільшення активності виборців можна спостерігати й у соціальних мережах, на місцевих народних Майданах та за рейтингами політичних телевізійних передач.

Що впливатиме на електоральні переваги українців під час виборів 2014 року? Як зазначалось, визначальним буде реальна діяльність, але боротьба за владу розгортається, як правило, між іміджами політиків, як посередниками між ними і населенням. Які ж характеристики іміджу кандидата в президенти є актуальними та визначальними для українців сьогодні?

Почнемо з того, що проблеми формування політичного іміджу є досить опрацьованими: серед українських науковців фахівцями в цій галузі відомими є Бебик В., Горбатенко В., Денисюк С., Корнієнко В., Кривошеїн В., Почепцов Г., а серед зарубіжних науковців можна виокремити Бьорда П., Брювера М., Вайта Д., Трилинга В. та ін.

Проте важливим є дослідження актуального іміджу кандидата на посаду президента у виборах 2014 р. і визначення чинників його формування.

Політологічний словник надає визначення політичного іміджу, як образ політичного лідера, партії, який складається в суспільній думці й свідомості, впливаючи на авторитет і рейтинг його носія. Імідж політика може виникати стихійно, без зусиль із боку особистості (групи), суггестивно або за допомогою особливих засобів, залучених фахівціям-іміджмейкерами.

Роль політичного іміджу важко перебільшити, він може відповідати сутності політика, а може бути мімікрійним (створений саме під вподобання громадян для отримання перемоги у виборах. Імідж може бути представлений на різних рівнях сприйняття: раціональному, емоційному, почуттєвому[2]. Хоча, доцільніше виокремити особистісний та соціальний рівні.

Зазвичай політичний імідж кандидата у цілому відповідає вимогам і сподіванням, що існують у певному суспільстві. Тобто електоральні симпатії громадян щодо характеристик іміджу політика завжди залежать від цінностей, які є актуальними на момент вибору. Таким чином, якщо люди відчували потребу в захисті, перевага надавалась таким якостям, як сила, рішучість та мужність. Якщо потреба в справедливості, відповідно, поціновується чесність лідера (кандидат повинен бути з народу та небагатий). У разі проблем із бідністю, безробіттям, - голосують за тих політиків, які є «вихідцями з народу», фахівцями з соціальних питань.

Сьогодні можна констатувати, що найактуальнішими проблемами для суспільства є недовіра громадян до попередньої влади, високий рівень корупції, анексія Криму Російською Федерацією, загроза сепаратизму та військових дій. Таким чином, найголовніші цінності для Українця на даний момент – це мир, справедливість, безпека, свобода та цілісність України.

Відповідно, основними бажаними рисами кандидату в президенти України є чесність, рішучість, мужність, вміння захистити державу та любов до України. Якщо проаналізувати наявність цих характеристик у кандидатів 2014 р., отримаємо наступне: серед 23 кандидатів є значна частина, яка працювала з попереднім урядом та підтримувала його дії, тому, найімовірніше, кандидати на посаду президента, які були членами Партії Регіонів та Комуністичної партії України входять в коло недовіри більшості громадян. Це підтвержує й рішення Кола довіри Майдану, яке визначило, що при владі не можуть бути учасники списку ста найбагатших людей країни, керівники органів виконавчої влади та співробітники адміністрації президента, які працювали на посадах з 2010 р. [4].

Крім того, значна частина громадян України не довіряють навіть тим кандидатам, які вже працювали в уряді та показали низьку ефективність роботи. Опитування продемонструвало, що близько половини населення вважає, що Україні необхідні нові політичні лідери. «Ця думку переважає у жителів Західного (57%) та Східного (52%) регіонів. За результатами опитування, нові політичні лідери повинні відрізнятися від попередників насамперед чесністю (50%), некорумпованістю (48%) та готовністю насправді захищати інтереси простих громадян (48%). На думку абсолютної більшості опитаного населення, такі лідери повинні діяти винятково у межах закону, за принципом «закон - один для всіх» (83%) [5]. Не дивлячись на той факт, що виборці бажають бачити при владі нових політиків, спостерігається і деяка недовіра до кандидатів у президенти, які є абсолютно новими обличчями в політиці (побоювання щодо недостатньо високого фахового рівня претендентів). Крім того, на думку директора соціологічного центру «Рейтинг» О. Антиповича передвиборча кампанія 2014 р. досить коротка та недостатня для повноцінної розкрутки політичного діяча [6].

Що стосується рішучості, то наявність такої риси, на нашу думку, можна спостерігати у тих кандидатів в президенти, які підтримали український народ під час громадського протесту проти правлячого уряду та президента в листопаді 2013 р.. Серед активних учасників Майдану 2013-2014 р. можна назвати Богомолець О., Гриценка А., Порошенка П., Тягнибока О. та Яроша Д. Отже, є ймовірність того, що ці політичні діячі є у колі електорального вподобання не тільки громадян, які були учасниками, а й серед прибічників Майдану, яких, згідно даних соцопитування є майже половина українців (47%), адже вони могли бачити рішучі дії, а не просто чути гарні слова та обіцянки.

