д. т. н., Донець О. М., Полішко А. Р. ПРОЕКТ ПОКРАЩЕННЯ РИНКІВ ЗБУТУ ПОСЛУГ БАНКУ «КИЇВСЬКА РУСЬ»

д. т. н., Донець Оксана Миколаївна, Полішко Анастасія Рустамівна

Черкаський державний технологічний університет, Україна, Черкаси

ПРОЕКТ ПОКРАЩЕННЯ РИНКІВ ЗБУТУ ПОСЛУГ БАНКУ «КИЇВСЬКА РУСЬ»

 

Публічне акціонерне товариство „Банк „Київська Русь” – сучасна фінансова установа, що динамічно розвивається. Банк є універсальним банком і має для цього всі необхідні ліцензії та дозволи.

Однією з філій даного банку є Черкаська філія Публічного Акціонерного товариства „ Банк „ Київська Русь”, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 23.

Філія є відокремленим структурним підрозділом Банку, що не має статусу юридичної особи, здійснює діяльність від імені Банку в межах наданих повноважень. У своїй діяльності вона керується „ Положенням про Черкаські філію Публічного Акціонерного товариства „ Банк „Київська Русь”.

Проблеми збуту банківських послуг дуже специфічні. Вони не посідають такого важливого місця в банківському маркетингу, як у промисловому.

Для збуту банківських послуг можливі наступні канали [1]:

1. Власні канали збуту: головне відділення банку в діловій частині міста; стаціонарні й пересувні відділення банку, філії; збут із використанням автоматизованих чи напівавтоматизованих філій, банкоматів; надання банківських послуг з допомогою телефонної мережі, через мережі передачі даних (T-Online, Internet).

2. Невласні канали: збут за допомогою організації дочірніх фірм, участь у капіталі інших банків, страхових компаній, підприємств і т.д.

Банківський продукт - це конкретний банківський документ (або посвідчення), що видається банком для обслуговування клієнта і проведення операції. Це може бути вексель, чек, банківський депозит, будь-який сертифікат (інвестиційний, ощадний, податковий) і т.д. Банківська послуга являє собою банківські операції по обслуговуванню клієнта, які задовольняють його певні потреби.

Подібність банківського продукту і банківської послуги в тому, що вони покликані задовольняти потреби клієнта і сприяти одержанню прибутку. Проте в більшості випадків банківський продукт носить первинний характер, а банківська послуга - вторинний.

Особливостями банківського продукту є наступні: 1) надання банківських послуг пов'язано з використанням грошей у різноманітних формах (готівка, безготівкові гроші та розрахунки); 2) нематеріальні банківські послуги отримують зримі риси за допомогою майнових договірних відношень; 3) більшість банківських послуг характеризується плинністю в часі: угода, як правило, не обмежується одномоментним актом, встановлюються більш-менш тривалі зв'язки клієнта з банком.

Є два типи маркетингової стратегії, пов'язаної з пошуком цільових ринків серед маси банківських клієнтів [2]. Банк може йти «від продукту», тобто вибрати певний вид послуг і на основі наявної в нього інформації про клієнтів визначити, хто є потенційним користувачем цієї послуги. Другий шлях - це метод перехресних продаж, коли при здійсненні якоїсь операції банк пропонує клієнту нові або додаткові послуги. Діючи згідно цього методу банкір постійно ставить запитання: «До яких ще цільових ринків належить даний клієнт? Які з наявних в арсеналі банку продуктів я можу йому запропонувати?»

Для успішного просування продукту на ринок і його реалізації необхідно диференціювати клієнтів та виявити тих, які можуть явитися потенційними споживачами даного продукту. Всі клієнти мають різні смаки та потреби, і до них відповідно потрібно застосувати різну маркетингову стратегію.

Розрізняють такі групи клієнтів: корпорації, індивідууми (фізичні особи), кредитно-фінансові інститути, урядові установи. Кожна з даних груп за допомогою певних критеріїв розбивається на велику кількість вузьких сегментів. Наприклад: за географічною ознакою потенційні клієнти банку діляться в залежності від приналежності до того або іншого регіону, який має свої особливості; психологічний критерій припускає вивчення способу життя споживача, його реакції на запропоновані послуги та засоби їх просування (зокрема, на рекламу). Також враховуються різноманітні аспекти поведінки потенційних клієнтів, поштовх для придбання послуги та відношення до неї, володіння інформацією щодо банківської продукції, частота придбання послуг банку; сегментація за демографічною ознакою враховує вік та стать потенційних клієнтів; сімейне положення та вікову структуру родини; освіту, рівень прибутків і т.д. Банки, як правило, виділяють такі сегменти роздрібного ринку: багаті клієнти; клієнти, що мають високий рівень доходів; спеціалісти; підприємці; робітники та службовці; студенти та молодь; пенсіонери [3].

Назва проекту – проект покращення ринків збуту послуг банку «Київська Русь».

