Приступа О. В., Приступа Т. С. ДИЗАЙН УПАКОВКИ СУПУТНІХ ТОВАРІВ

УДК: 658.512.23(827)

 

ДИЗАЙН УПАКОВКИ СУПУТНІХ ТОВАРІВ

Приступа О. В., Приступа Т. С.

Луцький національний технічний університет, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Україна, м. Луцьк

 

У статті розглянуто інновації в таропакувальній галузі на прикладі подвійної упаковки для супутніх товарів, а також проаналізовано її недоліки та переваги. Виявлено вплив інноваційних розробок, матеріалів і технологій на конструкцію та дизайн упаковки. Сформульовані перспективи подальших досліджень використання подвійної упаковки та її оптимізації.

Ключові слова: дизайн, пакування, інновація, термоусадочна етикетка, порційна упаковка, подвійна упаковка, система BottleClips.

 

Приступа О. В., Приступа Т. С. Дизайн упаковки сопутствующих товаров / Луцкий национальный технический университет, Восточноевропейский национальный университет им. Леси Украинки, Украина, г. Луцк

В статье рассмотрены инновации в тароупаковочной отрасли на примере двойной упаковки для сопутствующих товаров, а также проанализированы ее недостатки и преимущества. Выявлено влияние инновационных разработок, материалов и технологий на конструкцию и дизайн упаковки. Сформулированы перспективы дальнейших исследований использования двойной упаковки и ее оптимизации.

Ключевые слова: дизайн, упаковка, инновация, термоусадочная этикетка, порционная упаковка, двойная упаковка, система BottleClips.

 

Prystupa O., Prystupa T. Design of packaging of related products / Lutsk national technical university, Eastern European National University, Ukraine, Lutsk

The article deals with innovations in the industry of packaging using as an example double packaging related products and analyzes its advantages and disadvantages. It detects the influence of innovative products, materials and technologies for the design and packaging design. Formulates prospects for further research using double packaging and its optimization.

Keywords: design, packaging, innovation, sleeve label, portion pack, double packaging, system BottleClips.

 

Вступ. Дизайн упаковки на сучасному споживчому ринку – один із основоположних компонентів успіху фірми, маркетинговий інструмент, важливість якого важко переоцінити. Багато тенденцій в дизайні упаковки пов’язані із зміною споживчих запитів. Протягом останніх років наше суспільство все більше орієнтується на зручність та раціональність. Упаковка здатна робити товари більш пристосованими до інтенсивного життя споживача.

Важливою також є зручність товару на різних етапах споживання – при транспортуванні, зберіганні або безпосередньому використанні.

Цікавим і перспективним напрямком для дизайнерських розробок є подвійна упаковка для супутніх товарів, що впевнено завойовує все нові, різноманітні сегменти ринку. Це потребує вивчення та ґрунтованого аналізу принципів формотворення існуючих зразків з метою ефективного проектування конкурентоспроможної упаковки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні усе більше авторів приділяють увагу новітнім технологіям у галузі пакування, що активно поширюються по всьому світу.

Окремим аспектам маркувальної графіки та сучасних поліграфічних технологій присвячені праці П. Єфименко, Є. Соловйова, Є. Феліцина, В. Юргевича, Д. Соколова, І. Мещанинова, Е. Соломоник, І. Козиренко, В. Пожидаєва, В. Чернецова, В. Драчук.

Не дивлячись на велику кількість публікацій, що стосуються умов виробництва і матеріалів пакування, тематиці дизайну упаковки у взаємозв’язку з інноваційними технологіями приділяється недостатньо уваги, тому можна говорити про необхідність більш глибокого аналізу цієї теми.

Задача статті – розглянути основні принципи дизайну подвійної упаковки для супутніх товарів та виявити перспективи розвитку цього напрямку таропакувальної галузі.

Мета роботи – визначення особливостей формотворення інноваційної упаковки (на прикладі подвійної упаковки для супутніх товарів).

Виклад основного матеріалу. Фахівці галузі, працюючи над упаковкою, постійно відстежують зміни в естетичних і технологічних вимогах, суспільстві, на ринку і виробництві. Асортимент тари, що використовується для розміщення товарів, постійно поповнюється новими видами упаковки, що дозволяє розширити її функції, а отже, і зробити ще більш значущою в торгівельно-технологічному процесі.

Сьогодні існує кілька видів дизайну упаковок, що пропонують два супутніх продукти, які повинні зберігатися окремо до моменту споживання. Здебільшого це питання формотворення вирішувалось шляхом створення упаковки більш складної конфігурації та зумовлювало підвищення її ціни.

