к. т. н., Буханцова Л. В. ПРОГРАМА «CHOICE» ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИБОРУ ШВЕЙНИХ НИТОК

к. т. н., Буханцова Л. В.

 

Хмельницький національний університет

ПРОГРАМА «CHOICE» ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИБОРУ ШВЕЙНИХ НИТОК

Якість швейних виробів багато в чому визначають надійністю і довговічністю швів, властивості яких, у свою чергу, залежать від характеристик використаних швейних ниток.

На даний час асортимент швейних ниток значно розширився. Вітчизняні і зарубіжні виробники пропонують швейні нитки різної структури і сировинного складу. Проте, проблема конфекціонування матеріалів з метою отримання надійних ниткових з'єднань як і раніше залишається актуальною [1].

У процесі експлуатації швейні вироби піддають комплексній дії факторів, що викликають руйнування ниткових з’єднань виробу. При здійсненні людиною певних рухів відбувається зміна деяких фізичних розмірів її тіла, що характеризують динамічні прирощування окремих розмірних ознак. Зі збільшенням певної ділянки тіла відповідна їй ділянка одягу піддається деформації розтягу, а при зменшенні – деформації стиску чи згину. У першому випадку з’єднувальні шви, розміщені на цій ділянці, будуть знаходитись під руйнуючою дією розтягуючих і стираючих зусиль, а в другому – від згинаючих навантажень пакет одягу буде зминатись.

Таким чином, з’єднувальні шви і цілий ряд ділянок виробу витримує складний комплекс деформацій, різних як за величиною, так й за напрямком. Максимальні за величиною деформації сконцентровано у верхній частині плечового виробу на ділянках основних монтажних швів.

Якість і міцність ниткових з’єднань залежать від багатьох факторів, які поділяють на керовані, контрольовані та випадкові [2].

Забезпечення достатньої міцності ниткових з’єднань одягу досягають прогнозуванням їхнього розривального навантаження, враховуючи фактори впливу на цю характеристику. При створенні одягу необхідно забезпечити потрібну міцність всіх його з’єднувальних швів. Практично підбір ниток для виготовлення виробу ґрунтується на нормативно-технічних документах, кожен з них використовує різні критерії вибору та дає обмежену інформацію про властивості матеріалів, що з’єднують. Така методика підбору не враховує досить широкий на сьогодні асортимент швейних ниток і матеріалів для виготовлення одягу та їхнє функціональне призначення. Останнє є досить суттєвим недоліком, оскільки ниткове з’єднання, необхідне по міцності, забезпечує повною мірою захисну функцію виробу.

Інформаційну базу для автоматизованого вибору ниток сформовано на основі експериментальних даних дослідження міцності ниткових з’єднань, що мають різні параметри (лінійну густину або торговий номер, частоту строчки та кількість строчок у шві).

Ураховуючи можливість регулювання параметрів ниткових швів [3], за основні та керовані фактори вибрано такі: торговий номер ниток, частоту строчки і кількість ниткових швів. Вибрані параметри ниткових з’єднань дають можливість забезпечити їхню необхідну міцність та надійність під час експлуатації одягу.

Розроблена в середовищі Delphi, програма «CHOICE» передбачає автоматизований вибір необхідного торгового номеру ниток для з’єднання деталей одягу при зазначенні його параметрів (частоти строчки, кількості строчок у шві).

Програма «CHOICE» дозволяє також отримати значення розривального навантаження шва та відсоткове співвідношення розривальних характеристик ниткового з’єднання і матеріалу, що з’єднується.

Умовою відбору даних із масиву програми є нерівність, згідно якої міцність ниткового з’єднання повинна бути більшою чи рівною міцності тканини.

Робота користувача з програмою «CHOICE» починається при появі діалогового вікна. Користувачу потрібно ввести значення розривального зусилля матеріалу, що з’єднується, і натиснути кнопку "Вибрати”. Після обробки даних у графі "Результат” з’являється напис "Знайдено (к) рішень”. У іншому разі, тобто коли кількість рішень к=0, на дисплеї показано повідомлення "Програма не передбачає роботу з тканиною такої міцності”.

Нижче даного напису в сформовану таблицю автоматично заносяться вибрані з масиву дані. Далі при натисканні кнопки "Записати” проходить їхній запис до вказаного користувачем файлу.

Розроблена методика автоматизованого підбору ниток для виготовлення виробу вирішує ряд актуальних питань, серед яких – накопичення і корегування інформації, необхідної для процесу підбору ниток на виготовлення виробу; їхній підбір для виконання певних видів швів. Використання цієї методики у процесі виготовлення виробу зменшує трудомісткість операцій, пов’язаних із конфекціонуванням, дозволяє прогнозувати необхідну міцність швів та витрат ниток у процесі виготовлення виробу, забезпечує покращення якості ниткових з’єднань за рахунок урахування факторів, що впливають на їхню міцність.

Література:

  1. Погорелова М.Л. Влияние особенностей деформирования швейных ниток на свойства ниточных соединений / М.Л. Погорелова, О.А. Камилатова // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 2007. – №6. – С. 19 – 22.

  2. Кокеткин П.П. Механические и физико-химические способы соединения деталей швейных изделий. – М.: Легкая и пищевая промышленность. – 1983. - 200 с.

  3. Буханцова Л.В. Визначення впливу основних факторів на міцність ниткових з’єднань / Л.В. Буханцова, Н.В. Михайлова, А.А. Мичко // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. – № 1. Ч. 1 – С. 42 – 45.

Пошук по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.