к. е. н., Сібілєва О. А., Камишанська А. В. ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

к. е. н., Сібілєва Ольга Андріївна, Камишанська Анастасія Володимирівна

Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Законодавство України з питань акцизного податку було дуже розпорошене, його потрібно було відслідковувати в багатьох законодавчих та нормативних актах, що призводило до незручності у користуванні, неодноразово змінювалися перелік підакцизних товарів та база оподаткування. Важливим кроком на шляху реформування акцизного оподаткування стало прийняття Податкового кодексу України № 2755 від 02.12.2010р [4]. У розділі VІ Податкового кодексу України «Акцизний податок» органічно поєднані всі чинні законодавчі акти для досягнення прозорості та стабільності законодавства з питань оподаткування акцизним податком.

Податковим кодексом України щодо акцизного податку передбачено такі основні положення: формування ефективної системи акцизного оподаткування із використанням економічно обґрунтованого рівня і структури ставок; поступове підвищення частки акцизів у ціні реалізованих підакцизних товарів шляхом підвищення ставок акцизного податку на горілчані, тютюнові вироби, нафтопродукти та ін.; підвищення рівня акцизного податку в дохідній частині бюджету та посилення його регулятивної ролі в питаннях ціноутворення на ринку товарів, шкідливих для здоров’я населення, з метою зниження їх споживання; посилення ролі акцизних складів у системі контролю виробництва, транспортування, зберігання, одержання та відвантаження етилового спирту, горілки та лікеро-горілчаних виробів; розширення сфери застосування індексації специфічних ставок акцизного податку [1, с. 131].

Аналіз показників використання акцизного податку в українській податковій системі засвідчує наявність ряду проблем, які мають комплексний характер і не були повною мірою вирішені шляхом прийняття Податкового кодексу, про що свідчать перші підсумки реалізації нових норм. Зокрема, за даними Держкомстату, протягом 2011 року ціни на тютюнові вироби зросли лише на 2,4%, тоді як рівень інфляції був 4,6%. Це означає, що сигарети в Україні у реальному обчисленні (з урахуванням рівня інфляції) подешевшали. З початку 2012 року акцизи зросли лише на 50 копійок за пачку, але цього замало для подальшого зменшення споживання тютюну в нашій країні. Підвищення акцизних ставок сприяло суттєвому зростанню відповідних надходжень до бюджету. Якщо у 2008 році бюджет отримав від тютюнових акцизів 3,5млрд грн, то у 2011 році – 15,3млрд гривень.

У 2008–2010 роках Україна досягла прориву в обмеженні цінової доступності тютюну. За ці два роки акцизи зросли у 7 разів, ціни сигарет – у 3 рази, «тютюнові» доходи бюджету – у 5 разів, виробництво сигарет скоротилося на 25% [2].

Згідно із Законом України від 22.12.2011 р. № 4235-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків ізборів» з 1 квітня 2012 року підвищено ставки акцизного податку на спирт етиловий та алкогольні напої [3]. Сума акцизного податку на 1л 100-відсоткового спирту з 1 квітня 2012 року становить 45,87 грн (раніше 42,12 грн). Відповідно збільшилися акцизи на горілку та лікеро-горілчану продукцію. Унаслідок зміни ставок акцизного податку з 1 квітня 2012 року підприємства-виробники повинні маркувати готову продукцію марками акцизного податку з урахуванням нових ставок. Тобто на марках акцизного податку, якою буде маркована алкогольна продукція, що вироблена з 1 квітня 2012 року, зміняться реквізити, а саме: сума акцизного податку, сплачена за одиницю маркованої продукції, з точністю до тисячного знака.

Залишаться без змін ставки акцизного податку на вина виноградні натуральні – 0,01 грн за 1 л. Алкогольні напої, вироблені до 01.04.2012 р., що марковані акцизними марками, на яких сума акцизного податку за одиницю маркованої продукції вказана відповідно до ставок акцизного податку, що діяли до 01.04.2012 р., перебувають в обігу до повної реалізації вмежах строку придатності для споживання. Для підвищення ефективності акцизного оподаткування алкогольних напоїв пропонується таке: продовжувати підвищення акцизних ставок на алкогольні вироби для наповнення державного бюджету та обмеження споживання алкогольних напоїв; підвищувати контроль з боку державної податкової служби з метою виведення підакцизних товарів з тіньового обігу.

Література:

1. Балакін Р.Л. Акцизне оподаткування у контексті новацій Податкового кодексу України / Р.Л. Балакін // Розвиток фінансової системи України в сучасних умовах: наук.-практ. конф., 26–27 травня 2011 року. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2011. – 296 с.

2. Аналіз надходжень акцизного податку до Державного бюджету України за 2008–2011 рр.: за даними Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

3. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків ізборів: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.zakon1.rada. gov.ua

4. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. (зі змінами та доповненнями).

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.