Наприклад, пляшка з поліетилентерефталату у формі кулі від Emergent Technologies і Plastic Technologies – пластмасовий контейнер, що складається з двох відділень, в більшому з яких міститься рідина, в той час як на дні знаходиться легка закуска. Крім цього, обидва з них можуть використовуватися для сухих і / або нехарчових продуктів.

Нижнє відділення створюється шляхом втягування основи, утворюючи невелике заглиблення, в якому за допомогою термозварювання розташовується й утримується тертям порційний стаканчик, що містить твердий, гранульований або порошкоподібний продукт. Відкрита частина основи може бути закрита за допомогою різних методів термозварювання або самоклеючих матеріалів. Для верхнього відділення використовується звичайна обробка і кришка. Це здається простим рішенням, яке насправді представляє складність для виробництва.

Звичайно, альтернативний варіант – це вкладання контейнерів один на другий і створення комбінованого продукту з використанням термоусадочної етикетки.

Найбільш привабливими є пропозиції, коли два товари складають єдине ціле, утворюючи один споживчий продукт, або доповнюють один одного, дозволяючи поліпшити враження споживача від товару.

Однією з перших компаній, що ефективно працює в цьому напрямку, є італійська Barilla. 2006 р. фахівці представили соуси та макаронні вироби Pasta Barilla в новій здвоєній елегантній упаковці, що складається з двох скляних баночок, встановлених одна на іншу і упакованих в усадкову оболонку з ПЕТ. За нею пішов випуск подвійних пластикових стаканчиків з вкладишами, що легко вставляються. Абсолютно прозорі пластикові стаканчики та їх плоскі або куполоподібні кришки створюють зручну для використання упаковку, яку легко носити з собою. Чашка-вкладиш ідеально підходить для поєднання кількох інгредієнтів, таких як парфе з йогуртом і мюслі, фрукти або овочі з соусом, зелених салатів і багато іншого. Дана розробка створена з метою полегшити використання упаковки для свіжих або навіть перероблених харчових продуктів.

Залучення нових споживачів вкрай важливо для виноробів, і тому у повсюдно поширеної скляної пляшки вина об'ємом 750 мл з’явилися конкуренти у вигляді нових типів упаковки, головним чином покликані зробити вино більш доступним для нових груп споживачів. У 2010 р. французька компанія Château Roubine представила на ринок закриті фольгою, готові до споживання 175-мілілітрові пластикові келихи на одну порцію, виготовлені фірмою 1/4 Vin у Франції. Такий келих дозволяє так само оцінити смак вина, як і класичні скляні келихи.

Розширюючи ідею готових до вживання порційних пластикових келихів для вина, в березні 2012 р. компанія Stacked Wines LLC випустила упаковку для вина, що складається з чотирьох зчеплених пластикових келихів для вина без ніжки, встановлених один на одного і упакованих в термоусадочну етикетку. У термоусадочній оболонці такий дизайн виглядає як стандартна 750 мл пляшка вина, насправді вона розділена на чотири пластикових контейнера для вина.

Найважливішим моментом у концепції Stacked Wines є технологія Vinoware, яка об’єднує упаковку, виготовлену з ПЕТ із захистом від кисню, з процесом наповнення і герметизації, який видаляє кисень з вільного простору над продуктом всередині упаковки і гарантує вакуумну ізоляцію, яка продовжує термін придатності продукту до 12-14 місяців.

Верхня і нижня частина кожного контейнера сконструйована таким чином, щоб поставлені один на одного келихи зчіплювалися за аналогією з конструктором Lego. Келихи об’ємом 187мл запечатуються алюмінієвим композитним матеріалом, в той же час чотири контейнери зчіплюються разом, утворюючи одну одиницю товару. Дана упаковка з чотирьох частин компонується в одне ціле за допомогою перфорованої термоусадочної етикетки з ПЕТ. Це добре продуманий дизайн, який продукує нескінченні можливості і комбінації для його застосування (наприклад, з 2 білих і 2 червоних вин, 3 вин і одного стаканчика з закускою, або будь-який інший варіант). Проблему становить лише упаковка з 4 частин, яка повинна повністю обгортатися усадочною етикеткою. Хоча це дає привабливі можливості поліграфічного оформлення такої етикетки, тим не менш, вона перешкоджає огляду продуктів і підвищує вартість виробництва.

