Мисак М. Й. ОСНОВНІ ВИДИ ПАПЕРУ ТА ЙОГО ДЕКОРАТИВНІ І ХУДОЖНІ ВЛАСТИВОСТІ

УДК 676.26:676.017

 

ОСНОВНІ ВИДИ ПАПЕРУ ТА ЙОГО ДЕКОРАТИВНІ І ХУДОЖНІ ВЛАСТИВОСТІ

Мисак М. Й.

Національний університет « Львівська політехніка », Україна, Львів

 

Розглянуто історичні чинники формування паперу. Описано багатофункціональні можливості паперу та геометричні властивості матеріалу. Досліджено ранні види китайського та японського паперу та основні сфери його застосування у суспільному житті. Визначено основні властивості та цільове призначення паперу. Розкриті художні та декоративні особливості паперу. Проаналізовано основні сфери застосування паперу в мистецькому просторі. Проаналізовано пластичні якості паперу як основного формотворчого матеріалу. Автор відзначає культурну цінність паперу та вказує вагомий вплив цього матеріалу на різні сфери мистецтва та дизайну.

Ключові слова: папір, моделювання, мистецтво, багато-функціональність, декоративні властивості, художня цінність

 

Мисак М. И. Основные виды бумаги и ее декоративные и художественные свойства / Национальный университет "Львовская политехника", Украина, Львов

Рассмотрены исторические факторы формирования бумаги. Описаны многофункциональные возможности бумаги и геометрические свойства материала. Исследованы ранние виды китайской и японской бумаги и основные области ее применения в общественной жизни. Определены основные свойства и целевое назначение бумаги. Раскрыты художественные и декоративные особенности бумаги. Проанализированы основные области применения бумаги в художественном пространстве. Проанализированы пластичные свойства бумаги как основного формообразующих материала. Автор отмечает культурную ценность бумаги и указывает весомой влияние этого материала на разные сферы искусства и дизайна.

Ключевые слова: бумага, моделирование, искусство, многофункциональность, декоративные свойства, художественная ценность

 

M. Y. Mysak. Main types of paper and decorative and artistic property / National University "Lviv Polytechnic", Lviv, Ukraine

The historical factors shaping the paper. Described rich possibilities of paper and geometric properties of the material. Early species studied Chinese and Japanese paper and key areas of its application in public life. The basic properties and purpose paper. Disclosed artistic and decorative features of paper. The basic scope of the paper in the artistic space. Plastic paper analyzed as formative as the main material. By celebrating cultural value Paper and indicates significant impact of this material on the different areas of art and design.

Keywords: paper, design, art, multi, ornamental features, artistic value

 

Вступ. Паперове виробництво у сучасному вигляді зародилось саме в Китаї, це здається закономірним і з географічної, і з історико-технологічної точок зору. Основним джерелом відомостей про ранній китайський папір є численні знахідки її фрагментів в «мертвих» містах північно-західного Китаю, зроблені європейськими та китайськими експедиціями першої половини XX ст. Найбільше число рукописів і паперових фрагментів, у тому числі ранніх, було знайдено в Дуньхуані. Зразки дуньхуанского паперу показують виняткову різноманітність видів китайського паперу. Папір V ст. – Має різні відтінки коричневого кольору і гладку поверхню. Зразки кінця V ст. – початку VI ст. –папір, підфарбований в жовтий колір, з шорсткою або гладкою поверхнею. У той же період зустрічаються й інші види, у тому числі незабарвлені. До східних сусідів Китаю папір проник як носій буддистських текстів, що, фактично, зробило папір в цих країнах сакральним матеріалом. Корея познайомилася з папером у V ст., Японія – на початку VII ст. У країни Південно - Східної Азії папір потрапила в V ст [1].

