Мурашко М. В. ЗАСОБИ МОУШН-ДИЗАЙНУ В ВІДЕО-РЕКЛАМІ КОМП’ЮТЕРІВ ТА СМАРТФОНІВ

УДК 659.137.21

 

ЗАСОБИ МОУШН-ДИЗАЙНУ В ВІДЕО-РЕКЛАМІ КОМП’ЮТЕРІВ ТА СМАРТФОНІВ

Мурашко М. В.

Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна, м. Харків

 

Описана проблематика сучасної реклами смартфонів, комп’ютерів та планшетів. Визначено види рекламних відео для електронних пристроїв, в яких використовується моушн-дизайн. Також у статті був розглянутий новий метод стимульного диференціалу та його основні фактори, що впливають на глядача. Описано засоби та інструменти використання моушн-дизайну в рекламних відео. Описані інтерактивні проекти, що включають взаємодію глядача та моушн-дизайну. Визначено та згруповано основні засоби візуальної ефективності моушн-дизайну та аудиальні особливості в відеорекламі вищеозначених електронних пристроїв.

Ключові слова: моушн-дизайн, відеореклама, реклама, шрифт, анімація.

 

Мурашко М. В. Средства моушн-дизайна в видео-рекламе компьютеров и смартфонов / Харьковская государственная академия дизайна и искусств, Украина, г. Харьков.

Описанна проблематика современной рекламы смартфонов, компьютеров и планшетов. Определены виды рекламных видео для электронных устройств, в которых используется моушн-дизайн. Также в статье был рассмотрен новый метод стимульного дифференциала и его основные факторы, влияющие на зрителя. Описаны средства и инструменты использования моушн-дизайна в рекламных видео. Описанны интерактивные проекты, включающие взаимодействие зрителя и моушн-дизайна. Определены и сгруппированы основные средства визуальной эффективности моушн-дизайна и аудиальные особенности в видеорекламе вышеуказанных электронных устройств.

Ключевые слова: моушн-дизайн, видеореклама, реклама, шрифт, анимация.

 

Murashko M. V. Means of motion design in computers and smartphones commercials / Kharkiv state academy of design and art, Ukraine, Kharkiv

Described problems of modern advertising of smartphones, computers and tablets. The types of promotional videos for electronic devices that use Motion Design. Described the question about new stimulus differential method and its main factors that have influence on viewer. We describe the using of tools, equipment and Motion Design commercials. Described interactive projects, including audience interaction and Motion Design. Defined and grouped the main means of visual efficiency Motion design features and audio in commercials of electronic devices.

Keywords: motion design, commercials, advertising, print, animation.

 

Вступ

Постановка проблеми. Сучасні ринки характеризуються високим рівнем розвитку інноваційних електронних пристроїв: планшетні комп’ютери, смартфони, відео- та аудіопрогровачі, ноутбуки та ін. У таких умовах для визначення унікальної торгівельної пропозиції для споживачів, виробництва мають створювати динамічну та візуально ефективну рекламу. Вона має орієнтуватися не тільки на функціональні особливості електронного пристрою, а також має бути засобом зацікавлення глядача та задоволення потреб споживачів. Саме тому успішною буде вважатися така реклама, що поєднує у собі відео, аудіо та графіку, що допомагають увійти у зв’язок з глядачем.

Визначення галузі моушн-дизайну пропонують українські дослідники М. Опалєв і М. Мурашко: «Моушн-дизайн — самостійна галузь дизайну, спрямована на проектування об’єктів брендінгу та арт-об’єктів за допомогою прийомів і технологій комп’ютерної анімації, звукового дизайну і можливостей інтерактивності, де візуальні ефекти, розроблені на рівні графіки, доповнюють сюжет новим сенсом» [3]. Саме графіка є частиною сучасної проблематики, що актуалізує питання застосування моушн-дизайну у відео-рекламі для формування додаткових переваг та підвищення рівня конкурентоспроможності рекламного відео. Визначення таких засобів дизайну э актуальністю даного дослідження.

Мета статті. Метою даної статті є розгляд впливу моушн-дизайну на візуальну виразність сучасної реклами електронних пристроїв.

Аналіз попередніх досліджень та публікацій. У роботі були підібрані і класифіковані об'єкти дослідження. Потім був проведений аналіз засобів моушн-дизайну в відеореклами електронних пристроїв за останні п'ять років. Знайдено літературні джерела та підібрані роботи таких авторів як Огілві Д., Рунге В., Сеньковский В., Ильясов Ф., Арнхейм Р. Автори розкривають проблематику виразності і відмінності відео-реклами подібних один до одного продуктів. В основному були підібрані профільні видання, книги і наукові статті вітчизняних зарубіжних авторів. Також була використана інформація з віртуальних джерел і веб-ресурсів.

