Вєлієва Б. Т. КОМУНІКАТИВНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ

Вєлієва Бєсібє Тейфіхівна, студентка 3 курсу

 

Кримський інженерно-педагогічний університет

 

КОМУНІКАТИВНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ

 

У зв'язку з розвитком прагматичного підходу у мовознавстві, зокрема теорії мовленнєвих актів, посилився інтерес до механізмів спілкування за допомогою мови, до його комунікативної функції. В орбіту уваги лінгвістів потрапили процеси безпосередньої реалізації мовної системи і норми на практиці. Стало ясно, що при функціонуванні мови у спілкуванні реалізується не якась абстрактна норма або система, а ті їх варіанти, які представлені у говорять, слухають, читають і пишуть в повсякденному спілкуванні [2].

 

Центральним поняттям лінгвістичної прагматики, а разом з нею і методики, стала комунікативна ситуація, що включає всі перелічені та інші фактори, що впливають на характер, цілі та способи спілкування. Це спричинило за собою справжній переворот у методиці викладання мов, а саме, до вироблення та становленню комунікативного підходу, метою якого стало навчання спілкуванню на іноземній мові, наближене за своїми якостями і характеристиками до того, як користуються даними мовою його носії[1].

 

Оскільки всі операції з мовою розуміються в руслі прагматичної теорії як дію, методична система комунікативного підходу розглядає і процес навчання як дію, вироблене з мовою і мовою. Звідси випливає, що дана методична концепція передбачає велику активність учнів і завантаження максимальної кількості каналів прийому інформації як передумову успішного запам'ятовування і подальшого використання мовної інформації.

 

Поняття комунікативної ситуації переймається методикою як явище, що визначає логіку пред'явлення матеріалу на сторінках підручника і на уроці. Всі вправи комунікативного підходу так чи інакше пов'язані з необхідністю відтворення ситуації реального спілкування, засвоєння її параметрів і розвитку навички перенесення засвоєного матеріалу на всі схожі ситуації. Звідси сплеск інтересу до різноманітних діалоговим вправ, ситуацій рольового спілкування, рольових ігор, симуляція реальної комунікації [4]. 

 

Безумовно, така активна практика базується на мовному матеріалі - лексиці і граматиці. Вибір матеріалу здійснюється з чисто практичних міркувань. Відомо, наприклад, що будь-який традиційний підручник іноземної мови має в основі своєї структури параграф (unit, Lektion і т. п.) і відповідну йому тему.

 

Комунікативно-орієнтовані навчальні посібники частково долають ці традиції. Нове полягає в тому, що за основу, на якій вибудовується «параграф», береться не «тема» (сім'я, їжа, школа і т.д.), а мовленнєвий намір (що я хочу сказати / написати). Мовленнєвий намір, наприклад: запитувати інформацію, звернутися з питанням / проханням, висловити подяку, - приводиться у відповідність з можливими комунікативними ситуаціями, в рамках яких необхідно вміти реалізувати подібне мовленнєвий намір. Так виникає співвідношення: намір - ситуація. Однак оскільки один і той же намір може бути в рамках однієї і тієї ж ситуації виражене по-різному (більш-менш ввічливо, на літературній мові або на жаргоні, більш складно або більш просто в мовному відношенні), пара «намір - ситуація» доповнюється компонентою «мовні / мовленнєві засоби». Передбачається, що всі альтернативні можливості не можуть бути засвоєні відразу, в рамках «одного параграфа» [3].

 

Таким чином, мовленнєвий намір зумовлює вибір як самих ситуацій, так і лексичних та граматичних засобів, необхідних для вирішення проблеми спілкування «тут і зараз» [2]:

 

  1. Поставлена ​​мета навчання спілкуванню «як у житті» визначає ще цілий ряд моментів, надзвичайно важливих в комунікативній методиці. 
    Реальні ситуації спілкування пов'язані не тільки з «вимовними» текстами, але і з іншими знаковими системами (дорожні знаки, піктограми і т. п.) та друкованими текстами (реклама, анкети, меню, розклад поїздів та ін.) Ці тексти включаються в процес навчання з метою оперування з ними в контексті запропонованих ситуацій. Отже, паралельно з вивченням власне іноземної мови ми вивчаємо те, що оточує носіїв цієї мови в їхньому повсякденному житті, вчимося працювати з цими типами текстів - заповнюємо справжні анкети, вибираємо маршрути поїздок за справжніми розкладів поїздів, читаємо справжні оголошення з газет. Пізнання життя в країні мови, що вивчається йде «природним шляхом» в ході процесу навчання іноземної мови. Ця концепція отримала назву інтегрованого країнознавства. 

  2. У рамках комунікативної ситуації ми виступаємо не тільки як говорять, але і як ті, хто слухає. Теза про те, що без слухання немає говоріння, веде до усвідомлення необхідності розвитку не тільки умінь говоріння, а й умінь слухання (аудіювання) за допомогою спеціальної системи вправ і автентичних аудіоматеріалів (оголошення по радіо, радіореклама, радіоп'єси, інформація з автовідповідача і т. д.) [1]

 

Незважаючи на те, що даний підхід міцно утвердився в методиці викладання, він не залишився застиглою системою. З часом в комунікативну методику були внесені корективи, що враховують критику, якій вона піддавалася на перших етапах свого існування. 

Література:

  1. Гез М. І. Методика навчання іноземних мов у середній школі / М. І. Гез // М., 1982

  2. Ніколаєва С. Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах [ Електронний ресурс ]/С. Ю. Ніколаєва // Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/660940/

  3. Палмер Г. Усний метод навчання іноземних мов Г. Палмер // М., 1960.

  4. Шейлз Д. Комунікативність у навчанні сучасних мов. [Рада з культурного співробітництва. Проект № 12 «Вивчення та викладання сучасних мов для цілей спілкування».] / Д. Шейлз // Рада Європи Прес, 1995. 

Пошук по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.