Кірічук Т. І. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

магістрант факультету соціології і права

Кірічук Тетяна Іванівна

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

Зв’язки з громадськістю в діяльності місцевих органів влади - це дієвий механізм налагодження комунікацій та співпраці між владними структурами і соціальними групами територіальних громад з метою надання якісних адміністративних послуг для населення. Найбільш важливим аспектом PR завжди залишається особистий контакт членів і співпрацівників місцевого органу влади з громадськістю, яка їх обрала і якій вони зараз служать.

Вдосконалення організації зв’язків з громадськістю в місцевих органах влади дасть змогу створити ефективний механізм вирішення багатьох проблем, що виникають у стосунках між владою та громадянами, подолати відчуженість між ними.

Досліджуючи PR в системі місцевих органів влади Серант А.Й. прийшов до висновку, що основними принципами організації зв’язків з громадськістю є системність, цілісність, адресність, адекватність, планування та прогнозування, технологічна гнучкість, взаємна доповнюваність, достовірність, двостороння системна комунікація, підконтрольність та публічність.

Системність визначає, що діяльність працівників служб зв’язків з громадськістю не зводиться до набору пов’язаних між собою прийомів, методів і процедур взаємодій з громадськістю, а являється саме системою. І навпаки, розбіжність цілей і засобів через неспівпадання економічних, правових, політичних і технологічних регуляторів зв’язків з громадськістю не дозволяє досягнути необхідних результатів.

Цілісність формує спільне бачення громадськості і місцевих органів влади проблематики регіону, і виробляється єдиний напрямок реалізації його вирішення.

Адресність конкретизує напрямок діяльності місцевих органів влади, з якими саме групами громадськості необхідно їм працювати і в якій послідовності.

Адекватність - це відповідність структури зв’язків з громадськістю предмету і технології її діяльності щодо поставленої цілі. Необхідно відзначити здатність служб до прогнозу, розробки випереджаючої моделі дій і обліку тих змін, які виникають при взаємодії з громадськістю.

Планування та прогнозування – це робота органів влади щодо планування і прогнозування їхньої взаємодії з громадськістю, конкретизуються групи, з якими саме працювати і в якому напрямку, визначаються їхні можливості до співпраці.

Технологічна гнучкість повинна враховувати те, що імовірність змін при взаємовідносинах з громадськістю дуже висока, в самій структурі служби зв’язків з громадськістю повинна бути передбачена можливість технологічного переоснащення (кадри, матеріально-технічне обладнання, фінанси, виробничі ресурси тощо).

Взаємна доповнюваність характеризується спільними зусиллями громадськості і місцевих органів влади вирішувати наболілі питання, спільно доповнюючи один одного і співпрацюючи разом, не виокремлюючи вкладу кожного.

Достовірність полягає в наданні достовірної інформації громадськості місцевими органами влади про стан справ в регіоні, не дивлячись на те, що інформація, яка подається, може бути як позитивною так, і негативною.

Двостороння системна комунікація – це взаємний обмін інформацією між місцевими органами влади і різними верствами населення про соціально-економічний стан регіону, його проблеми і перспективи, шляхи їх вирішення. Здатність служб зв’язків з громадськістю систематично інформувати населення і отримувати від нього зворотну реакцію на зміни, які відбуваються в даному населеному пункті.

Підконтрольність – це здатність громадськості проводити контроль за діяльністю місцевих органів влади у вирішенні ключових проблем, які у них існують. Служба зв’язків з громадськістю місцевих органів влади зобов’язана надавати інформацію про хід виконання цих проблем.

Публічність – це звіт місцевих органів влади перед громадськістю про виконання плану соціально-економічного розвитку регіону. Звіт необхідно проводити публічно один раз в півріччя. Складається він різними структурами місцевих органів влади, а структурується в єдине ціле службою із зв’язків з громадськістю [1].

На нашу думку для того, щоби діяльність місцевих органів влади була спрямована на розвиток взаємовигідних зв’язків з громадськістю, необхідно забезпечити широке і адекватне інформування останньої, організувати ефективний зворотній зв’язок з тими групами, що інформуються, та залучати громадськість до участі в процесі обговорення і прийняття рішень, які пов’язані з інтересами різних соціальних груп.

Література:

1. Серант А.Й. Організація зв’язків з громадськістю в державних установах. – К.: Вісник УАДУ, 2000. - №2. – С. 428-434.

Пошук по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.