Коржовський В. О. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБИРАННЯ ПШЕНИЦІ З МІНІМІЗАЦІЄЮ ТРАВМУВАННЯ ЗЕРНА

студент ОКР, магістр Коржовський В. О.
Житомирський Національний Агроекологічний Університет
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБИРАННЯ ПШЕНИЦІ З МІНІМІЗАЦІЄЮ ТРАВМУВАННЯ ЗЕРНА
Постановка проблеми .
Природно-кліматичні умови та родючі землі України сприяють вирощуванню всіх зернових культур і дають змогу отримувати високоякісне продовольче зерно в обсягах , достатніх для забезпечення внутрішніх потреб і формування експортного потенціалу. Дозрівання зернових сільськогосподарських культур залежить від особливостей культури,сорту та інших факторів. У зв’язку з тим що це відбувається одночасно і рівномірно ,то при збиранні зернової маси воно розділяється по ступеню фізіологічному дозріванню. А тому існуюча технології обмолоту з використанням однобарабанних молотильних агрегатів розраховано на вимолочування найбільш міцно зв’язаних зернівок з колосковим стержнем, що призводить до підвищення рівня травмування найбільш виповнених і крупних, найцінніших для посіву зернівок.
Аналіз основних досліджень.
В процесі виробництва зерна,збирання врожаю є одним із завершальних, найбільш складних, трудомістких і відповідальних етапів. Від якісних і кількісних результатів і залежить ефективність виробництва зерна в цілому. А тому проблема підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва нерозривно пов'язана з удосконаленням використання і поліпшення якості роботи машинно-тракторних агрегатів, в тому числі і зернозбиральної техніки.
При збиранні зернових культур втрачається значна частка вже вирощеного врожаю. Сучасні зернозбиральні комбайни не забезпечують низьке макро- і мікротравмування насіння. Воно досягає 20% і більш. Тому, для одержання насіння з низьким рівнем їх травмування важливо мати не тільки оптимальні для даних умов збирання та стану хлібостою технологічні регулювання робочих органів збиральних машин, а й розробити і впровадити у виробництво пристрої, що забезпечують більш низьке, ніж серійні комбайни, дроблення і травмування зерна.
Результати досліджень.
З метою зниження дроблення і травмування зерна необхідно провести оптимізацію параметрів обмолоту зернозбиральних комбайнів. Для вирішення питання зменшення травмування і дроблення зерна запропоновано застосування пристрою попереднього обмолоту хлібної маси з оптимізованими геометричними і кінематітичними параметрами.
Експериментальна установка працює наступним чином:
при прибиранні на кореню стебла рослин злізаються жниваркою і подаються в пристрій для попереднього обмолоту хлібної маси, який встановлюють між жаткою і похилою камерою. В основу даного пристрою покладено принцип роботи двобарабанних комбайнів.
Висновки
Підчас проведення аналізу установки було виявлено наступні параметри:
- забезпечує збір в додатковий бункер від 8 до 12% найбільш цінного непошкодженого зерна;
- Мінімальна макротравмування зерна відбувається при його вологості 12… 15%, а мікротравмування - при 10 ... 15%;
- збільшити ефективність обмолоту озимої пшениці - в 1,21 рази.
Література:
1. Строна И.Г. Травмирование сеян и его предупреждение / И.Г. Строна. - М.: Колос, 1972. - 157 с.
2. Тарасенко А.П. Снижение травмирования семян при уборке и послеуборочной обработке / А.П. Тарасенко. - Воронеж: Знание, 2003. - 331 с.
3. Тищенко Л.Н. Виброрешетная сепарация зернових смесей / Тищенко Л.Н., Ольшанский В.П.,Ольшанский С.В. - X.: Міськдрук, 2011. - 280 с.
4. ДринчаВ.М. Иследование сепарации семян и разработка машинних технологий их подготовки / В.М. Дринча // Московский государственньїй агроинженерньїй университет им. В.П. Горячкина. - М., 2006. - 382 с.
5. Фадеев Л.В. Линия очищающе - калибрующих машин / Л.В. Фадеев // Насінництво. - 2011. - №3. - С. 22-27.
6. Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські машини / Д.Г. Войтюк, Г.Р. Гаврилюк. - К.: Каравелла, 2008. - С. 317-407.

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.