Чумаченко О. А. ВНЕСОК АВІАДВИГУНОБУДУВАННЯ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ В РОЗВИТОК АЕРОФЛОТУ УКРАЇНИ 1950 – 1960-Х РР.

УДК: 629. 7. 03: 656. 71 (091) (477.64) «1950/1960»

 

ВНЕСОК АВІАДВИГУНОБУДУВАННЯ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ В РОЗВИТОК АЕРОФЛОТУ УКРАЇНИ 1950 – 1960-Х РР.

Чумаченко О. А.

Запорізький національний технічний університет, Україна, Запоріжжя

 

Дослідження висвітлює роль Запорізького ВО «Моторобудівник» та ЗМКБ «Прогрес» у становленні цивільної авіації України на тлі післявоєнної відбудови та початку технічного прогресу в СРСР. Було проаналізовано взаємодію між галуззю авіадвигунобудування та іншими складовими авіаційної промисловості країни.

Ключові слова: цивільна авіація, авіадвигунобудування, реактивна авіаційна техніка, літак, конструкторське бюро.

 

Чумаченко О. А. Вклад авиадвигателестроения Запорожского региона в развитие Аэрофлота Украины 1950 – 1960-х гг. / Запорожский национальный технический университет, Украина, Запорожье.

Исследование освещает роль Запорожского ПО «Моторостроитель» и ЗМКБ «Прогресс» в становлении гражданской авиации Украины на фоне послевоенного восстановления и начала технического прогресса в СССР. Было проанализировано взаимодействие между отраслью авиадвигателестроения и другими составляющими авиационной промышленности страны.

Ключевые слова: гражданская авиация, авиадвигателестроение, двигатель, реактивная авиационная техника, самолёт, конструкторское бюро.

 

Chumachenko O. A. The contribution of Zaporozhye region’s aircraft engineering into the development of Ukraine’s Aeroflot in the period of 1950 – 1960. / Zaporozhye National Technical University, Ukraine, Zaporozhye.

The given research takes up questions concerning the role of Zaporozhye IG “Motorostroitel” and ZECD “Progress” in the making of Ukrainian civil aviation against a background of postwar reconstruction and the beginning of technical progress in the USSR. The interaction between aircraft engineering and other sectors of the country’s aircraft industry was analyzed.

Key words: civil aviation, aircraft engineering, engine, jet aviation equipment, aircraft, construction department.

 

Вступ

Успішний розвиток будь-якої країни на сучасному історичному етапі є неможливим без прогресу на авіаційному просторі, зокрема в цивільній авіації. Здобувши незалежність у 1991 році, Україна відкрила для себе нові горизонти. Першим кроком до оновлення цивільної авіації стало створення в жовтні 1992 року державного органу регулювання авіаційної діяльності - Укравіації, що збіглося з початком ринкових відносин у цьому напрямку. Міцним фундаментом для цього був попередній етап розвитку авіації на теренах колишнього СРСР, який неможливо уявити без галузі авіадвигунобудування, представленої в Україні такими підприємствами Запоріжжя, як ПАТ «Мотор Січ» та ЗМКБ «Прогрес». Досвід взаємодії Запорізького регіону з Аерофлотом України 1950 – 1960-х років є унікальним надбанням СРСР у цілому та сучасної України як незалежної держави сьогодення. Його аналіз та використання, на нашу думку, може стати в пригоді під час розбудови майбутньої системи авіаційної промисловості країни, що робить тему дослідження досить актуальною.

Мета дослідження полягає в ретроспективному огляді розвитку співпраці цивільної авіації України та авіадвигунобудування на Запоріжжі в 1950 – 1960-х роках.

Тема авіаційного двигунобудування представлена працею О. Є. Беззубцева-Кондакова, присвяченою сторічній історії ПАТ «Мотор Січ» [1]. У ній описується виникнення та розвиток головних підрозділів та філіалів підприємства. Напрям співпраці цивільної авіації з запорізькими моторобудівними підприємствами розглядається також у роботі В. С. Савіна «Авиация в Украине» [2]. Окремо потрібно виділити працю В. Муравйова та Ю. Віленського, присвячену 100-річчю від дня народження О. Г. Івченка, яка розкриває життєвий шлях не тільки ювіляра, але й КБ «Прогрес» у цілому [3]. Ще одним масивним доробком є робота Р. М. Макарова, яка містить хронологічний виклад історії, розкриває науково-технічний розвиток та витоки зародження авіації [4].

Початок співпраці Аерофлоту України та авіадвигунобудування в Запоріжжі сягає ще післявоєнних років, коли в 1949 р. почалося виробництво двигуна АІ-62ІР для літаків Лі-2 та Ан-2 [2, с. 221]. До речі, Ан-2 був першим сільськогосподарським літаком СРСР, а його автор О. К. Антонов у 1977 р. підкреслював, що на його базі було створено близько 20 модифікацій, він експортувався в 26 країн світу, а в сільському та лісовому господарстві виконував 97% агрохімічних робіт [3, с. 140].