У Японії ручне виробництво паперу швидко стало одним з найбільш поширених ремесл, а внесок японських майстрів в технологію виробництва та розкриття функцій паперу величезний. Японські майстри здавна мають традиції виготовляти папір самостійно, вони розуміли, що для досягнення художнього ефекту необхідно для кожної роботи підібрати найбільш підходящий папір. В Японії існують десятки різновидів паперу, кожна з яких має свою назву. В якості прикладів можна навести лише деякі з них: данс – папір, який почали виробляти в Японії ще в період Нара (710-794) і виробляють досі для упаковки та цінних подарунків. Козо – товстий білий папір, на якому придворні дами періоду Хейан (794-1192) писали вірші [2]. Фудагамі – цей папір не намокає і його використовували для створення етикеток. Фусумагамі – папір для виготовлення розсувних панелей «фусума». Газенсі – папір для каліграфії та малюнків тушшю, який імпортували з Китаю в період Едо (1603-1867). Хакуаісі – папір для упаковки із золотою і срібною фольгою. Хансі – тонка легкий і недорогий папір для різних цілей від упаковки до декоративних цілей [2]. Був в Японії папір, який використовували для державних справ, наприклад хососі – папір, на якому в період Едо (1603-1867) чиновники записували усні накази, або Хосокавасі – папір вироблений в провінції Огава міцний та цупкий, він використовувався для рахунків та записів. Каісі – папір, який використовують у чайній церемонії. Каракая – буквально «китайська папір», імпортувалася з Китаю Каміка – папір для виготовлення одягу Кінсі гінеї Мічінокугамі – буквально «папір з півночі Японії», використовувалася під час періоду Хейан (794-1192) – у церемоніальних цілях. Мінатогамі – вид шпалер, що використовуються виключно в чайних будиночках. Міногами – один з найбільш древніх видів паперу, походження якого датується 702 р. Рамонсі – папір з додаванням шовкових волокон, розташування яких робить її схожою на тканину «Рамон». Сенсі – рисовий папір для малювання. Соджігамі – папір для виготовлення ширм і розсувних дверей. Сугіхарасі – папір, який в середні віки самураї і священики використовували для оформлення подарунків. Сукусі – папір, який виробляють з макулатури. Тенгуджосі – папір для літографії. Торіноко – буквально «курча» – невибілений папір з жовтуватим відтінком. Удагамі – папір з додаванням глини. Іосіногамі – папір для фільтрування лаку. Сучасна Японія входить у трійку країн – найбільших виробників паперу [3]. Разом з тим поряд з потужними фабриками, що виготовляють щодня кілометри паперу в рулонах, в країні зберігаються десятки невеликих майстерень, де досі вручну виробляють листи спеціального паперу васі. У сучасних японських і зарубіжних спеціалізованих магазинах, що торгують різноманітною паперовою продукцією, вдається знайти різновиди паперу васі, кожний з яких має свою назву. Ось кілька прикладів: Айзоме – синій папір васі з традиційними білими японськими орнаментами. Козакура – папір васі з орнаментом, що зображує пелюстки і квітки сакури. Гінбурі – вироблений вручну «тиснутий» папір васі з додаванням шматочків срібної та золотої фольги. Кохаку Кінбікі – папір васі з нанесеними на нього вручну широкими мазками золотої фарби. Тесукі – папір васі, виготовлений ручним способом. Можна зрозуміти що для Східних країн світу папір не лише матеріал щоденного вжитку, але своєрідне мистецтво, яке набуте з віками. Культура виробництва паперу має свої традиції та звичаї. Східні народи світу проявляють неабияку бережність і повагу до мистецтва виробництва цього матеріалу[4].

На сьогоднішній день доступність і дешевизна паперу дає можливість художникам експериментувати і наштовхує їх на творчі пошуки. Багатофункціональність, простота використання паперу служать практичним матеріалом для втілення об'ємно-просторових ідей, так як ці властивості дають змогу для експериментальних пошуків. Структура матеріалу, геометричні, формотворчі та функціональні властивості, задають умови для такого роду експериментальної діяльності. Моделювання та конструювання з паперу розвиває абстрактне мислення, який необхідний в художній творчості. На сьогоднішній день завдяки творчим пошукам дизайнерів та декораторів папір можна розглядати як авторську роботу. Завдяки удосконаленню матеріальної бази для створення полотна, майстри створюють нові декоративні види паперу. Технології створення аркуша паперу не є стандартизованим процесом. Процес створення паперу набуває художнього значення. Дизайнери, які створюють авторський папір надають можливість по-новому оцінити якості звичного матеріалу. Існують багато технік роботи з папером. В художній роботі з папером важливим є розуміння наступних особливостей матеріалу. колір, здебільшого застосовується білий колір, він дозволяє максимально ефективно використати контраст світла і тіні і завдяки цьому виявити форму та об’єм. Форма об’єктів паперової пластики завжди підкреслена і завжди домінує[5]. Твори паперового мистецтво вражають різноманітністю підходів, сюжетів, особливостями техніки реалізації. Загалом можна виділити декілька основних напрямів, з якими працюють митці паперу: орнаментальні композиції, орнаментально-шрифтові композиції, декорування та елементи оформлення інтер’єру, моделювання навколишнього світу, футуристична стилізація[6]. У європейської культурі паперового мистецтва важливе значення надається об'ємно-просторових структурам, які мають історично сформовані системи пропорціювання. Їх використовують для гармонізації геометрії структури. У звиклих формах паперової пластики тісно переплітаються естетика і конструктивні властивості. Таким чином, пошук естетики і конструктивності в паперовій пластиці здійснюється одночасно.