На сьогоднішній день втриматися „на плаву” на ринку банківських послуг досить складно. Нормальному функціонуванню банків заважають такі фактори, як: інфляція, світова криза, , нестабільна ситуація в країні, зміна курсу валют. На ряду з ними виступає проблема недовіри населення до банківських установ, та недостатня кількість рекламної інформації. Це зумовлено тим, що при відкритті банку реклама дуже допомагала і випускалась у досить великих розмірах, а зараз коли банк на ринку послуг 10 років, на думку керівництва та підлеглих вона не є настільки актуальною.

Стосовно оновлення асортименту послуг, то можна зазначити, що на рівні головного банку розробляються нові продукти, які після затвердження надходять до філії і які є обов’язковими до виконання.

Розглянувши і проаналізувавши збутову діяльність Черкаської філії ПАТ «Банк «Київська Русь», можна зробити такі висновки:

Публічне акціонерне товариство „Банк „Київська Русь” – сучасна фінансова установа, що динамічно розвивається. Банк є універсальним банком і має для цього всі необхідні ліцензії та дозволи.

Банк є асоційованим членом міжнародної платіжної системи MasterCard International і пропонує своїм клієнтам широкий спектр карткових програм.

Стратегічною метою Банку є стати та активним універсальним банком, спроможним надавати послуги найвищої якості та надійності, забезпечити захист і постійний приріст вкладених у нього коштів клієнтів та акціонерів.

Філія перебуває на шляху динамічного розвитку. Банк надає такі послуги як: лізинг, кредит, депозит, картковий бізнес. Види лізингу: оперативний і фінансовий. Черкаська філія ПАТ „ Банк „Київська Русь” використовує у своїй практиці лише оперативний лізинг.

У Черкаській філії ПАТ « Банк «Київська Русь» суб’єктам господарської діяльності можуть надаватися такі форми кредиту: кредит, кредитна лінія; кредитування поточного рахунку (овердрафт); іпотечний кредит; консорціум ний кредит; інші форми кредиту.

Банк залучає депозити від фізичних осіб в національній валюті та в іноземній валюті [4]. Здійснення депозитних операцій з фізичними особами банку здійснюється за наявності дозволу, наданого Головною конторою банку, погодженого з територіальним управлінням Національного банку України.

Картковий бізнес передбачає замовлення на побажання клієнтів таких карток як: УкрКард Стандарт, Карта Maestro, Карта Magic Card та Visa Electron.

Споживачами банку є населення (фізичні та юридичні особи) – особи, які купують послуги у банку, у вигляді кредитів, депозитів, лізингу і т.д.

Звичайно, як і усі фінансові і комерційні установи ПАТ «Банк «Кийвська Русь» має значну кількість конкурентів. Найбільшим конкурентом Банку є «ПриватБанк». Іншими є «УкрексімБанк», «УкрінБанк», «ОщадБанк» та інші.

На даний час головними сильними сторонами ЧФПАТ «Банк «Київська Русь» є достатність фінансових ресурсів та позитивний імідж серед споживачів банківських послуг; основною і потребуючою негайного вирішення проблемою, а разом з тим і слабкою стороною є відсутність відділу маркетингу у філії, відсутність ефективної рекламної політики. Проаналізувавши сильні сторони, головною можливістю на даний час є можливість відкриття нових відділень у Черкаській області. Що стосується загроз, то головною є неплатоспроможність споживачів.

Отже, кожне підприємство має певні проблеми. Тому і у ЧФПАТ « Банк «Київська Русь» вони присутні. Найголовнішою з них, як вже зазначалося, є відсутність у філії сектору маркетингу. Адже саме маркетинг забезпечує виживання банку, рентабельну роботу банку в умовах нестабільного ринку.

Отже, в проекті пропонується застосувати такі шляхи підвищення результативності збуту:

1) Створити у філії сектор по залученню клієнтів, тим самим дати можливість кваліфікованому персоналу створювати та розробляти вигідні пропозиції для клієнтів та залучати їх до банку.

2) Зайнятися створенням ефективної реклами на телебаченні, у відомих виданнях газет та журналів і , особливо акцентую свою увагу на рекламі у транспорті.

3) Розробити свою веб-сторінку, оскільки більшість населення проводить багато часу в мережі Інтернет. Також, я вважаю це доцільним, тому що клієнти матимуть змогу задавати питання і отримувати відповіді, що стосуються роботи філії у режимі он-лайн.

4) Сформувати постійно діючу систему підвищення кваліфікації персоналу на базі власного навчального центру ( проведення семінарів, тренінгів).

5) Підтримувати корпоративний стиль.

 

Література:

1. Бєляєв В.І. Маркетинг: Основи теорії і практики: підручник./В.І. Бєляєв - М.: КНОРУС, 2005. - 672с.

2. Мороз О.Г. Маркетинг. Канали розподілу товарів. – [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://sesia.com.ua/book/42/2951.html

3. Мороз А.М., Савлук М.І., Банківські операції: Підручник. За ред.д-ра економічних наук, проф.. А.М. Мороза, - К:КНЕУ, 2002. – 320 с.

4. Паспорт банківського депозитного продукту ЧФПАТ «Банк «Київська Русь»

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.