Цвєткова О. В. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

УДК: 330.322:334.716.4

 

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Цвєткова О. В.

Національний Технічний Університет України «КПІ», Україна, м. Київ

 

У статті визначено поняття інвестиційної привабливості підприємства. Проведено оцінку інвестиційної привабливості ПАТ «Карлсберг Україна», за допомогою методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій. Наведено сутність методики та алгоритм її розрахунку.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, оцінка інвестиційної привабливості, ПАТ «Карлсберг Україна», інтегральний показник.

 

Цветкова А.В. Оценка инвестиционной привлекательности ПАО «Карлсберг Украина»/ Киевский Национальный Технический Университет «КПИ», Украина, г. Киев

В статье определено понятие инвестиционной привлекательности предприятия. Проведена оценка инвестиционной привлекательности ПАО «Карлсберг Украина», с помощью методики интегральной оценки инвестиционной привлекательности предприятий и организаций. Приведены описание методики и алгоритм ее расчета.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, оценка инвестиционной привлекательности, ПАО «Карлсберг Украина», интегральный показатель.

 

Tsvietkova O.V. Assesment of investment attractiveness of PJSC Carlsberg Ukraine/ National Technical University of Ukraine KPI, Ukraine, Kyiv

The article defines the concept of investment attractiveness. There is The estimation of investment attractiveness of PJSC Carlsberg Ukraine, by the method of integral assessment of investment attractiveness of enterprises and organizations. It shows the essence and methods of calculation algorithm.

Key words: investments, investment attractiveness, assessment of investment attractiveness, PJSC Carlsberg Ukraine, integral indicator.

 

Вступ

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства є важливим інструментом для інвесторів, який допомагає визначити потенційний об’єкт для вкладання коштів. Існує безліч методик для оцінки інвестиційної привабливості підприємств, які ґрунтуються на різноманітних оцінках експертів, на статистичній інформації та на експертно-статистичних розрахунках.

Інвестиційна привабливість підприємства – це сукупність кількісних та якісних показників, які характеризують не тільки фінансово-економічний стан підприємства, а й техніко-економічне забезпечення виробництва, якість та конкурентоспроможність продукції, рівень маркетингового, кадрового, інфраструктурного, правового забезпечення та ефективність використання сучасних інформаційних технологій для налагодження контактів з інвесторами.

Для оцінки інвестиційної привабливості ПАТ «Карлсберг Україна» було обрано Методику інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій.

Вона розроблена за ініціативою керівництва Агентства з питань банкрутства відповідно до Закону України від 18 вересня 1991 року «Про інвестиційну діяльність», Наказу Президента України від 17 червня 1996 року «Про утворення Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій» та Положення про реєстр неплатоспроможних підприємств та організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1996 року. Мета застосування цієї методики – на основі визначення інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємств та організацій забезпечити прискорення реалізації інвестиційних проектів, заохотити до здійснення інвестицій вітчизняних та іноземних підприємців, надати методичну допомогу спеціалістам, які займаються розробкою заходів з проведення оздоровлення виробничої сфери [1].

Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій дає змогу поєднати в одному показнику багато різних за змістом, одиницям виміру, вагомістю та іншими характеристиками чинників. В даному випадку визначення інтегрального показника поєднує дію шести груп показників: майнового стану, фінанової стійкості, ліквідності активів, оцінки прибутковості, ділової та ринкової активності підприємства.

Усі показники необхідні для розрахунку інтегрального показника, отримані із фінансової звітності ПАТ «Карлсберг Україна», а саме: Форма №1 «Баланс підприємства», Форма №2 «Звіт про фінансові результати» та дані з фінансового звіту за 2 кв. 2014 року [2].

Вихідні дані для розрахунку інтегрального показника, розраховані автором представлені в табл 1.

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Cvyetkova.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.