Дуже важливою характеристикою майбутнього президента України, на нашу думку, є мужність та можливість забезпечити захист громадян та єдність України. Адже, відповідно до ст. 106 Конституції України «Президент є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави» [3]. Тому, серед кандидатів на посаду президента, слід звернути увагу на тих політичних лідерів, які є найкомпетентнішими у сфері національної безпеки та армії. Таким чином, можна припустити, що ті виборці, які будуть враховувати такий досвід у майбутнього президента, будуть голосувати, скоріш за все, за політиків-чоловіків. Варто відмітити, що серед кандидатів в президенти, є колишній міністр оборони України Гриценко А., який провів ряд успішних військових реформ у 2005 р. і має чітку концепцію щодо захисту території України.

Варто зазначити, що не дивлячись на те, що мужність та рішучисть є приоритетними рисами в іміджі майбутнього лідера країни, серед певної частини виборців існує страх та недовіра до представників радикальних рухів. Ймовірно цей страх викликаний не стільки самими жорстокими діями та поведінкою представників цих рухів, а й міфами про це, що розповсюджують ЗМІ.

Висновки:

Отже, вибори президента України 2014 р. будуть відрізнятися досить високою явкою виборців та їх більш свідомим прийняттям рішень щодо майбутнього президента. Переживаючи останні політичні події, українці на даний момент відчувають найбільшу потребу в таких соціальних цінностях, як справедливість, безпека, свобода, захист держави та єдність України. Українці сподіваються на вихід з кризової політичної ситуації за допомогою нового президента, скоріш за все, з тих кандидатів, які не працювали з попереднім урядом та не є представниками Партії Регіонів та Комуністичної партії України, або пов’язані з корупційними схемами. Проте наявною є недовіра і до абсолютно нових в політиці кандидатів через недостатністю поінформованість про них. В коло електоральні симпатій виборців входять ті кандидати у президенти, які здатні до рішучих дій, участників Майдану, але деяка недовіра існує до представників радикальних рухів. Важливо також відмітити, що частина українців вважають, що майбутній президент повинен мати досвід управління збройними силами України, оскільки сьогодні найголовніша функція майбутнього керманича країни.

 

Література:

1.Соціологичні опитування про електоральну активність виборців[Електронний ресурс] : за даними центру Разумкова 2014 р. режим доступу:http://www.uceps.org/ukr/socpolls.php – Назва з титул. екрану

2. Словник з політології [Електронний ресурс] : режим доступу до словника:

http://slovnik.com.ua/?grupa=3&id_sl=166. – Назва з екрану.

3.Конституція України [Електронний ресурс]: Про внесення змiн до Конституцiї України" N 2222-IV вiд 08.12.2004– режим доступу:

http://crimeatest.org.ua/files/4_normativni_dokumenti/4_1_zakoni_ukraini/konstitucia.pdf– Назва з екрану.

4. Новий уряд України не має бути заплямований – Коло довіри Майдану[Електронний ресурс] : Радио Свобода від 25 квітня 2014– режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/content/article/25276063.html – Назва з екрану.

5. Українці не довіряють владі і правоохоронцям (опитування) [Електронний ресурс] : інформаційне агентство «Уніан » від 17.07.2013 – режим доступу: http://www.unian.ua/politics/812433-ukrajintsi-ne-doviryayut-vladi-i-pravoohorontsyam-opituvannya.html – Назва з екрану.

6. На президентських виборах українцям доведеться вибирати менше зло –[Електронний ресурс] : радіо «Голос столиці» від 8 квітня 2014 р.– режим доступу:http://newsradio.com.ua/2014_04_08/Na-prezidentskih-viborah-ukra-ncjam-dovedetsja-vibirati-menshe-zlo-ekspert-0043/– Назва з екрану.

 

References:

1.Sotsiolohychni opytuvannya pro elektoral'nu aktyvnist' vybortsiv[Internet resource] : za danymy tsentru Razumkova 2014 r. – access mode: http://www.uceps.org/ukr/socpolls.php- –Title from the screen.

2. Slovnyk z politolohiyi[Internet resource] : access mode: http://slovnik.com.ua/?grupa=3&id_sl=166. – Title from the screen.

3. Konstytutsiya Ukrayiny [Internet resource]: Pro vnesennya zmin do Konstytutsiyi Ukrayiny" N 2222-IV vid 08.12.2004 – access mode: http://crimeatest.org.ua/files/4_normativni_dokumenti/4_1_zakoni_ukraini/konstitucia.pdf– Title from the screen.

4. Novyy uryad Ukrayiny ne maye buty zaplyamovanyy – Kolo doviry Maydanu[Internet resource] : Radyo Svoboda vid 25 kvitnya 2014– access mode: http://www.radiosvoboda.org/content/article/25276063.html – Title from the screen.

5. Ukrayintsi ne doviryayut' vladi i pravookhorontsyam (opytuvannya) [Internet resource] : informatsiyne ahent•stvo «Unian » vid 17.07.2013 – access mode: http://www.unian.ua/politics/812433-ukrajintsi-ne-doviryayut-vladi-i-pravoohorontsyam-opituvannya.html – Title from the screen.

6. Na prezydent•s'kykh vyborakh ukrayintsyam dovedet'sya vybyraty menshe zlo –[Internet resource] : radio «Holos stolytsi» vid 8 kvitnya 2014 r.– access mode: http://newsradio.com.ua/2014_04_08/Na-prezidentskih-viborah-ukra-ncjam-dovedetsja-vibirati-menshe-zlo-ekspert-0043/ – Title from the screen.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.