Шликов Р. Р. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Шликов Руслан Русланович
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, м. Миколаїв
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Постановка проблеми. Міжбанківська конкуренція внаслідок поляризації банківського капіталу та ресурсів розподілена між окремими сегментами ринку капіталів: великі банківські установи зосереджуються на інтегрованому проведенні операцій на фінансових ринках, корпоративному обслуговуванні, а менші, маючи незначний потенціал, — на малому бізнесі та дрібномасштабних вкладеннях. Проте основним об'єктом банківської конкуренції для всіх вітчизняних банків є боротьба як за збереження наявних клієнтів і надання їм нових банківських послуг, так і за залучення нових. Досягнення цього неможливе без проведення ефективної асортиментної політики та розширення спектру банківських послуг.
Аналіз досліджень і публікації. Дослідженнями питань розвитку маркетингової діяльності банків займались і займаються багато вітчизняних вчених, зокрема М.Д. Алексеєнко, А.М. Мороз, О.В.Васюренко, А.П. Вожжов, О.В. Дзюблюк, О.Д. Заруба  та ін. Однак сучасні тенденції розвитку діяльності комерційних банків потребують додаткових досліджень.
Метою публікаціє є розкриття сучасних тенденцій розвитку маркетингової діяльності комерційного банку.
Основні результати дослідження. Створення та розвитку широкого спектра послуг банків, які надають клієнтам (фізичним та юридичним особам) виходить з ряді основних передумов: формування стратегії банку, визначення ефективності, концепція, продаж послуг, дослідження ринку, кадрову політику та інших.
Особливості маркетингу банківській сфері обумовлені специфікою банківської продукції. У нашій економічної літературі термін «банківська продукція» виник процесі початку ринкової економіки. Під ним мається на увазі будь-яка послуга чи операція, досконала банком.
Реалізація товарів та послуг – найважливіше завдання у діяльності будь-якого підприємства, працював у умовах ринку. Метою політики керівництва банку та банківської діяльності усіх її служб є залучення клієнтури, розширення сфери збуту послуг і завоювання ринку, зростання одержуваної прибутку.
Кожен банківський працівник і грамотний спеціаліст повинен знати основні засади маркетингу, щоб постійно застосовувати її у своїй роботі.
Фінансовий ринок, як і будь-який інший, вимагає маркетингового підходу. Банківський маркетинг займається дослідженням ринку, оцінкою власної позиції банку над ринком, розробкою маркетингової стратегії з просування ринку свого товару.
Досягнення успіху банки повинні застосовувати нові роботи. Але як ухвалити рішення про початку нової діяльності, необхідно все проаналізувати (досліджувати ринок) і спланувати (розробити маркетингову стратегію). Фінансовий ринок, як і будь-який інший, вимагає маркетингового підходу. Банківський маркетинг займається дослідженням ринку, оцінкою власної позиції банку над ринком, розробкою маркетингової стратегії з просування ринку свого товару.
Банківський маркетинг можна з'ясувати, як пошук і освоєння використання банком найвигідніших ринків банківських продуктів із урахуванням від реальних потреб клієнтури [1].
Дослідження ринку – це "базовий елемент банківського маркетингу. Основними інструментами маркетингового дослідження є: аналіз ринку України і вивчення власних можливостей банку.
Досягнення успіху банки повинні застосовувати нові роботи. Але як ухвалити рішення про початку нової діяльності, необхідно все проаналізувати (досліджувати ринок) і спланувати (розробити маркетингову стратегію). Фінансовий ринок, як і будь-який інший, вимагає маркетингового підходу. Банківський маркетинг займається дослідженням ринку, оцінкою власної позиції банку над ринком, розробкою маркетингової стратегії з просування ринку свого товару.
Банківський маркетинг можна з'ясувати, як пошук і освоєння використання банком найвигідніших ринків банківських продуктів із урахуванням від реальних потреб клієнтури [2].
Дослідження ринку – це "базовий елемент банківського маркетингу. Основними інструментами маркетингового дослідження є: аналіз ринку виробництва і вивчення власних можливостей банку.
Аналіз ринку є з'ясування ринкової ситуації та можливість збуту на момент. Його основні завдання – визначити конкурентну позицію банку над ринком і започаткувати його сегментацію [3].
Конкурентна позиція – це положення, де він чи іншого банк займає на ринки збуту відповідно до результатами своєї діяльності, соціальній та відповідності зі своїми перевагами та недоліками проти іншими кредитними інститутами.
За підсумками дослідження ринку нафтопродуктів та власних можливостей банку можна розробити маркетингову стратегію – стратегію, що дозволить банку отримати щось від надання своєї послуги максимального прибутку.
Маркетингова стратегія – це формулювання довгострокової (стратегічної) цілі з просуванню свій послуги ринку й визначення шляхів її досягнення. Кажучи образно, маркетингова стратегія є шлях між банком і ринком, і зажадав від того, наскільки прямим і широким виявиться був цей шлях, залежить, наскільки інтенсивним буде зростання доходів, одержуваних банком цьому ринку.
Для вибору маркетингової стратегії банк може скористатися вже розробленими світової економічної наукою та практикою від підходами до формулювання стратегії.
У основі сучасного банківського маркетингу лежить стратегія максимального задоволення потреб клієнтів, яка, своєю чергою, призводить до до істотного підвищення рентабельності діяльності банків.
Висновки. Банківський маркетинг як вчення про проведення маркетингової діяльність у банку звернений на клієнта. Специфіка банківського маркетингу багато чому визначається взаємовідносинами з клієнтами банку.
 «Клієнтська» частина специфіки банківського маркетингу є важливим частиною особливостей застосування маркетингу в комерційному банку. Отже, можна дійти невтішного висновку про важливість клієнтів банку як елемента банківського маркетингу.
Важливість клієнтів підтверджено і тим, що у банках окремим структурним підрозділом є «управління маркетингу і зв'язку з клієнтурою». Швидко ростучі банки, які у своєї діяльності новітні досягнення науку й техніки, як окремих структурних підрозділів мають управління маркетингу, у якому складовою частиною входить відділ роботи з клієнтами. Але такі приклади поодинокі.
Література:
1. Уткін,Э.А. Банківський маркетинг /Э.А. Уткін. -М.:Инфра-М, 1995. –304 с.
2. Зубченко,Л.А. Нові тенденції у розвитку банківського маркетингу /Л.А. Зубченко // Маркетинг у Казахстані.- 2001.- №3.- С.11-29.
3. Шкарівська, С.І. Маркетингові стратегії управління філією комерційного банку/ С.І. Шкарівська // Маркетинг у Росії  – 2009. – № 6.- С.56-62

Пошук по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.