д. т. н., проф., Демчина Б. Г., Литвиняк О. Я. ДОСЛІДЖЕННЯ НА ЗГИН КОРОТКИХ ЗБІРНО-МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БЕЗАВТОКЛАВНОГО ПІНОБЕТОНУ

д. т. н., проф., Демчина Б. Г., Литвиняк О. Я.

Національний університет «Львівська політехніка»

Дослідження на згин коротких збірно-монолітних залізобетонних плит перекриття із використанням безавтоклавного пінобетону

Розвиток будівництва та високі вимоги сьогодення щодо енергоощадності та екологічності вимагають застосування при спорудженні будівельних конструкцій таких матеріалів, які мають високі теплоізоляційні властивості. До цих матеріалів можна віднести ніздрюваті бетони, тобто пінобетони, газобетони та інші. Однак, вважаємо, що використовувати ці матеріали у будівництві варто не тільки як теплоізоляційні, але й як конструкційно-теплоізоляційні. Таке застосування є можливим у випадку, коли в одній конструкцій будуть використовувати матеріали, що мають різні властивості, однак, у поєднанні вони утворять конструкцію, яка буде мати ряд переваг у порівнянні із традиційними. Вважаємо, що таку конструкцію можна утворити, поєднуючи властивості важкого бетону, безавтоклавного пінобетону та стержневої арматури.

На даний час дуже широко проводяться різноманітні дослідження щодо використання пінобетону. Наприклад, в Україні, проводили дослідження фізико-механічних характеристики безавтоклавного пінобетону [1], дослідження щодо використання безавтоклавного пінобетону у конструкціях перекриття [2], а також дослідження застосування пінобетону у дорожньому будівництві [3]. У той же час, у світі, проводили дослідження механічних властивостей пінобетону [4], дослідження щодо економічної перспективи та переваг застосування легких бетонів у будівельних конструкціях [5] та ін.

У даній роботі у межах постановки задач, що описані у [2], розглядаються експериментальні дослідження на згин коротких збірно-монолітних залізобетонних плит перекриття з використанням безавтоклавного пінобетону. Короткі збірно-монолітні залізобетонні плити перекриття з використанням безавтоклавного пінобетону - це плити перекриття, що складаються із двох шарів бетону із армуванням, нижній шар – важкий бетон, верхній шар - суцільний безавтоклавний пінобетон. Армування конструкції плити було виконано просторовим арматурним каркасом у вигляді тригранної призми, що однією гранню була розташована у шарі важкого бетону. Розміри плит становили BxHxL = 500х200х2100 мм. Дослідні зразки плит були виконані у кількості чотирьох штук та поділені на дві серії: а) серія І – плити марок ПК-7 та ПК-8 - пінобетон проектної марки D800 із армуванням поліпропіленовою фіброю; б) серія ІІ - плити марок ПК-9 та ПК-10  - пінобетон проектної марки D1000 без армування поліпропіленовою фіброю. Дослідні плити випробовувалися на згин як балки на двох опорах, шарнірно рухомій та шарнірно нерухомій. Навантаження на плити прикладалося у третинах прольоту ступенями. Величина однієї зосередженої сили становила 0,5 кН.

Руйнування дослідних зразків пройшло по нормальному перерізу, тобто у зоні дії максимального моменту. Характеристики руйнування дослідних плит наведені у табл. 1.

Таблиця 1

Характеристики дослідник плит та результати їх випробувань

Марка плити

Значення руйнуючого навантаження плити , кН

Середнє значення руйнуючого навантаження , кН

 

ПК-7

26

28,5

1,96

ПК-8

31

ПК-9

60

56

ПК-10

52

 

Орієнтуючись на проведені експериментальні дослідження можна зробити наступні висновки:

- пропонуємо використовувати короткі збірно-монолітні залізобетонні плити перекриття із використанням безавтоклавного пінобетону у житловому будівництві;

- середні величини руйнуючих навантажень для плит марок ПК-7 та ПК-8 становили 28,5 кН, а для плит марок ПК-9 та ПК-10 - 56 кН. Розходження між цими значення становить 1,96 рази;

- руйнування дослідних плит відбулося по нормальному перерізі.

Література:

1. Волоцюга В.В. Визначення міцності пінобетону на розтяг за згину / В.В.Волоцюга, І.Б. Горніковська, Х.Б. Демчина // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2012. – № 742. – С. 42-47.

2. Демчина, Б.Г. Дослідження збірно-монолітних залізобетонних плит перекриття з використанням пінобетону / Б.Г. Демчина, О.Я. Литвиняк, О.В. Давидюк // Будівельні конструкції: міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць (будівництво). – Вип.74: в 2-х книгах. Книга 1. –  Київ: ДП НДІБК, 2011. – С.160 – 166.

3. Коваль П. М., Демчина Х. Б., Гладишев Г. М. Вплив армування пінобетонних взірців плит на їх несучу здатність при продавлюванні. // Дороги і мости: Зб. наук. пр.- Київ, 2008. – С. 123-129.

4. C.G. Puttappa. Mechanical Properties of Foamed Concrete / C.G. Puttappa, Rudresh, A. Ibrahim, K.U. Muthu, H.S Raghavendra // ICCBT 2008 - A - (43) – pp.491-500.

5. S. Kivrak. An economic perspective of advantages of using lightweight concrete in construction / S. Kivrak, M. Tuncan, M. I. Onur, G. Arslan, O. Arioz //31st Conference on OUR WORLD IN CONCRETE & STRUCTURES: 16 – 17 August 2006, Singapore.

Пошук по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.