Компанія BTC Concept (м. Париж, Франція) знайшла рішення цієї проблеми: штабельовані пластикові пляшки без використання усадочної етикетки. Це дало можливість оптимізувати варіанти збуту продукції. Використовуючи кріплення для пляшок BottleClips, компанія BTC Concept створила інноваційну систему, яка дозволяє маленьким пляшечкам виглядати великими. Простим поворотом руки пляшечки складаються одна на іншу і зчіплюються, утворюючи єдину унікальну упаковку.

Концепція відповідає новим моделям споживання: комбінація напоїв і закусок, індивідуальна адаптація. Упаковка BottleClips підходить для напоїв і може знайти безліч інших областей застосування, оскільки дозволяє збирати різноманітні продукти різних брендів або безлічі смаків, не використовуючи при цьому вторинну упаковку.

Пляшки можна об’єднувати і роз’єднувати до нескінченності, їх можна комбінувати, розділяти або змінювати. Головною інновацією в основі BottleClips є система кріплення, яка інтегрована в пляшки методом інжекційно-видувного формування ПЕТ, поліетилену або поліпропілену. Компанія BTC розробляла свої прототипи з прив’язкою до пляшок об’ємом 500 мл, таким чином, щоб комбінація з трьох пляшок становила висоту класичної 1,5-літрової пляшки. Компанія стверджує, що система застосована для контейнерів з обсягами до 1 літра, причому вони можуть мати будь-які форми на вимогу замовника (як ідентичні, так і відмінні). Згідно з концепцією BTC, система BottleClips може застосовуватися на стандартних виробничих лініях зі спеціально розробленими модулями з тими ж витратами на виробництво, що і для звичайних пляшок того ж об’єму.

Заготовка для 0,5-літрової пляшки BottleClip має вагу 24 грами, але BTC ставить за мету домогтися ваги менше 20 грамів і почати видувати пляшки з біо-ПЕТ. Використання замкнутих еко-циклів є вирішенням проблеми забруднення навколишнього середовища.

Висновки. Розробка дизайну упаковки – це проведення комплексу заходів з дослідження ринку та цільової аудиторії споживачів, позиціонування товару та безпосередньо дизайн-концепції, основою якої стають інновації в таропакувальній галузі. «Розумна» упаковка – нова тенденція в індустрії – стала прикладом того, як тара може доповнювати товар.

Як показує проведене дослідження, подвійна упаковка для супутніх товарів завдяки своїй високій технологічності знаходить успішне застосування у різних сегментах. Оптимізація розміру упаковки та відмова від вторинної упаковки має свої переваги. Використання нових матеріалів і технологій дозволяє реалізувати конструктивні ідеї, зробити потрібну розфасовку продукту й уникнути вторинної упаковки.

Ретельно продумані рішення, представлені стильним дизайном упаковки, викликають позитивні емоції, які тягнуть за собою підвищення цінності бренду для споживачів, а значить і зростання продажів.

 

Література:

1. Бирюкова М. Е. Традиции и современность в дизайне упаковки (на примере винной упаковки) // Тара и упаковка. – 2012. – №5. – С. 68-70.

2. Волова Л. Эксклюзивная мода от «Премьер-Груп» // Мир упаковки. – 2004. – №4 (36). – С. 68-70.

3. Два взгляда на редизайн // Про100 дизайн, 2006. – № 4. – Режим доступу: http:// www.advertology.ru/index.php.26689.

4. Мирский И., Надеин А. Инновации или разрушение границ в упаковке // Рекламные идеи. – 2013 – №4. – Режим доступа: http://www.advi.ru/magazin/04/3/17_03_04.pdf

5. Козак А.В. Пути развития упаковочной отрасли // Режим доступа: http//: www.kiaton.com. ua.

6. Старокодомский Д. Аналіз розвитку ринку упаковки. – Режим доступа: http// www.unipack.ru/static_one/31.

References:

1. Byryukova M. Traditions and modernity in packaging design (for example vine package) // Packaging and wrapping. - 2012. - №5. - P. 68-70.

2. Volova L. Exclusive fashion from "Prime Group" // World of packaging. - 2004. - №4 (36). - P. 68-70.

3. Two views on redesign // Pro100 Design, 2006. - № 4. - Access: http: // www.advertology.ru/index.php.26689.

4. Myrskyy I., Nadeyn A. Innovations or destroying of borders in packaging // Advertising Ideas. - 2013 - №4. - Access: http://www.advi.ru/magazin/04/3/17_03_04.pdf

5. Kozak A. Ways of development of wrapping branch // Access: http //: www.kiaton.com. ua.

6. Starokodomskyy D. Analysis of the packaging market. - Access: http // www.unipack.ru/static_one/31.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.