Кінаш О.І., Петрів М.Д. ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОФАКТОРНОГО КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ НАСЛІДКІВ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Кінаш О.І., Петрів М.Д.

Львівська державна фінансова академія, Україна, Львів

ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОФАКТОРНОГО КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ НАСЛІДКІВ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 

У сучасних умовах стрімкого розвитку інформаційного суспільства інформаційні технології (ІТ) набувають все більшого застосування в усіх сферах людської діяльності. Вони виступають новою сходинкою в еволюції цивілізованого суспільства.

Очевидним є той факт, що розвиток ІТ створює засади для добробуту як окремої людини, так і підприємств й організацій, що в кінцевому результаті забезпечує прогрес та соціально-економічне процвітання суспільства.

Інформаційне суспільство створює нові суспільно-політичні відносини, надаючи принципово нові можливості для комунікації, бізнесу, управління, добробуту на особистому, регіональному та національному рівнях.

Якщо говорити про швидкість та необхідність зростання інформатизації в сучасній Україні, то можна сказати, що даний процес є обов’язковим та визначальним. Він сприяє забезпеченню інтересів держави та суспільства, покращенню керованості економікою, зростанню продуктивності праці, розвитку високотехнологічних процесів та технологій, вдосконаленню соціально-економічних відносин, полегшенню мобілізації та комунікації.

Мета статті − висвітлити роль інформаційних технологій у розвитку підприємств в сучасному ринковому середовищі та дослідити вплив використання ІКТ на фінансові результати їх діяльності.

Слід звернути увагу на те, що Україна продовжує рухатися в розвитку інформаційного суспільства досить повільними темпами та суттєво відстає в цьому плані від високорозвинених країн. Так, за індексом IDI розвитку інформаційно-комунікаційних технологій Україна перемістилась із 59 місця у 2008 р. на 67 у 2011 р. За даним індексом лідируючі позиції займають Республіка Корея (IDI=8,56), Швеція (IDI=8,34), Данія (IDI=8,29), Ісландія (IDI=8,17), Фінляндія (IDI=8,04). Із показником IDI=4,40 Україна суттєво поступається Росії й Білорусії [1].

Це говорить про недостатність заходів державної політики, відсутність серйозного інтересу до ІТ-сфери у приватного сектору, розуміння важливості високих темпів розвитку інформаційного суспільства.

Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України за договором з Державним агентством з питань, науки, інновацій та інформатизації України розроблено Національну систему індикаторів оцінки рівня розвитку інформаційного суспільства, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України № 1134 від 28.11.2012 р. Прийняття цієї системи є певним зрушенням в сфері розвитку інформаційного суспільства, оскільки з’явилась основа для оцінки поточного стану цього процесу та можливість прийняття рішень виходячи з конкретних оцінок ситуації [1]. На її основі розроблено методику розрахунку інтегральних індексів для оцінки проникнення ІТ в життєдіяльність суспільства (індекс RITS).

Аналізуючи значення індексу RITS, можна говорити про значну диференціацію регіонів України за рівнем проникнення ІТ в життєдіяльність суспільства (табл. 1). У рейтинговій таблиці м. Київ значно перевищує інші регіони за значенням індексу RITS. Далі йдуть Запорізька, Одеська та Івано-Франківська області. Щодо Львівської області, то вона займає 18 місце із показником індексу − 32,68.

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Knash-Petrv.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.