Підберезький І. В., Яциняк І. І. ВПЛИВ РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ БУРІННЯ НА ВИКРИВЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН

Аспірант Підберезький Ігор Васильович

Аспірант Яциняк Іван Ігорович

Івано-Франківський національно-технічний університет Нафти і Газу.

ВПЛИВ РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ БУРІННЯ НА ВИКРИВЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН

Вплив жорсткості елементів КНБК на викривлення свердловин

Велике значення при управлінні траєкторією стовбура свердловини, надає жорсткість, як окремих елементів, так і КНБК в цілому. Як правило, розглядається жорсткість перевідників в КНБК, OБТ та забійних двигунів. У свій час, на підставі деяких досліджень був зроблений висновок, що для запобігання відхилення долота, внаслідок прогину КНБК, слід бурити зі зниженими навантаженнями на долото, що істотно збільшує час проходки на нього [1].

Багато авторів розглядали конструкцію бурильної колони, як балку. Для розгляду балок часто застосовують енергетичний метод. Його суть полягає в наступному. Повна потенціальна енергія балки складається з енергії деформації вигину і стиснення і енергії зовнішніх сил. Система знаходиться в стані стійкої рівноваги, коли вся енергія мінімальна. Інакше кажучи, рівновага стійка, коли малі зсуви викликають збільшення загальної енергії. Для навантаження на колону, величина якої менше величини прогину, невелике зміщення викликає збільшення енергії пружної деформації розглянутої ділянки. А для навантажень, величина яких більше критичних, енергія деформації системи зменшується при малих зсувах рівноваги [1].

У свій час Боги і Паслей, за допомогою енергетичного методу, проаналізували поздовжньо-поперечну деформацію балки від дії сили тяжіння на похилій площині. Вони показали, що рівновага може бути стійкою при малих зсувах, а при великих – стійкість порушується [2]. Управління траєкторією можна покращити, якщо підібрати ОБТ максимальної жорсткості, тобто максимального діаметру. Відповідно зменшується зазор між ОБТ і стінкою свердловини, що також сприяє покращенню керованості траєкторією стовбура. Збільшенню жорсткості сприяє зміна профілю ОБТ, наприклад, на квадратну. Жорсткість квадратної OБТ 180x180 мм відповідає жорсткості круглої ОБТ діаметром 205 мм [1], що призводить до явного економічному ефекту, а також до можливості контролю вищевказаного зазору з метою зниження гідравлічних втрат потоку промивної рідини [1]. Жорсткість КНБК по різному впливає на управління траєкторією. По-перше, недостатньо жорстка колона не спроможна витримати зміну бічних навантажень, наприклад, при переході з одного типу порід в іншій. По-друге, при недостатній жорсткості збільшується вплив сили відхилення на долоті внаслідок поздовжньо-поперечної деформації низу колони [3]. У свій час, авторами, було запропоновано новий, на той час, метод боротьби з викривленням свердловини. Вони запропонували ОБТ круглого перерізу замінити на ОБТ трикутні. Результатом даного методу було зниження інтенсивності локального викривлення стовбура свердловини в кілька разів [4]. Колона бурильних труб у свердловині приймає складну спіральну форму деформації з перемінним кроком у випадку, коли додані до неї зусилля більші якихось критичних. Робота такої колони можлива, але чим більша невідповідність діаметрів бурильних труб і свердловини, тим більша стріла прогину, і можливе більш інтенсивне викривлення стовбура свердловини [6].

 

Повний варіант статті за посиланням Tezi-Pdberezkiy.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.