Козьміна О. В., Ткаліч Я. І. ЗНАЧЕННЯ ЦИКЛІВ ДЕМІНГА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

УДК 658.012.32:658.56

 

ЗНАЧЕННЯ ЦИКЛІВ ДЕМІНГА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

Козьміна О. В., Ткаліч Я. І.

Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, бульвар Шевченка 460

У статті висвітлюється бачення Демінга щодо сучасного менеджменту, який дозволяє постійно підвищувати якість продукції, покращувати управління підприємством при одночасному зниженні витрат.

Ключові слова: принципи Демінга, якість.

 

Козьмина Е. В., Ткалич Я. И. ЗНАЧЕНИЕ ЦИКЛОВ ДЕМИНГА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА/ Черкасский государственный технологический университет, Украина, Черкассы, бульвар Шевченко 460

В статье высвечивается видение Деминга по современному менеджменту, который позволяет постоянно повышать качество продукции, улучшать управление предприятием при одновременном снижении затрат.

Ключевые слова: принципы Деминга, качество.

 

Kozmina O. V.,Tkalich Y. I. VALUE OF DEMINGS CYCLES FOR ENSURING QUALITY/ Cherkasy state technological university, Ukraine. Cherkasy, boulevard Shevchenko 460

Deming's views concerning modern management that allows permanently increase the products quality, improve administration while simultaneous decreasing costs are studied in this article.

Key-words: Deming's principles, quality.

 

Демінг сформулював свої принципи виходячи з потреб США, звертаючи увагу на ті моменти, які були мало розвинуті на той час. Він не приділяв увагу основам управляння, які були засвоєні американцями, але які так потрібні зараз в Україні. [1]

Принципи Демінга

1. Постійність цілей. Поставте перед собою ціль і будьте незмінно твердими і постійними в досягненні безперервного покращення продукції і послуг, розподіляючи ресурси таким чином, щоб забезпечити довгочасні потреби та цілі, а не лише одноразовий прибуток, для досягнення конкурентоспроможності, збереження підприємства і забезпечення людей роботою.

Як правило далекоглядних цілей немає, всі менеджери зайняті поточними проблемами. Постійність у протистоянні необхідним змінам, бажання діяти за стереотипами, що склалися. В Україні треба впровадити постійність змін на краще.

2. Нова філософія. Ми знаходимося у новій економічній ері початій у Японії. Ми не можемо більше вживатись зі звичайним рівнем затримок, помилок, дефектів у матеріалах, браку у роботі.

Нова філософія відсутня як на рівні держави, так і на рівні більшості компаній. Нема ідей трансформації. Треба вивчати філософію загальної якості (TQM) основу менеджменту, що веде до процвітання.

3. Покінчіть з залежністю від масового контролю. Знищить потребу у масових перевірках та інспекціях як способу досягнення якості, перш за все шляхом «встроювання» якості як у процесі виробництва, так і при виконанні закупівельних функцій.

Добре, але чім замінити інспекції? Статистичні методи не засвоєні, групи якості не застосовуються. Треба почати заміну інспекцій статистичними методами управління якістю, інженерів – через групи якості, вищих менеджерів – через клуби якості.

4. Покінчіть з практикою закупівлі за самою нижчою ціною. Покінчить з практикою оцінки та вибору постачальників за нижчою ціною на їх продукцію. Замість цього вимагайте підтверджень її якості. Намагайтесь отримувати всі поставки даного компоненту лише від одного виробника на основі встановлення довготривалих відносин взаємної лояльності та довіри. Ціллю є мінімізація спільних витрат, а не лише першо-початкових витрат.

В Україні ж проблеми закупок і поставок іншого характеру – поставки через багато-численних посередників, криміналізація хабарі, взаємозалік – як засіб перекачки доходів. Дуже рідко вимагають якості, не можуть впливати на постачальників. Немає реєстрів схвалених постачальників, не оголошуються тендери. [2]

5. Покращуєте кожний процес. Поліпшуєте постійно планування, виробництво, надання послуг. Постійне покращення: розробок, планування, поставок комплектуючих, обслуговування та покращення роботи обладнання, методів управління і організації, підготовку та перепідготовку кадрів – це найперший обов'язок керівництва.

