кандидат економічних наук, Привала В.О. ОСОБЛИВОСТІ І ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ КАПІЛЯРНОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

УДК 677.014.33

 

ОСОБЛИВОСТІ І ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ КАПІЛЯРНОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

кандидат економічних наук, Привала В.О.

Хмельницький національний університет, Україна, Хмельницький

 

Розглянуто деякі питання щодо покращення методики та обладнання дослідження капілярних процесів в волокнистих матеріалах. На підставі експериментально отриманих результатів запропоновано графічне умовне відображення процесу капілярного підняття рідини в текстильних матеріалах, що дозволило визначити три основні етапи протікання даного процесу. Проаналізовано існуючі капіляриметри, визначено їх переваги та недоліки.

Ключові слова: капіляри, висота підняття, волокнисті матеріали, процес, точність вимірювання, якість продукції, дослідження.

 

кандидат технічних наук, Привала В.О. Особливості і проблеми дослідження капілярності текстильних матеріалів для легкої промисловості / Хмельницький національний університет, Україна, Хмельницький

Рассмотрены некоторые вопросы улучшения методики и оборудование исследования капиллярных процессов в волокнистых материалах. На основании экспериментально полученных результатов предложено графическое условное отображение процесса капиллярного поднятия жидкости в текстильных материалах, что позволило определить три основных этапа протекания данного процесса. Проанализированы существующие капиляриметры, определены их преимущества и недостатки.

Ключевые слова: капилляры, высота поднятия, волокнистые материалы, процесс, точность измерения, качество исследования.

кандидат технических наук, Привала В.А. Особенности и проблемы исследования капиллярности текстильных материалов для легкой промышленности / Хмельницкий национальный университет, Украина, Хмельницкий.


PhD in Tehnіchs Privala V. Features and research problems capillarity of textile materials for light industry / Khmelnitsky National University, Ukraine, Khmelnytsky.

We consider some improvements to the methods and equipment research processes in the capillary fiber materials. Based on the results obtained experimentally offered conditional graphic display of process fluid in the capillary lifting of textile materials, allowing to identify three main stages of the process flow. Existing kapilyarymetry, identified their strengths and weaknesses.

Keywords: capillaries, lifting height, fibrous materials, process, measurement accuracy, product quality, research.

 

 

Вступ. Властивості текстильних матеріалів різного асортименту оцінюються за допомогою фізико-механічних, оптичних, хімічних, геометричних та інших характеристик, серед яких важливе місце займають і гігроскопічні. Спектр гігроскопічних властивостей матеріалів широкий, оскільки пов’язаний не тільки з природою волокна чи оздоблювального апрету конкретного текстильного полотна, але й з видом його переплетення, товщиною, пористістю, та іншими морфологічно-структурними особливостями. Тому оцінка гігроскопічних характеристик проби, до яких обов’язково повинні належати власне гігроскопічність, вологовбирання і вологовіддача (сорбування, десорбування, кінетика висихання), вологотривкість та капілярність є одними із основних показників, оскільки максимально ототожнюються з поняттям гігієнічності одягу, як побутового, так і спеціального призначення.

Одним з найбільш вагомих з вище зазначених показників властивостей матеріалів для легкої промисловості є капілярність. На капілярних процесах ґрунтуються такі важливі технологічні операції оздоблення, як фарбування, просочування апретами та інші. Капілярність обумовлює гігієнічність матеріалів і виробів, що виготовлено з них. Важливість дослідження капілярних процесів ще обумовлена тим, що інші показники фізичних властивостей матеріалів не завжди дозволяють у повній мірі визначити рівень гігієнічності тих чи інших текстильних матеріалів. Крім того, всередині підодягового простору, як і в самих матеріалах одягу, безперервно відбуваються капілярні процеси, які суттєво впливають на гігієнічність та рівень комфортності швейного виробу в процесі його експлуатації. Дослідження капілярних властивостей текстильних матеріалів дозволяє створювати матеріали з необхідними властивостями, які відповідають вимогам гігієни і технології, що в кінцеву рахунку відіграє важливу роль в управлінні якістю продукції [1].

Традиційно для дослідження капілярності використовується штучні капілярно-пористі моделі, виготовлених зі скла або глини. Така фізична модель не підходить для дослідження капілярності текстильних волокнистих матеріалів, оскільки не відображає ні хімічний склад матеріалів, а не їх переплетення або товщину. Це пояснює відсутність фізичної моделі, як змогла би відображати сутність капілярного підняття рідини системою капілярів саме волокон текстильних матеріалів.

На основі результатів власних експериментів, проведених з використанням бавовняних тканин різного переплетення і товщини, вдалося запропонувати необхідну фізичну модель. Відповідно з цим кінетику підняття рідини пробами волокнистих матеріалів пропонується розглядати у вигляді складної кривої ОАВС (рис. 1), що дозволяє поділити процес капілярного підняття на певні етапи. Дослідження показали, що найбільш інтенсивно дослідний процес відбувається у перші 4-5 хвилин експерименту (висота h1), оскільки рідина піднімалася приблизно на 40-45% від повної висоти підняття в кінці експерименту (ділянка ОА, рис. 1). Математично цю ділянку можна описати рівнянням прямої. Подальше проведення досліджень показало, що другий етап капілярного процесу є більш складний і характеризується поступовим уповільненням швидкості підняття рідини з часом, оскільки за останні 55 хвилин експерименту капілярність проби складала 50-55% (висота h2) від максимального її значення (висота H).

 

Повний текст статті за посиланням Materialy_Privala-V.A.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.