Товпеко Я. К. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Товпеко Яна Костянтинівна

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Аналіз юридичної літератури та конституційного законодавства засвідчує, що немає єдиного підходу до визначення поняття та сутності відповідальності уряду. На думку Мельник О.В., конституційно-правова відповідальність вищих органів державної влади – юридична відповідальність політичного характеру, що існує у сфері конституційних відносин і реалізується у відповідальному стані суб’єктів конституційно-правових відносин (позитивний аспект) за здійснення їх правового статусу та компетенції, а у випадках його порушення – у примусовому перенесенні заходів впливу (негативна відповідальність), суть яких полягає у вилученні зі сфери політики т позбавленні права здійснювати державну владу [4, с. 61]. Барабаш Ю.Г. вважає, що відповідальність уряду – особливий вид відповідальність в сфері державної влади, що має риси як політичної, так і юридичної … відповідальності, тобто перебуває на стику цих двох видів відповідальності [2, с. 35]. Конституційна відповідальність Уряду має політичний характер [6, с. 41].

Особливості конституційно-правової відповідальності членів Кабінету Міністрів України пов’язані з тим, що означена відповідальність реалізується у формі відставки Кабінету Міністрів України або окремих його членів внаслідок прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України або прийняття рішення про відставку Кабінету Міністрів України або окремих його членів Президентом України у порядку, встановленому Конституцією та законами України [3, с.52].

В ч.2. ст. 113 Конституції України закріплено, що Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених у статтях 85, 87 Конституції України.

Відповідно до ч. 1 ст. 87 Конституції України, Верховна Рада України за пропозицією не менш як однієї третини народних депутатів України від її конституційного складу може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінетові Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України. Згідно із ч. 4 ст. 115 Конституції України, прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінетові Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 12 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», відставка Кабінету Міністрів України настає внаслідок прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України.

У п. 2 ч. 2 ст. 12 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» закріплено, що відставка Кабінету Міністрів України настає внаслідок прийняття Президентом України рішення про відставку Кабінету Міністрів України.

Президент України, відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 106 Конституції України, припиняє повноваження Прем'єр-міністра України та приймає рішення про його відставку. Згідно із ч. 3 ст. 115 Конституції України, відставка Прем'єр-міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 12 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», відставка Кабінету Міністрів України настає внаслідок відставки Прем'єр-міністра України.

Президент України, відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 106 Конституції України, призначає за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України та припиняє їхні повноваження на цих посадах. У п. 1 ч. 1 ст. 18 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» закріплено, що член Кабінету Міністрів України (крім Прем'єр-міністра України) може бути звільнений з посади Президентом України за рішенням Президента України.

Таким чином, Конституція України встановлює двох суб’єктів інституціональної конституційної відповідальності Кабінету Міністрів України, його складу й окремих учасників останнього: це Президент і Верховна Рада України [5, с. 26].

Отже, Уряд є відповідальним органом і запровадження відповідальності даного органу виконавчої влади пов’язана із визнанням у вітчизняному конституціоналізмі принципу солідарності.

Література:

1. Конституція України [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

2. Волощук О. Т. Відповідальність уряду в сучасних демократичних державах (політико-правовий аналіз) / О. Т. Волощук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. - № 9. – С. 32-41.

3. Зозуля І. В. Види відповідальності державних посадовців за неналежне виконання ними державних повноважень / І. В. Зозуля // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. - № 2. – С. 49-57.

4. Мельник О. В. Конституційно-правова відповідальність вищих органів державної влади : Дис… канд. юрид. наук: 12.00.02 / Мельник Олена Володимирівна ; Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – 175 с.

5. Сушинський О. Конституційна відповідальність Кабінету Міністрів України / О. Сушинський // Проблеми законності. – 2009. - № 105. – С. 19-31.

6. Фрицький Ю. О. Актуальні питання конституційно-правової відповідальності органів державної влади України / Ю. О. Фрицький // Право і суспільство. – 2010. - № 2. – С. 39-44.

Tags:

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.