У директивах ХІХ з’їзду КПРС стосовно п’ятирічного плану на 1951 – 1955 рр. зазначалася необхідність зростання газообертання повітряного транспорту в два рази та значного збільшення кількості транспортних літаків цивільного повітряного флоту [5, с. 358]. Таке рішення спонукало Центральний Комітет партії доручити швидке вирішення поставленої проблеми відомим радянським авіаконструкторам А. М. Туполєву, С. В. Іллюшину, О. К. Антонову та О. С. Яковлєву [6, с. 92]. Виконання подібного завдання, звичайно, було б неможливим без співпраці з авіамоторобудівними заводами, представниками яких було й запорізьке підприємство авіадвигунобудування.

Було продовжено виробництво поршневих двигунів, представником яких у 1952 р. став АІ-14Р. Це був одноядерний 9-циліндровий зіркоподібний двигун повітряного охолодження, потужність якого становила 260 к. с. [7, с. 5-10]. Його було встановлено на тренувальних літаках Як-12Р та Як-18, а з 1958 р. на призначеному замінити Ан-2 легкому транспортному літаку Ан-14 «Пчёлка» [2, с. 222].

1950-ті рр. ХХ століття стали початком виробництва і подальшого використання реактивної авіаційної техніки. Такі літаки та гвинтокрили мали бути оснащені економічними та високонадійними двигунами. Втіленню мети сприяли роботи КБ О. Г. Івченка щодо створення авіаційного двигуна газотурбінного типу. Зважаючи на вимоги часу, 1953 р. працівники Запорізького моторобудівного заводу почали виробництво турбореактивних двигунів РД-45Ф, а з початку 1956 р. – РД-500К. Цього ж року згідно з замовленням ОКБ Іллюшина на ВО «Моторобудівник», до якого в ті часи входило й конструкторське бюро, був розроблений та побудований турбогвинтовий двигун АІ-20, потужність якого дорівнювала 4000 к. с. Окрім літака Іл-18 заводу замовника, двигун було встановлено на пасажирськомуАн-10 та вантажному літаку Ан-12, здатному перевозити вантажі загальною вагою до 20 т. [2, с. 223].

У 1957 р. літаки Іл-18 та Ан-10 були відправлені на випробовування до Аерофлоту, а через два роки до них приєднався й Ан-12 [4, с. 113]. Оснащення Аерофлоту України цими літаками відкрило реальну можливість здійснювати повітряні сполучення за найбільш довгими авіалініями в найвіддаленіші регіони світу та активніше, аніж раніше, розвивати міжнародну співпрацю.

Наступне десятиріччя пов’язане з тенденцією до розвитку масових пасажирських перевезень, що набирали обертів, опираючись на подальший технічний прогрес у країні. У першій половині 1960-х рр. до Аерофлоту почали поступати такі літаки як, Ту-124, Ан-24 та Як-40 [4, с. 114].

1959 р. на базі серійного КБ було створено самостійне підприємство під назвою «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес», керівником якого став О. Г. Івченко. З цією подією пов’язана подальша плідна робота ЗМКБ. Так, 1960 р. у серійне виробництво запущено двигун АІ-24, встановлений на літаку Ан-24. Потужність АІ-24 мала амортизаційний строк до 4000 годин, що було на той час найвищим показником для турбогвинтового двигуна. У 1966 р. створено та поставлено на серійне виробництво двигун АІ-25, яким було оснащено літак Як-40 конструкції О. С. Яковлєва [2, с. 221]. Таким чином, на середину 1960-х рр. була майже вирішена проблема створення турбогвинтових двигунів великого ресурсу.

Характеристика розвитку цивільної авіації за період 1959-1965 рр. була подана на ХХІІІ з’ізді КПРС у доповіді Голови Ради Міністрів СРСР О. М. Косигіна «Директиви ХХІІІ з’їзду КПРС по п’ятирічному плану розвитку народного господарства СРСР на 1966-1970 рр.». У ній доповідач засвідчив, що за роки семирічки було повністю оновлено повітряний транспорт. Цивільна авіація має великий парк швидкісних літаків та виконує значну частину перевезень пасажирів на далекі відстані як усередині країни, так і регулярно здійснює авіазв’язки з 38 країнами світу [8, с. 228]. Таке твердження має неабиякі підстави, адже протягом зазначених років парк цивільної авіації збільшився не тільки первістками реактивної техніки (Ту-104, Іл-18, Ан-10, Ан-12), але й такими прогресивними новинками як, Ту-114, Ту-124, Як-40 та Ан-24.