Багато спеціалістів зазвичай стикаються з проблемою: більшість товарів або послуг зазвичай мало відрізняються від тих, що рекламують конкуренти [7]. Саме тому засоби дизайну сумісно з ідеєю повинні виділяти пристрій, що рекламується. Створення образу вже не може спиратись лише на актора у кадрі. На сьогодні проектний образ створюється за допомогою кольору та форм, що змінюються у просторі та під впливом часу, використання кінетичної типографіки що підкреслює закадрові слова диктора, динаміки анімації. Все це є засобами моушн-дизайну.

Виробники користуються однаковими технологіями; маркетологи користуються одними і тими ж засобами, щоб з'ясувати до яких саме форм, програмного забезпечення, функцій і так далі воліють потенційні споживачі [3]. Коли перед виробником постає необхідність обійти схожий товар, дизайнер що виконує проект має застосувати певні візуальні засоби графіки та анімації щоби пояснити цінність більш зрозумілою мовою, ніж це роблять конкуренти.

Саме тому для дослідження були виділені рекламні відео які рекламують сучасні електронні пристрої, що створювались за останні 3 роки за допомогою та з елементами моушн-дизайну.

Вивченням сприйняття стимулів або сигналів займається психофізика. Її намагалися використовувати для попереднього тестування реклами. Так народився метод стимульного диференціала (спосіб визначення активності впливу рекламного стимулу на споживачів). Основне нововведення методу полягає в тому , що в результаті аналізу було виділено п'ять факторів якості реклами:

1) зрозумілість/інформативність ;

2) запам'ятовуваність/різність;

3) привабливість — потенціал формування позитивного емоційного ставлення;

4) соціально-групова ідентичність — міра спрямованості до цільовій групі;

5) спонукання — потенціал формування спонукання до придбання товару, послуги .

Людина в силу своїх психологічних особливостей не може правильно і безпосередньо оцінити запам'ятовуваність і привабливість реклами . Задамося питанням, від чого залежить, запам'ятовуваність? Давно відомо — від новизни, несподіванки і т.п. [2].

Історично склалося, що тривалий час поняття реклами передбачало все, пов'язане з поширенням у суспільстві інформації про товари і послуги

з використанням усіх наявних на той момент засобів комунікації [6]. І якщо казати про сучасний дизайн у сфері відео-реклами, то найбільш виразним

є застосування моушн-дизайну. Саме він поєднує анімацію форм та кольорів, що використовується у рекламі електронних пристроїв не тільки для зміни тла, але й для створення самих пристроїв, підписування переваг, розкриття сюжету, анімації персонажів що можуть взаємодіяти з середою.

Завдяки такій новизні за допомогою моушн-дизайну буде створено ефект несподіванки. Саме тому таке рекламне відео запам’ятовується.

Цілі статті. На підставі аналізу відеореклами, теоретичних джерел проаналізувати виразність візуальних засобів моушн-дизайн в рекламі електронних пристроїв, таких як смартфони, планшети та ін.. Як саме це дозволяє виділити продукт серед лінійки подібних. Ґрунтуючись на отриманих даних, визначити візуальні аспекти, які взаємодіють з іншими елементами рекламних відео, а також розкрити інструменти моушн-дизайну, що використовуються.

Викладення основного матеріалу до цілей статті. Наступний приклад свого часу був дуже несподіваним та яскравим через те, що у кадрі зовсім не говорилось про пристрій, проте відео дивувало поєднанням графіки та відеоряду. Це була реклама від французької студії Heaven для смартфону Samsung Galaxy SII. За сюжетом сидячи за столом танцюрист використовує всілякі рухи для того, щоб продемонструвати, що танець може бути тільки пальцями рук. Створювані геометричні фігури є акцентом і мають бузково-рожеве забарвлення з білими гранями. При цьому матеріал імітованим даними ефектом здатний розбиватися і заломлювати зображення, що знаходиться за ним, що дає нам розуміння про скло. Даний ефект посилає глядача до фірмовому стилю розробленим для даної моделі смартфона. Візуальні ефекти у вигляді частинок, а також якоїсь сітки, яка управляється пальцями і її грані переходять в різний стані з можливістю створювати різні геометричні форми, при цьому імітуючи матеріал скло. Частинки мають задану динаміку і швидкість, а також деякі фізичні властивості.

Як результат подібний візуальний прийом дивував. Спершу глядач не розумів, що дивиться рекламне відео. Глядача приваблювали візуальні засоби: абстрактні форми, імітації скла, що рухається у інтерактивній взаємодії з актором.

 

Повний текст статті за посиланням Statya_Murashko.doc

Пошук по сайту

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.