Вимоги до оформлення

УМОВИ УЧАСТІ:

ЗАВАНТАЖИТИ ВСІ ВИМОГИ ОДНИМ ФАЙЛОМ

ЗАВАНТАЖИТИ ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

ЗАВАНТАЖИТИ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ

Матеріали направляютьсялише в електронному вигляді

 1. Робочі мови конференції -українська, російська, англійська.
 2. На електронну адресу:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. необхідно надіслати:
 3. Текст статті (з виконанням всіх вимог до оформлення,зразок дивіться нижче). (файл з розширенням doc)
 4. Заявка, окремим файлом (дивіться зразок оформлення нижче).(файл з розширенням doc)

 Відскановану копію документа про сплату оргвнеску. (файл може мати розширення pdf, jpg, png)

 Файли мають бути названі за прикладом: Стаття_Петренко; Заявка_Петренко; Квитанція_Петренко.

 1. Після надсилання матеріалів оргкомітетобов'язкововідповідає на Ваш лист підтвердженням про отримання матеріалів.
 2. 6.  Вартість публікації у збірнику  для учасників з України складає:

Вартість публікації у збірнику для учасників з України складає: 

об'єм від 3 до 7 стор. – 350 грн., 8 стор. – 380 грн. і т. д. (30 грн. за кожну наступну сторінку)

Оплата оргвнеску надсилається: на р/р 26003052747067 у ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК”, м. Київ, МФО 300711, ЗКПО 2766510047, одержувач ФОП Савченко Вікторія Анатоліївна. Призначення платежу: оргвнесок. Без ПДВ.

Для отримання додаткових збірників необхідно сплатити їх вартість у розмірі 67 гривень за кожний додатковий примірник, про що потрібно вказати у квитанції, що надсилається. Прохання додаткові примірники замовляти завчасно.

МАТЕРІАЛИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ ПРИЙМАЮТЬСЯ У ВИГЛЯДІ ТЕЗ ДОПОВІДІ АБО СТАТТІ.

Вимоги до оформлення:

Обсяг тексту:
· від 3 до 24 сторінок формату А4, включаючи ілюстрації та таблиці

Текст - шрифт Times New Roman;
Розмір шрифту 14;

Міжрядковий інтервал - 1,5;
Поля тексту - 20 мм з усіх боків;
Абзац - 10 мм;

НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ: підкреслювання в заголовках, підписах і надписах, автоматичні перенесення, література у вигляді кінцевих зносок, абзац пробілами, використання кольорових малюнків!

По рядках:

 • перший рядок сторінки тексту (верхній правий кут сторінки, шрифт Times New Roman , розмір шрифту 14) - Секція, підсекція,
  • 
  другий рядок сторінки тексту (по лівому краю сторінки, шрифтTimesNewRoman, розмір шрифту 14, напівжирний) - УДК (обов'язково); Визначити код УДК можна за посиланням http://teacode.com/online/udc/index.html
  • третій рядок сторінки тексту порожній;
 • четвертий рядок сторінки тексту (по центру сторінки, шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту 14, напівжирний, всі прописні) - назва тексту;
  п'ятий рядок сторінки тексту (по лівому краю сторінки, шрифтTimes New Roman, розмір шрифту 14, напівжирний) - ПІБ авторів (ТІЛЬКИ: прізвище + ініціали), науковий ступінь.
 • шостий рядок сторінки тексту (по лівому краю сторінки, шрифтTimesNewRoman, розмір шрифту 14) - місце роботи / навчання, країна, місто;
  • сьомий рядок сторінки тексту - порожній;
 • ЛИШЕ ДЛЯ ТЕКСТІВ У ВИГЛЯДІ СТАТТІ:перед основним текстом - анотація мовою тексту (не менше 50 слів), а також ключові слова через «,»

без « »; (вирівнювання по ширині сторінки, шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту 14, курсив)
анотація та ключові слова повторюються також нижче російською та англійською мовами. Перед кожною анотацією подається прізвище авторів + ініціали, назва статті, назва ВУЗу, назва країни, назва міста (дивіться зразок оформлення тексту статті)
• основний текст - по ширині, шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту 14;
• основний текст повинен містити Введення і Висновок;

 • Стандарт набору прізвищ та ініціалів: Петренко пробіл І. пробіл А.
 • абзаци позначати тільки клавішею "Enter", не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша "Tab").
 • при наборі слід вимкнути автоматичний "м'який" перенос (заборонені "примусові" переноси –  за допомогою дефісу).
 • після основного тексту статті - порожній рядок;
  • cписок літератури - «Література:» - по лівому краю, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14, напівжирний, (
  див.Зразок оформлення списку літератури)
 • ЛИШЕ ДЛЯ ТЕКСТІВ СТАТТІ«References:» - повторюється нижче «Література» англійською мовою (якщо джерело було видано англійською мовою) або в транслітерації (якщо джерело було видано тільки українською чи російською мовою); Для транслітерації україномовного тексту рекомендуємо використовувати сайт:http://translit.kh.ua/?tkpnДля транслітерації російськомовного текстурекомендуємо використовувати сайт: http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html
 • Посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56–59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою.

 • Всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела.
 • Всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела.
 • Назви праць у списку літератури розташовуються в порядку цитування.

