Раковцій В. Ф., Шийка В. В. РЕЗЕРВУВАННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ СХОВИЩАХ ДАНИХ

УДК: 004.355.083.723

 

РЕЗЕРВУВАННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ СХОВИЩАХ ДАНИХ

Раковцій В. Ф., Шийка В. В.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, м. Київ

 

У даній статті розроблено метод для захисту від втрати інформації при відмові в доступі к окремим дискам в централізованих сховищах даних. Розроблений метод представляє собою додаткові контрольні блоки парності, які дозволяють відновити втрачені дані. Запропонована версія оптимізована для задачі відновлення інформації з двох відмовлених дисків. Запропонована методологія використовує тільки логічну операцію – додавання за модулем два. До методу були висунуті вимоги масштабованості і функціональної розширюваності. Головним завданням була розробка методу, що передбачає максимальну швидкість відновлення інформації.

Ключові слова: резервування інформації, відновлення інформації, централізовані сховища даних, RAID

 

Раковцій В.Ф., Шийка В.В. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ЦЕНТРАЛИЗИРОВАННЫХ ХРАНИЛИЩАХ ДАННЫХ / Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», Украина, Киев

В данной работе разработан метод для защиты от потери информации при отказе в доступе к отдельным дискам в централизованных хранилищах данных. Разработанный метод представляет собой дополнительные контрольные блоки четности, которые позволяют восстановить потерянные данные. Предложенная версия оптимизирована для задачи восстановления информации с двух отказавших дисков. Предложенная методология использует только логическую операцию - сложение по модулю два. К методу были выдвинуты требования масштабируемости и функциональной расширяемости. Главной задачей была разработка метода, который предполагает максимальную скорость восстановления информации.

Ключевые слова: резервирование информации, восстановление информации, централизованные хранилища данных, RAID

 

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

RakovtsiiV.F., Shyika V.V. BACKUP AND RECOVERY IN A CENTRALIZED DATA STORAGES / Nаtіоnаl tесhnісаl unіvеrsіtу оf Ukrаіnе “Kуіv роlуtесhnіс іnstіtutе”, Ukrаіnе, Kуіv

In this work developed a method to protecting against multiple failures in disk arrays for centralized data storage. Developed method provide additional parity blocks, means for reconstruction of lost data. Proposed version is optimized to reconstruct of information from two disks. The methodology uses only logical operation – XOR. The method has to correspond to the requirements of scalability and function expandability. One of the main aims was the development a method which implies a maximum speed of recovery.

 

Вступ

Реаліями сьогоднішнього дня стала поява і розповсюдження технології «хмар» – віддаленого надання користувачу обчислювальних ресурсів, ресурсів зберігання даних і програмного забезпечення як сервісних платних послуг. Ці ресурси динамічно реконфігуруються для адаптації до мінливого навантаження, що дозволяє оптимізувати їх використання.

Ефективність практичного використання прогресивних технологій «хмар» напряму залежить від рішення ряду проблем, пов’язаних з розподілом ресурсів, забезпеченням інформаційної безпеки і надійності. Якщо розглядати технології зберігання даних користувачів, то саме проблема надійності стоїть найбільш гостро. Фактично мова йде о зберіганні його даних на різних носіях схильних до ризику втрати інформації, що на них зберігається, або відмови доступу до неї.

Таким чином, проблема підвищення надійності зберігання даних є важливою і актуальною для сучасного етапу розвитку технологій обробки інформації.

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Rakovcy-Shiyka.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.