Брусенко Н. В. ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОГО СТАНУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

аспірант кафедри економіки та маркетингу

Брусенко Наталія Володимирівна

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

м. Харків, Україна

ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОГО СТАНУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

 

У сучасних економічних умовах постає важливість оцінки соціально-трудових відносин (СТВ) на різних рівнях: мікро-, мезо- та макроекономічному. Виявлення ключових проблем, взаємозалежності показників та динаміки розвитку певних елементів системи СТВ дозволить удосконалити існуючі методи та способи регулювання соціально-трудових відносин в Україні.

Дослідженням питань регулювання соціально-трудових відносин присвячено праці видатних, як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Серед них необхідно назвати : О.А. Грішнова, О.М. Колот [2], Г.В. Назарова [3], Е.М. Лібанова, Л.В. Шаульська, С.В. Мельник [1], Д.П. Богиня, Д Клаттерберг, М. Армстронг.

Соціально-трудова сфера - сукупність інститутів та інструментів держави, що забезпечують процес відтворення робочої сили та його соціальне супроводження [1, с 13]. Колот А. М. зазначає, що соціально-трудові відносини створюють об’єктивно існуючі взаємозв’язки між індивідуумами та їх групами в процесах, що обумовлені трудовою діяльністю та спрямовані на врегулювання якості трудового життя. Вони характеризують економічні, соціальні та психологічні аспекти вищезгаданих взаємозв’язків, а також правові аспекти цього питання [2, c. 56].

Предмет СТВ залежить від рівня, на якому утворюються відносини та суб’єктів, що є учасниками відносин (рис. 1). Предмет на національному рівні охоплює найбільш загальні питання та направлений на регулювання відносин у всій державі.

 

Повний текст статті за посиланням Stattya_Brusenko.doc

Site search

Конференции

Please publish modules in offcanvas position.