Оформлення малюнків, таблиць, формул:

 • Обтікання Малюнка повинно бути «В тексті»: (в меню MSWord: Формат малюнка / Положення / Обтікання / У тексті).
 • Блок-схеми повинні бути єдиним малюнком або об'єкти схеми - об'єднані: (у меню MSWord: виділити Малювання / Групувати)
 • Рис.1 «назва» - під малюнком, по центру, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, напівжирний
 • посилання по тексту - (рис.1)
 • «Таблиця» - по правому краю, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, напівжирний.
 • назва таблиці - по центру, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, напівжирний
 • посилання по тексту - (табл.1)
 • формули можуть бути оформлені у MS Equation 3.0 - по центру, праворуч номер формули (1)
 • посилання по тексту - (1)
 • розмір шрифту на малюнках, графіках, діаграмах, таблицях - 12 або 14Times New Roman.
 • кількість табличного матеріалу повинна бути доречною. 
 • Рисунки, виконані у  MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним об’єктом. Статті з кольоровими рисунками НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо.

Всі виникаючі питання пишіть на e-mail: intkonf@gmail.com

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

Економіка

УДК: 351.82:338.439.02

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

кандидат економічних наук, Тернавська І. Б.

Уманський національний університет садівництва, Україна, Умань

Анотація ... (5 рядків тексту)

Ключові слова ... (5 слів або словосполучень)

Текст …

Висновки…

 Література:

 1. Малік М. Й. Державне регулювання сектору економіки в дослідженнях вітчизняних вчених / М. Й. Малік, Ю. О. Лупенко // Економіка АПК. — 2009. — № 10 — С. 153–158.
 2. Борщ А. Г. Бюджетна підтримка аграрного сектору в умовах трансформаційних процесів в економіці України / А. Г. Борщ // Економіка АПК. — 2009. — № 2 — С. 111–116.
 3. ( не менше 5 посилань)

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Економіка

УДК: 351.82:338.439.02

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

кандидат економічних наук, Тернавська І. Б.

Уманський національний університет садівництва, Україна, Умань

Обґрунтовано основні заходи та механізми державної політики продовольчого забезпечення. Вивчено головні проблеми гарантування продовольчої безпеки країни. … (не менше 50 слів)

Ключові слова: продовольча безпека, регулювання, державна підтримка, сільське господарство, продовольство, ринок. (не менше 5 слів або словосполучень)

кандидат экономических наук, Тернавская И. Б. Государственная политика продовольственного обеспечения / Уманский национальный университет садоводства, Украина, Умань

Обоснованы основные мероприятия и механизмы государственной политики продовольственного обеспечения. Изучены основные проблемы обеспечения продовольственной безопасности страны.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, регулирование, государственная поддержка, сельское хозяйство, продовольствие, рынок.

PhD in Economic, I. Ternavska  The state policy of food security / Uman National University of Horticulture, Ukraine, Uman

The basic steps and mechanisms of state policy of food security. Study of the main problems of food security . The necessity of state support for agriculture today. Argued the feasibility of developing and implementing food safety strategy…

Key words: food security, management, government support, agriculture, food, market.

Вступ. В періоди позитивної динаміки розвитку економік, як правило, домінували настанови щодо невтручання держави в економічні процеси, а при настанні чергової фази – рецесії виробництва, особливо з ознаками стагфляції, їх змінювали діаметрально протилежні погляди, які доводили необхідність активного втручання держави у процеси сталого відтворення економіки [1, с. 153]. В усьому світі держави впливають на агропродовольчий комплекс, ринок сільськогосподарської продукції та продовольство. Проте, способи та інструменти такого впливу відрізняються залежно від цілей, що мають бути досягнені за допомогою такого регулювання. …

 

 

 

 

 

 


Рис. 1. Схема…….

Таблиця 1

Назва таблиці…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Висновки

Література:

 1. Малік М. Й. Державне регулювання сектору економіки в дослідженнях вітчизняних вчених / М. Й. Малік, Ю. О. Лупенко // Економіка АПК. — 2009. — № 10 — С. 153–158.
 2. Борщ А. Г. Бюджетна підтримка аграрного сектору в умовах трансформаційних процесів в економіці України / А. Г. Борщ // Економіка АПК. — 2009. — № 2 — С. 111–116.

3.

4.

 1. ( не менше 5 посилань)

References:

повторюється «Література» англійською мовою (якщо джерело було видано англійською мовою) або в транслітерації (якщо джерело було видано тільки українською чи російською мовою).

 1. Malik M. Y. Derzhavne rehulyuvannya sektoru ekonomiky v doslidzhennyakh vitchyznyanykh vchenykh / M. Y. Malik, Yu. O. Lupenko // Ekonomika APK. — 2009. — № 10 — S. 153–158.
 2. Borshch A. H. Byudzhetna pidtrymka ahrarnoho sektoru v umovakh transformatsiynykh protsesiv v ekonomitsi Ukrayiny / A. H. Borshch // Ekonomika APK. — 2009. — № 2 — S. 111–116.

3.

4.

5.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ:

 • 1. Прізвище, ім'я, по-батькові
 • 2. Вчений ступінь, звання (якщо є)
 • 3. Повна назва заклада - місце роботи або навчання кожного автора в називному відмінку, країна, місто. Якщо всі автори статті працюють в одному закладі, можна не вказувати місце роботи кожного автора окремо.
 • 4. E-mail кожного з авторів
 • 5. Кореспондентська поштова адреса з ПІБ отримувача для відправки матеріалів (одна на всіх авторів)

Формат подання адреси:

ПІБ отримувача

(якщо збірник відправляється на ВУЗ, то окрім ПІБ вказується назва ВУЗу та кафедри або відділу)

вулиця, номер будинку, номер квартири

місто, (селище), область

поштовий індекс

 • 6. Телефон в міжнародному форматі набора (один на всіх авторів)
 • 7. Кількість збірників
 • 8. Розділ наук
 • 9. Назва статті

Please publish modules in offcanvas position.