Бабенко І. С. АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ У ФОРМУВАННІ ПЛАНУ СІМЕЙНОГО БЮДЖЕТУ

УДК 519.854.2

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ У ФОРМУВАННІ ПЛАНУ СІМЕЙНОГО БЮДЖЕТУ

Бабенко І. С.

Національно технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ

 

У статті розглянуто важливість ведення бюджету родини у період економічної нестабільності та створення оптимального плану використання коштів. Описані негативні наслідки при нехтуванні формування бюджету сім’ї. Запропоновано математичне вирішення проблеми формування плану на основі «0-1» задачі пакування рюкзака. Побудовано математичну модель. Наведено метод гілок та меж для розв’язання задачі комбінаторного характеру. Представлено приклад застосування методу, по роботі зроблені відповідні висновки.

Ключові слова: планування, бюджет, фінанси, комбінаторна оптимізація, задача пакування рюкзака, метод гілок та меж

 

Бабенко И. С. Актуальность использования математических методов в формировании плана семейного бюджета / Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», Украина, Киев

В статье рассмотрено важность ведения бюджета семьи в период экономической нестабильности и создание оптимального плана использования средств. Описаны негативные последствия при пренебрежении формирования бюджета семьи. Предложено математическое решение проблемы формирования плана на основе «0-1» задачи упаковки рюкзака. Построено математическую модель. Представлен метод ветвей и границ для решения задачи комбинаторного характера. Представлен пример использования метода, по работе сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: планирование, бюджет, финансы, комбинаторная оптимизация, задача упаковки рюкзака, метод ветвей и границ

 

Babenko I. S. Topicality use of mathematical methods in the formation of plans the family budget/ National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Ukraine, Kiyv

The article deals with the importance of maintaining the family budget in the period of economic instability, and an optimal plan for the use of funds. Described the negative effects of neglecting the formation of the family budget. The mathematical solution to the problem of formation of the plan based on the "0-1" task of packing the backpack. Constructed mathematical model. Described a method of branches and borders to combinatorial problems. Described the example of using the method for the appropriate conclusions.

Keywords: planning, budget, finance, combinatorial optimization, knapsack problem, branch and bound

 

Вступ. Останнім часом більшість родин почали замислюватись над конструктивним переглядом сімейного бюджету, його оптимізації, відмови від не потрібних витрат. В наш час, особливо у період фінансової нестабільності країни, створення та планування сімейного бюджету є край необхідною мірою.

Сімейний бюджет – це головний принцип ведення фінансів в сім’ї. Бюджет охоплює витрати та доходи кожного з членів родини.

Також існує актуальність проблеми вивчення бюджету родини(його формування), тому що родинний бюджет – це частина бюджету країни. Він впливає на загальний економічний рівень країни.

Щоб правильно використовувати здобуті гроші, родина повинна доречно та правильно створювати сімейний план, з розумом підходити до кожної купівлі та відкладати гроші на майбутнє для запланованих бажань.

Сімейний бюджет складається з усіх видів та джерел доходів кожного з члена сім’ї. У пункті витрат повинно бути перераховано все необхідне та першочергове для родини: комунальні послуги, податки, харчування, користування міським транспортом. Сюди входять також заощадження на майбутній період.

Правильно складений бюджет є запорукою фінансової стабільності у сім’ї, створення спеціального сімейного фонду для купівлі певної одиниці товару у великому грошовому еквіваленті (квартира, автомобіль).

Виділяють наступні етапи ведення сімейного бюджету:

• постановка цілей;

• складання бюджету (фінансове планування доходів/витрат);

• ведення бюджету;

• аналіз бюджету (контроль план/факт)[1].

Саме другий етап вважається найголовнішим. На початку певного періоду родина збирається для фінансового планування бюджету. Головним є призначення усім майбутнім витратам певних пріоритетів(низький, середній, високий), тим самим родина формує план на певний проміжок часу.

Процес планування сімейного бюджету є довготривалим та потребує складних розрахунків. Розрахунок плану в сім’ї не містить в собі жодного математичного обгрунтування на даному етапі.

Отже, маємо наступні питання:

• Як розрахувати сімейний бюджет?

• Чи будуть відкидатись не оптимальні витрати сім’ї?

• Які математичні методи використати для цього?

Постановка задачі з формування сімейного бюджету. Розробка сімейного бюджету – це задача комбінаторної оптимізації, що полягає в розподілі доходів родини, між витратами, вважаючи, що кожна має пріоритет (корисність) і ціну. Задача вибрати затрати так, аби отримати максимальний сумарний пріоритет придбаних благ, за умови не перевищення доходів родини.

План витрат полягає в кращому наборі витрат родини, при яких забезпечується максимальний пріоритет(корисність), запланованих для придбання благ.

Збільшення корисної віддачі витрат за рахунок підвищення корисності придбаних благ в разі використання розрахованого бюджету.

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Babenko.doc

Пошук по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.