Процес не мислення і підходи майже не розвинуті. Під процесами розуміють лише технологічні процеси. Статистичні методи майже не вживаються, можна сказати про статистичну неграмотність персоналуВ Україні потрібно заміщення там, де це можливо, систем Тейлора на системи Шухарта.

6. Введіть у практику підготовку і перепідготовку кадрів. Тобто сучасні підходи до підготовки всіх робітників, включно з керівниками і управляючими, щоб краще використати потенціал кожного. Щоб встигати за змінами потрібні нові навики і вміння.

Багато підприємств приділяють цьому велику увагу. Проблема – чому вчити і хто буде навчати. Програми навчань мають випадковий характер, не налаштовані на стратегічні цілі компанії. Небагато керівників підприємств розуміють, що навчання персоналу – хороші інвестиції.

7. Впровадьте «лідерство». Засвойте та введіть у практику лідерство як метод праці, що має на меті допомогу працівникам виконувати їх роботу краще. Керівники повинні забезпечити прийняття негайних заходів при отриманні сигналів про дефекти, несправне та розладнаному обладнання, поганих інструментах, нечітких робочих інструкціях та інших факторах, що погано впливають на якість.

Лідери є, але лише на вищому рівні, бо лідерство не вітають, більше того ген. директора вважають, що має бути лише один лідер, зрозуміло хто. Культура праці з даними Україні поки що не загрожує. Працювати з даними керівники не вміють, дані не збирають і не обробляють належним чином. Керування здійснюється на рівні інтуїції, поглядів, але ніяк не фактів.

8. Виганяйте страхи. Заохочуйте ефективні двосторонні зв'язки і використовуйте інші засоби для викоренення страхів, ворожості всередині організації, з тим щоб кожен міг працювати більш ефективно і продуктивно на добробут компанії.

Але людина без страхів ще не безпечніша, ніж та що боїться. Український тезис має звучати так: «Замініть страх перед керівником на роз’яснення цілей і задач, корпоративних цінностей, моралі, етичних правил поведінки; направте зусилля на створення корпоративної культури, заснованої на співпраці, повазі, довірі, ініціативі та творчості».

9. Зруйнуйте бар'єри. Зруйнуйте бар'єри між підрозділами, службами та відділами. Люди різних функціональних підрозділів повинні працювати однією командою з тим, щоб усунути проблеми, які можуть виникати з продукцією або послугами.

Однак, в Україні не бар'єри, а барикади, йдуть війни місцевого значення. Український тезис «зупинити війни між підрозділами, розібрати барикади, почати будувати шляхи якості спільними зусиллями. [3]

10. Відмовтесь від пустих лозунгів та призивів. Відмовтесь від плакатів, які вимагають від працівників без дефективної праці, нового рівня продуктивності, але нічого не кажуть про методи досягнення цих цілей. Такі заклики лише викликають ворожість.

Безглуздо звертатись до робітників, коли за все відповідає менеджмент і побудована ним система. Потрібно працювати з даними про якість продукції, тоді пусті лозунги зміняться на коректні та зрозумілі. Лозунги мають відображати цілі та задачі компанії, підрозділів, службовців. Так сам стиль 14 принципів Демінга близький до призивів.

11. Усуньте свавільні кількісні норми і завдання. Усуньте робочі інструкції і стандарти, які встановлюють виробничі норми, квоти для робітників і кількісні завдання для керівників. Замініть їх підтримкою і допомогою з боку вищих керівників, з тим щоб досягати постійних покращень в якості і продуктивності.

