кандидат технічних наук Гарматюк Р. Т, Гонтарук Т. В., Голуб Л. В. ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТОМОГО ОПОРУ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ПОЛІМЕРКОМПОЗИТІВ

УДК 678.01:573.311

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТОМОГО ОПОРУ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ПОЛІМЕРКОМПОЗИТІВ

кандидат технічних наук Гарматюк Р. Т, Гонтарук Т. В., Голуб Л. В.

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, Україна, м. Кременець.

 

Проаналізовано вплив складу інгредієнтів, на електропровідні властивості полімеркомпозитів. Обґрунтовано ефективність комплексного використання епоксидних полімерів та полідисперсних наповнювачів для електропровідних матеріалів.

Ключові слова: епоксидна смола, електропровідний матеріал, полімер композит, полідисперсні наповнювачі, електропровідність.

Для забезпечення технічного прогресу в промисловості та енергозбереження виникає необхідність розробок нових електропровідних матеріалів з покращеними електропровідними, фізико-механічними експлуатаційними характеристиками

 

Більшість полімерів є електричними ізоляторами, але із них можна виготовити електропровідні композиції шляхом введення дисперсних наповнювачів [1].

Актуальність вирішення цієї проблеми полягає у використанні  електропровідних композиційних матеріалів і покриттів на основі епоксидних смол, наповнених діа-, пара- і феромагнітними нано- та полідисперсними компонентами, які мають високу адгезію, технологічність при формуванні покриттів на деталі складної конфігурації, розвинуту сировинну базу.

Для дослідження об’ємного і поверхневого питомого опорів використовували метод, заснований на вимірювані сили струму, що проходить через зразок при відомій різниці потенціалів між електродами [2].

В результаті проведених досліджень встановлено, що механізм електропровідності залежить від типу електропровідного наповнювача, його концентрації, наявності оксидних та інших плівок на поверхні частинок, способу і степені диспергування наповнювача в полімері, від температури і інших факторів.

Одним із напрямків збільшення електропровідності полімеркомпозитів є армування дисперсними наповнювачами. Можливості в цій області надзвичайно широкі, а коло вирішуваних завдань в остаточному підсумку визначаються конкретними вимогами, які ставляться до матеріалів [3, 4].

Показано перспективність використання в якості наповнювачів полідисперсних порошків пластинчастого графіту, технічного вуглецю, технічного графіту, крокусу для одержання покриттів з високою електропровідністю.

Встановлено, зниження сидементації частинок в покритті, та збільшення електропровідності в композиціях з наповнювачами пластинчастої або лускатої форми.

Висновки. В результаті проведених досліджень встановлено оптимальний склад електропровідних полімеркомпозитів на основі епоксидної смоли та полідисперсних вуглецевих наповнювачів широкого спектру застосування

Література:

  1. Гуль В.Е. Электропроводящие полимерные композиции. / В.Е. Гуль, Л.З. Шенфиль. – М.:Химия, 1984. – 240 с.
  2. Карякина М.И. Испытание лакокрасочных материалов и покрытий. / М.И. Карякина. – М.: Химия, 1988. – 272 с.
  3. Kurosaki Ryozo. Электрические и термические свойства плоского нагревателя из полимера, наполненного хлопьевидными частицами/ Kurosaki Ryozo, Kitano Takeshi // Nippon setchaku gakkaishi. J. Adhes. Soc. Jap. – 2003. – 39, №4. – С. 136-145.
  4. Сухарева Л.А. Долговечность полимерных покритий / Л.А. Сухарева. – М.: Химия, 1984. -386 с.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.