Подальшого розвитку цивільна авіація набула у другій половині 1960-х рр. Значна кількість аеропортів були забезпечені аеронавігаційними установками, що значно покращило умови польотів. Результати 1950 – 1960-х рр. засвідчили отримання значного та якісного розвитку цивільної авіації країни.

Висновки

У результаті дослідження було висвітлено історичну роль ВО «Моторобудівник» та ЗМКБ «Прогрес» у становленні Аерофлоту України в 1950 – 1960-х рр. Хронологічні межі проблеми можна розділити на два періоди:

- 1950-ті рр. – цивільна авіація післявоєнних років та початок застосування реактивної техніки;

- 1960-ті рр. – початок технічного прогресу та масових пасажирських перевезень.

Запорізькі авіадвигунобудівники в цей час тісно співпрацюють з такими відомими світу конструкторами літальних апаратів, як О. К. Антонов, С. В. Іллюшин та О. С. Яковлєв. Протягом досліджуваного періоду були створені та відправлені до Аерофлоту України загальновідомі літаки Ан -10, Ан-12, Іл-18, Ан-20, Ан-24 та Як-40. Кожен з них у своєму роді унікальний, але неможливо уявити їх існування без авіадвигунобудівного комплексу Запоріжжя. Саме його конструктори та працівники розробили і втілили в життя двигуни, які стали серцем літаків цивільної авіації УРСР та СРСР в цілому.

У радянський період Україна неодноразово переживала кризу, яка має місце і в наші часи. Досвід, який ми отримали протягом ХХ століття, демонструє, що оманливе твердження можливості отримання успіху, використовуючи природні ресурси, є хибним. Ставку потрібно робити на розвиток наукового і технічного потенціалу країни, до якого відносяться як літакобудування, так і авіадвигунобудування. Тим більше, що з огляду на історію розвитку цивільної авіації СРСР, левова частина існуючого в ті часи парку була вироблена на українських підприємствах.

 

Література:

1. Беззубцев-Кондаков А. Е. Удачу нести на крыле: очерки истории ОАО «Мотор Сич» / А. Е. Беззубцев-Кондаков. – М., 2007. – 542 с.

2. Савин В. С. Авиация в Украине: очерки истории / В. С. Савин. – Х., 1995. – 264. с.

3. Виленский Ю., Муравьёв Ю. Александр Ивченко: авиация и личность / Ю. Виленский, Ю. Муравьёв. – К., 2003. – 272 с.

4. Макаров Р. Н. Авиация и профессиональная подготовка лётчика. История авиации / Р. Н. Макаров. – Кировоград., 2010. – 860 с.

5. Федосеев П. Н., Черненко К. У. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК / П. Н. Федосеев, К. У. Черненко. – М., 1971, Изд. 8, Т. 6. – 528 с.

6. Ляховецкий М. Б. Крылья республики / М. Б. Ляховецкий. – К., 1973. – 175 с.

7. Авиационный двигатель АИ-14Р. Техническое описание. – М., 1961. – 126 с.

8. Логинов Е. Ф. Гражданская авиация СССР 1917 - 1967 / Е. Ф. Логинов. – М., 1968. – 319 с.

References:

1. Bezzubcev-Kondakov A. E. Udachu nesty` na krыle: ocherky` y`story`y` OAO "Motor Sy`ch" / A. E. Bezzubcev-Kondakov. – M., 2007. – 542 s.

2. Savy`n V. S. Avy`acy`ya v Ukray`ne: ocherky` y`story`y` / V. S. Savy`n. – X., 1995. – 264 s.

3. Vy`lensky`j Yu., Murav`ёv Yu. Aleksandr Y`vchenko: avy`acy`ya y` ly`chnost` / Yu. Vy`lensky`j, Yu. Murav`ёv. – K., 2003. – 272 s.

4. Makarov R. N. Avy`acy`ya y` professy`onal`naya podgotovka lёtchy`ka. Y`story`ya avy`acy`y` / R. N. Makarov. – Ky`rovograd., 2010. – 860 s.

5. Fedoseev P. N., Chernenko K. U. KPSS v rezolyucy`yax y` resheny`yax sъezdov, konferency`j y` plenumov CzK / P. N. Fedoseev, K. U. Chernenko. – M., 1971, Y`zd. 8, T. 6. – 528 s.

6. Lyaxoveczky`j M. B. Krыl`ya respubly`ky` / M. B. Lyaxoveczky`j. – K., 1973. – 175 s.

7. Avy`acy`onnыj dvy`gatel` AY`-14R. Texny`cheskoe opy`sany`e. – M., 1961. – 126 s.

8. Logy`nov E. F. Grazhdanskaya avy`acy`ya SSSR 1917 - 1967 / E. F. Logy`nov. – M., 1968. – 319 s.

Поиск по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.