Паперове конструювання, паперова пластика - це творче переосмислення геометрії паперової форми. Художню мову цього явища ще тільки належить описати, а в якійсь мірі, і сформулювати[7]. Багатовікова культура паперу дає змогу переосмислити роль цього матеріалу для сучасного вжитку.

Висновок. Сучасні художники та дизайнери мають змогу обирати такий вид паперу, який якомога краще передасть задум митця, головну ідею, а також наситить твір художньою виразністю. Загальна поширеність паперу набирає обертів, і користується попитом, незважаючи на те, що на сьогоднішній день існують новітніші технології для розвитку дизайну. Доступність і дешевизна паперу дає можливість художникам експериментувати і наштовхує їх на творчі пошуки. Багатофункціональність, простота використання паперу служать практичним матеріалом для втілення об'ємно-просторових ідей. Структура матеріалу, геометричні, формотворчі та функціональні властивості, задають умови для пошукової та експериментальної діяльності. Найперші зразки паперу обумовлюють позиції взаємовідношення властивостей пластики, формоутворення, ергономіки, сприйняття тих чи інших форматів в контексті життєдіяльності суспільства, історії розвитку формату як культурного символу. Паперова форма базується на функціональній ролі і геометрії паперу.

 

Література:

1. Иванов С. Н. Технология бумаги. / С. Н. Иванов. – изд. 3-е. – М., 2006. – 696 с.

2. Калмыкова Н. В. Макетирование из бумаги и картона. / Н. В. Калмыкова, И. А. Максимова. – М.: Книжный дом «Университет», 2000. – 80 с.

3. Зайцева А. Техники работы с бумагой / Анна Зайцева. – Москва, 2010. – 90 с.

4. Кочетова С. М. Фарфор и бумага в искусстве Китая. / С. М. Кочетова. – М.: АН СССР, 1956. – 87 с.

5. Harbin R. Secrets of Origami: The Japanese Art of Paper Folding / Robert Harbin. – The British Origami Society. – London, 1997. – 255 p.

6. Wang-Iverson P. Origami 5 / Patsy Wang-Iverson. – New York, 2011. – 355 p.

7. Lister David. Old European Origami / David Lister. – Режим доступу: http://www.britishorigami.info/academic/lister/oldeuro.php

 

References:

1. Ivanov S. N. Tehnologiya bumagi. / S. N. Ivanov. – izd. 3-e. – M., 2006. – 696 s.

2. Kalmyikova N. V. Maketirovanie iz bumagi i kartona. / N. V. Kalmyikova, I. A. Maksimova. – M.: Knizhnyiy dom «Universitet», 2000. – 80 s.

3. Zaytseva A. Tehniki rabotyi s bumagoy / Anna Zaytseva. – Moskva, 2010. – 90 s.

4. Kochetova S. M. Farfor i bumaga v iskusstve Kitaya. / S. M. Kochetova. – M.: AN SSSR, 1956. – 87 s.

5. Harbin R. Secrets of Origami: The Japanese Art of Paper Folding / Robert Harbin. – The British Origami Society. – London, 1997. – 255 p.

6.Wang-Iverson P. Origami 5 / Patsy Wang-Iverson. – New York, 2011. – 355 p.

7. Lister David. Old European Origami / David Lister. – Режим доступу: http://www.britishorigami.info/academic/lister/oldeuro.php

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.