У нас з вимогами ще гірше, службовці постійно «б'ються» з менеджерами за межі норм та допусків, вони намагаються зробити їх м'якішими. Менеджери повинні перейти від примусового встановлення норм і вимог, до співпраці і допомоги робітникам, погоджуйте з робітниками цілі і завдання.

12. Дайте можливість робітникам пишатися своєю працею. Усуньте бар’єри, які обкрадають робітників і керівників, позбавляючи їх можливості пишатися своєю працею. Це передбачає, між іншим, відмову від щорічних атестацій і методів управління за цілями.

Добре, але по-перше, дайте їм працювати. Не змінюйте їм завдання, поки вони не виконали попереднє, не переставляйте їх з місця на місце. Забезпечте матеріалами, інструментами, «не ставте на шляху місцевого транспорту пусту тару».

13. Заохочуйте прагнення до освіти і самовдосконаленню.

Впровадьте енергійну програму освіти і підтримки самовдосконалення для всіх робітників. Організації потрібні не просто люди, а працівники, що вдосконалюються завдяки освіті. Джерелом успішного досягнення цілей та конкурентоспроможності є знання.

Добре, але спочатку самим менеджерам потрібно вчитись, бо їх безграмотність у питаннях менеджменту, може порівнятись лише з неграмотність конструкторів в маркетингу. Бажання вчитися в них буває дуже рідко, тому спонукання вчитися робітників небезпечне для менеджерів. Українські менеджери заохочуйте в собі бажання до самонавчання і самовдосконалення. Будьте прикладом для робітників.

14. Прихильність до справи підвищення якості і діюче вище керівництво. Ясно визначте непохитну прихильність керівництва до постійного підвищення якості та продуктивності і їх обов'язок приводити в життя всі вище приведені принципи. Керівництву недостатньо визнати свою вічну прихильність до підвищення якості, воно повинне ще знати, те в чому воно міститься, що вони мають зробити. Підтримки тут недостатньо, потрібні конкретні справи.

Адміністрація багатьох українських компаній, стаючи на шлях якості, вважає що достатньо публічно оголосити про прихильність до якості, а потім доручити створення системи якості інженерам з відділу якості або відділу стандартизації, хоч система якості до цих відділів немає майже ніякого відношення. В головному треба приєднатися до принципу Демінга.

Рішення будь-якої великої проблеми неможливо без ефективного керування, що припускає зосередження всього уваги та чинностей на основному напрямку. Весь досвід і потенціал науки, техніки, промисловості, вага знання й уміння працюючого населення варто направити на рішення самої невідкладної проблеми - підвищення якості, що задовольняє споживачів, і відповідно створення конкурентоспроможної продукції й послуг. У сучасних умовах у першу чергу це залежить від істотного вдосконалювання керування якістю, що нерозривно зв'язана в остаточному підсумку з підвищенням ефективності всього виробництва.

Домігшись поставленої мети, розглянувши цю тематику, можна зробити висновок: поліпшення системи якості і її елементів є об'єктивною необхідністю в умовах ринкової економіки. Якщо ця вимога ринкових відносин в умовах ринкової відносин залишити без уваги, то виникне небезпека настання негативних наслідків для всіх наших підприємств, економіки та матеріального благополуччя кожної людини. [4]

 

Література:

1. Момот О.І. Менеджмент якості та елементи системи якості. Навч.посібник Центр учбової літератури, 2007.

2. Скляренко В.К. «Економіка підприємства», М: ИНФРА-М, 2002

3. Маркетинг: конспект лекцій: Бендина Н.В. – М.: А-Пріор, 2007

4. www.aup.ru

References:

1. Momot O.I. Menedzhment yakosti ta elementy systemy yakosti. Navch.posibnyk Tsentr uchbovoi literatury, 2007

2. Skliarenko V.K. «Ekonomika pidpryiemstva», M: YNFRA-M, 2002

3. Marketynh: konspekt lektsii: Bendyna N.V. – M.: A-Prior, 2007

4. www.aup.ru

Пошук по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.